“Vanhempien koulutus ei saa ratkaista koulutuksen rahoitusta”

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) suhtautuu kyynisesti perusopetuksen rahoittamiseen vanhempien koulutustaustan perusteella.

– Ilmeisesti tässä ajatellaan positiivista diskriminointia. En kannata sitä tai olen kriittinen sen suhteen, Raija Vahasalo sanoo.

Opetus- ja kultuuriministeriön selvityshenkilöt esittävät tänään maanantaina luovuttamassaan raportissa, että perusopetuksen rahoituksessa otettaisiin käyttöön uusi koulutusindikaattori, jonka huomioisi koululaisten vanhempien koulutustaustan.

Käytännössä koulutusindikaattori perustuisi 30-54-vuotiaiden kuntalaisten määrään, joilla ei ole peruskoulun jälkeen suoritettua tutkintoa.

Vahasalo toteaa, että kun jokin asuinalue lähtee heikkenemään sosiaalisesti, tutkimusten mukaan millään palvelujärjestelmällä ei pystytä enää korjaamaan tilannetta.

– Jos tulee alueita, jonne huono-osaisuus kasautuu, se tuottaa itseään. Segregaatiokehitys vain syvenee ja syvenee. Kun huono-osaisuus kasvaa alueella, työssäkäyvät helposti muuttavat pois alueelta.

Oppilaat huomioitava yksilötasolla

Vahasalo sanoo uskovansa koulutuksessa siihen, että positiivisen diskriminaation sijaan oppilaat huomioidaan yksilötasolla.

– Onko riittävästi rahaa esimerkiksi erityisopetukseen? Pääseekö oppilas siihen? Minkälaista opetustarjonta koulussa on? Onko se riittävän vaihtelevaa, niin että oppilas löytää aineita, joissa hän kokee onnistumisenelämyksiä, Vahasalo luettelee.

Hän pohtii myös, mihin rahat menisivät, jos alueen kouluihin laitettaisiin könttäsumma rahaa. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 28.5.2012

Leave a Reply