Vanhusten arvokas ja inhimillinen kohtelu täytyy taata lailla

Ikäihmisten palveluissa on huomattavia kunta- ja laitoskohtaisia eroja. Osassa Suomen kunnista noudatetaan annettuja Vanhuspalveluiden laatusuosituksia kohtuullisen hyvin, mutta osassa puutteet ovat suuria. Koska vanhuspalvelujen laadukas toteuttaminen ei onnistu pelkillä laatusuosituksilla, hallitus on käynnistänyt vanhuspalvelulain valmistelun. Tarkoitus on saada uusi laki voimaan vuonna 2013.

[..] Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok) nyt tarvitaan yleisen asenneilmapiirin muuttumista vanhusmyönteisemmäksi ja ikäihmisiä kunnioittavaksi:

– Vierailin Tanskassa vuonna 2004 ja siellä asiat ovat aivan toisella mallilla. Tanska on ikäihmisten kunnioittamisen mallimaa. Uuden lainsäädännön perusperiaatteena tuleekin olla vanhuksen kunnioittaminen, Vahasalo totesi Vihdin Sydänyhdistyksen tilaisuudessa Kaarikeskuksessa keskiviikkona. [..]

– Tavoitteena on, että yksilöllisiä ja kuntouttavia palveluita pitää olla enemmän. Tarkoitus on, että ikäihminen voisi elää omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista ja palvelut tuodaan hänelle kotiin. Laitoshoidon osuuden tulee olla mahdollisimman lyhyt. Lailla on tarkoitus myös vahvistaa asiakkaan omaa osallistumista häntä koskeviin asioihin, Raija Vahasalo sanoi. [..]

Luoteis-Uusimaa 20.1.2012

Leave a Reply