Vasta pakkasen jälkeen putketkin halkeavat!

Oppositio jätti SDP:n johdolla eduskunnalle välikysymyksen tuloeroista. Välikysymyksestä väiteltiin täysistunnossa perusteellisesti. Keskiviikkona välikysymyksen väitteet äänestettiin nurin äänin 112–70.

* * * * *

Välikysymyksen perusväitteen mukaan nykyisen hallituksen politiikka on kasvattanut tuloeroja Suomessa. Tilastokeskuksen tulonjakotilastot ja faktat eivät tue millään tavalla tätä väitettä. Kaikkina niinä vuosina, kun nykyinen hallitus on ollut vaikuttamassa valtion budjettiin, tuloerot ovat pienentyneet. Tämä koskee myös vuotta 2008, jolloin ei vielä ollut mitään tietoa lamasta.

Tuloerojen lisäksi välikysymys kritisoi kohtuutonta tulojen kasvua ylimmissä tuloluokissa. Tilastokeskuksen mukaan suurituloisimman prosentin käytettävissä olevat reaalitulot ovat vuodesta 2007 lähtien pudonneet yli 25 prosenttia. Samalla ajanjaksolla eniten ansaitsevan kymmenyksen tulot ovat supistuneet 10 prosenttia. Ei kovin kohtuutonta kasvua!

* * * * *

Tällä hallituskaudelle tulonsiirtoja eli pienimpien sosiaalisten etuuksien korotuksia on tehty 750 miljoonan euron edestä. Tätä kannattaa verrata siihen, että edellisen hallituskauden aikana eli nousukaudella perusturvaetuuksiin käytettiin 250 miljoonaa euroa, vain kolmasosa nykyisestä.

Uusimman tutkimuksen mukaan entistä harvemmalla on vaikeuksia rahoittaa pakolliset menonsa. Erittäin sosiaalista ja yhteiskunnan heikoimpia tukevaa!

Kansaneläkkeiden tasoa korotettiin vaalikauden alussa. Se nosti myös pieniä työeläkkeitä. Pientä
eläkettä saavien eläke nousi yli 50 euroa kuukaudessa. Ensi kuussa voimaan tulee takuueläke, joka nostaa pienimmät eläkkeet 100–160 eurolla kuukaudessa.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahan
vähimmäistaso on korotettu työmarkkinatuen tasolle. Korotus on noin 170 euroa kuukaudessa.
Maaliskuussa myös lapsilisät, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sidotaan indeksiin.

Opintorahoja on korotettu 15 %:lla ja opintotuen tulorajoja on nostettu 30 %. Todella paljon on tehty, mutta vielä on paljon tehtävää.

* * * * *

Oikeudenmukaiseen sosiaalipolitiikkaan taitaa päteä sama asia kuin huonosti eristettyihin vesijohtoihin pakkasella. Vesijohto jäätyy silloin, kun on hyytävä pakkasjakso. Vasta, kun sää lauhtuu ja jäätulppa halkaisee putken, vika havaitaan ja huudetaan apuun putkimiestä.

Eristeet pitäisi kuitenkin asentaa hyvän sään aikaan.

RAIJA VAHASALO
kansanedustaja
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Kirkkonummen Sanomat 12.2.2011

Leave a Reply