Ratkaisevat tekijät – näihin tarvitaan muutosta!

”Haluan, että jokaiselle oppilaalle riittää aikaa!”

 • Jokaiselle lapselle ja nuorelle on annettava vahvat perustaidot, joilla he voivat
  menestyä jatko-opinnoissa ja elämässään.
 • Esiopetus kaksivuotiseksi, kaikille koulutusasteille lisää resursseja ja oppilaille tukea.
 • Päiväkodit ja koulut on kunnostettava terveellisiksi
 • Oppiminen ei tunne ikärajoja.
 • Lisää yksityiskohtia alinna.
 • Tulevaisuuden puolesta!

”Ikäihmisille arvostusta”

 • Suomi tarvitsee myös varttuneiden osaamista.
 • Eläkeläisten verotus on alennettava palkansaajien tasolle.
 • Hyvä hoito alkaa kunnioittavasta asenteesta iäkkäitä kohtaan, kuuntelemisesta, yksilöllisestä hoidosta ja kuntoutuksesta.
 • Hoitajilla on oltava aikaa olla läsnä – myös kotihoidossa. Hoitajia on saatava lisää.
 • Omaishoitajien jaksamista on tuettava.
 • Arvokkaan elämän puolesta!

 

”Miten jaksan eläkkeelle asti?”

 • Työelämä ja palvelut joustavammiksi.
 • Ikääntyvien omaistemme vuoksi tarvitsemme taloudellisesti tuetun hoivavapaan.
 • Perintöverosta on luovuttava.
 • Vastuunkantajien puolesta!

”Yrittäjyys on taitoa ja osaamista!”

 • Osaavasta työvoimasta on huutava pula – koulutuksen on vastattava työelämän tarpeisiin.
 • Tarvitsemme uusia toimintamalleja yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.
 • Turha sääntely on purettava. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava.
 • Talouden kehityksen puolesta!

”Turvallisuus on meille tärkeää.”

 • Tarvitsemme uskottavan maanpuolustuksen.
 • Turvallisuuden lisäämiseksi tarvitsemme lisää poliiseja – määrä pohjoismaiselle tasolle.
 • Turvallisen Suomen puolesta!

”Meidän ympäristömme, meidän velvollisuutemme”

 • Fossiilisten polttoaineiden sekä turpeen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa lopetettava 2030-luvulla.
 • Autoilussa on kannustettava vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Uusien autojen verotuksessa siirrettyvä hankinnan verotuksesta päästöjen verotukseen. Poistetaan käyttövoimavero kaasu-, vety- ja sähköautoilta.
 • Metsänhoito-ohjeissa otettava huomioon metsien pitkän ajan arvo, metsien kasvu ja hiilensidonta.
 • Muovien kierrätystä on parannettava, kierrätyskelvottomat muovilaadut kiellettävä normaalikäytössä.

”Varo noita kuoppia!”

 • Autoilua ja julkista liikennettä on voitava yhdistää.
 • Ruuhkamaksut eivät ole ratkaisu, vaan lisävero kehyskuntalaisille.
 • Tiet ja radat kunnostettava turvallisiksi. Toteutetaan Espoon kaupunkirata, Hanko-Hyvinkään –radan sähköistys, Rantarata, Itärata ja Tunnin rata. Valtatie 25 ja Järvenpää – Nurmijärvi -yhteys.
 • Metro ja sen liityntäliikenne toimivaksi!
 • Järkevän liikkumisen puolesta!

Katso myös Opettaja-lehden To-do -liite: