“Varhaiskasvatus ja päivähoito osaksi opetusministeriötä”

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi Vahasalon mukaan varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä.
Sivistysvaliokunnan mietinnössä koulutuspoliittisesta selonteosta peräänkuulutetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välisen yhteyden vahvistamista. Vahasalon mukaan tämä toteutuisi parhaiten siirtämällä varhaiskasvatus ja päivähoito samaan hallintokuntaan perusopetuksen kanssa.

Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten muutos helpottaisi Vahsaalon mukaan myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä.

SS / Nykypäivä 17.11.2006

Leave a Reply