Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!

TIEDOTE 25.9.2014
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!

– Eduskunnan tulee saada mahdollisimman pian käsiteltäväkseen hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Voimassa olevan päivähoitolain uudistamista on esitetty jo vuonna 1999. Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti vuonna 2001 tekemäni toimenpidealoitteen, jossa vaadittiin lain säätämistoimiin ryhtymistä. Vaikka päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on ollut hallitusohjelmassa vuodesta 2003 alkaen, mitään ei ole vieläkään tehty. Tämän hallituksen tulee vihdoin antaa esitys lain uudistamiseksi, linjaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

Vahasalon jättämässä kirjallisessa kysymyksessä hän vaatii hallitukselta selvitystä, milloin hallitusohjelmassa sovittu esitys varhaiskasvatuslaiksi annetaan. Lisäksi hän vaatii hallitukselta tietoa, tuleeko esitys olemaan esitys kokonaan uudeksi varhaiskasvatuslaiksi vai nykyisen lain osittaiseksi uudistamiseksi.

– Mikäli uuden varhaiskasvatuslain säätäminen kerralla katsottaisiin taloudellisesti mahdottomaksi, lakiuudistus voitaisiin tehdä kahdessa vaiheessa. Uudistamisen ensimmäisessä vai­heessa voitaisiin täsmentää varhaiskasvatuksen tavoitteita nykyistä tavoitteellisemmiksi sekä selkiyttää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon vä­listä eroa käsitteitä tarkentamalla. Lisäksi voitai­siin selkiyttää henkilöstön tehtäviä ja vas­tuualueita. Näiden uudistusten taloudellinen vaikutus olisi pienempi, jolloin niiden tekeminen nopeammin olisi mahdollista. Myöhemmin uudistuksen toisessa vaiheessa voitaisiin tehdä loput uudistukset, joiden kustannusvaikutus olisi suurempi, Vahasalo esittää.

– Varhaiskasvatuslain säätäminen on merkittävä ja tärkeä uudistus. Eduskunnalla tulee olla riittävästi aikaa lakiesityksen käsittelyyn. Esitys tulee antaa eduskunnalle siten, että se varmasti ehditään käsittelemään. Lain uudistamista on tehty nyt jo lähes 15 vuotta, nyt on aika ryhtyä vihdoin toimenpiteisiin, vaatii Vahasalo.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo,
kansanedustaja,
eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
p. 050-511 3090

One Response to “Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!”

  1. Tarja lund says:

    Hyvä Raija,

    Totta on että varhaiskasvatuslaki uudistusta tarvitaan kipeästi. Sitä tarvitaan koska päiväkotihoidon laadun parantamistarve on hyvinkin polttava. Lasten lisääntyvät kehitykselliset ongelmat kertovat siitä että tuki lapsille ennen kouluikää on riittämätön. Päiväkoti kantaa huomattavan vastuun lasten hyvinvoinnista. Suurin huoli päiväkotihoidon laadussa koskee kuitenkin alle kolmevuotiaita ei 4-6 vuotiaita. Varhaiskasvatus kaikille 4-6vuotiaille on varmasti hyvä tavoite mutta ennen kuin alle kolmevuotiaiden kestämätön tilanne päiväkotihoidossa on saatu korjattua ei pidä suunnata varoja uudistuksiin joiden hyöty jää pieneksi jos tuki varhaisemmalle kehityksellä jää pahasti ontumaa. Tästä valitettavasti jatkuvasti lisääntyvää näyttöä.

Leave a Reply