Yksityiskoulut sopivat Kokoomukselle

Yksityisiä kouluja edustavat vanhemmat ovat olleet viime aikoina entistä tympääntyneempiä opetusministeriön ja hallituksen politiikkaan. Käytännössä lupahakemus on tyrmätty, vaikka koulu täyttäisikin kaikki lain vaatimukset ja kouluun halukkaita oppilaita ja vanhempia olisi riittävästi. Hallituksen on aina mahdollisuus vedota siihen, että vaikka on kysyntää, ei ole tarvetta.

Olen aika monessa koulupaneelissa joutunut toteamaan, että kyse on puhtaasti ideologisista syistä. Vasemmiston edustajien mukaan ei mm. ole sopivaa, että itsenäisissä kouluissa oppilaille voidaan järjestää paremmat edellytykset oppimiselle. Siksi heidän mielestään itsenäisiä kouluja ei pidä tukea verovaroin.

Myös koulupuolella tarvitaan vaihtoehtoja ja valinnanmahdollisuutta. Se, että noin 2% oppilaista käy yksityiskouluja, ei pitäisi olla kenellekään uhka. Lisäksi yksityisissä kouluissa on ollut paremmin mahdollisuus korostaa esimerkiksi taito- ja taideaineita.

Erilaiset opetusmenetelmät sopivat erilaisille oppijoille. Huoli itsenäisten koulujen paremmasta oppimisympäristöstä pitääkin purkaa parantamalla kunnallisten koulujen toimintaedellytyksiä, ei kitkemällä niitä muilta pois.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok.)
sivistysvaliokunnan jäsen

NP Keskustelu / Nykypäivä 2.2.2007

Leave a Reply