Tervehdys asevelvollisille kutsuntatilaisuudessa 15.10.2013

Asevelvollisten kutsuntatilaisuus 15.10.2013 Kirkkonummella
Kirkkonummen kunnan tervehdys

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo

 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra kenraali, kutsuntalautakunnan jäsenet, hyvät asevelvolliset, arvoisat kutsuntatilaisuuden osanottajat.

Ärade veteraner från våra krig, herr general, ledamöter i uppbådsnämnden, bästa värnpliktiga och deltagare i uppbådet.

Kun puhutaan asevelvollisuudesta, sana pitää sisällään kaiun ylimääräisestä vastuusta ja työstä. Kyse ei kuitenkaan ole vain velvollisuudesta, vaan myös oikeudesta. Meillä on itsenäinen maa, jota saamme puolustaa. Meillä valtio ja kansalaiset luottavat nuoriinsa niin, että kouluttavat heidät puolustamaan maataan, tarvittaessa aseellisesti. Tämä luottamus ja tämä tahto ovat itsenäisyytemme ja tulevaisuutemme tukijalkoja.

Hyvät nuoret, tämä kutsuntatilaisuus on teille ensimmäinen askel kohti isänmaan palvelusta. Useimmille teistä selviää tämän päivän aikana, mihin joukko-osastoon pääsette. Jotkut saavat vapautuksen palvelusta. Osa palvelee isänmaataan aseettomasti. Kun te lähdette täältä, olette samalla osa Suomen historian kaarta. Samalla tavalla isiemme isät ja äitiemme äidit ovat lähteneet palvelemaan maataan. Toiset ase kädessä, toiset kuokan kanssa tai sorvin ääresssä. Veteraanien sukupolven sitkeys, tahto ja uhraukset ovat mahdollistaneet sen hyvän, mikä meillä nyt on. Maa, jossa elämme, on yksi maailman eniten demokraattisista, hyvinvoivista ja onnellisista maista. Nykyinen tilanne ei ole itsestään selvyys. Myös sen säilyttäminen vaatii tahtoa ja uhrauksia.

Aika varusmiehenä ja reserviläisenä on mieleenpainuvaa. Tulette saamaan sieltä elinikäisiä ystäviä. Olen lähes kateellinen aviomiehelleni siitä, että hänellä on tuttuja kaikkialla. Ihmisiä, joiden kanssa on suorittanut varusmiespalvelustaan, tai taistellut yhdessä kertausharjoituksissa. Siksi palvelusaika on myös mahdollisuus. Mahdollisuus tavata ihmisiä, joita normaalisti ei tapaisi. Mahdollisuus hakea omia ja toveriensa rajoja. Kaveria ei jätetä, ei edes marssilla. Yrittäkää olla se kaveri, joka tsemppaa muita ja kantaa kolme reppua ja kaksi rynnäkkökivääriä.  Kaikista rankimmista kokemuksista saa hyvän mielen ja komeita valokuvia!

 

Hyvät tulevat varusmiehet, Bästa kommande beväringar,

Vad kommer ni att få av er värnpliktstid utöver starka upplevelser? Många blir inspirerade att upprätthålla en god kondition resten av livet. Försvarsmakten marknadsför sig som Finlands största konditionsskola. Man planerar också belöna reservister som upprätthåller den fysiska konditionen. Att bo tillsammans med andra unga utvecklar även de sociala färdigheterna och förmågan att komma överens med olika människor. Samtidigt måste ni eller får ni bli självständiga.

Mitä muuta saatte palvelusajasta kuin vahvoja kokemuksia? Monelle se antaa kipinän hyvän kunnon ylläpitoon koko elämän ajaksi. Puolustusvoimat mainostaa olevansa Suomen suurin kuntokoulu. Tämän lisäksi on suunnitelmia siitä, että myös reserviläisiä tullaan palkitsemaan fyysisen kunnon ylläpidosta. Asuminen yhdessä muiden nuorten kanssa kehittää myös sosiaalisia taitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  Samassa vaiheessa joudutte tai pääsette itsenäistymään.

Osa teistä on halukas ja kyvykäs kantamaan enemmän vastuuta. Te tulette saamaan armeijan johtamiskoulutuksen. Siinä menetelmät ja toimintatavat ovat kehittyneet. Samaa koulutusta arvostetaan myös siviilipuolella.

Kirkkonummelta lähtee palvelustehtäviin hienoja nuoria miehiä ja naisia. Juuri sen vuoksi Suomen reserviläisarmeija herättää kunnioitusta maailmalla. Meillä sotilasuralle ei ajauduta silloin, kun muualle ei ole mahdollisuuksia. Me pääsemme käyttämään koko ikäluokan parhaan osaamisen. Suomessa lähes kaikki osaavat ampua rynnäkkökiväärillä. Jopa minä olen saanut siihen koulutusta kertausharjoitusten yhteydessä ja lupaan edelleen osua tauluun. Peruskoulutuksen lisäksi meillä on osaajia kaikenlaisiin erikoistehtäviin, elektronisesta sodankäynnistä taistelusukeltajiin. Käyttäkää kykynne ja näyttäkää tahtonne isänmaan parhaaksi!

 

Hyvät nuoret! Bästa unga!

Teitä odottaa  etuoikeus ja velvollisuus palvella itsenäisen Suomen puolustusvoimissa. Saatte ystäviä, jotka pahan paikan tullen luottavat oman henkensä teidän käsiinne. Opitte uuden kielen, joka avautuu vain muille saman koulun käyneille. Suomen raskas muuttuu paljon kevyemmäksi, kun jaatte huumorin ja hyvän tuulen, myös silloin, kun burana 1000 painaa tonnin ja gona alkaa hajota.

Det har alltid glatt mig att höra nyheter om ungdomar från Kyrkslätt som tjänar framgångsrikt. Jag tror att jag kommer att höra goda nyheter om er också. På Kyrkslätts kommuns vägnar önskar jag er en trevlig uppbådsdag och framgångsrik värnpliktstid!

Olen aina ilahtunut, kun kuulen uutisia menestyksellä palvelevista kirkkonummelaista nuorista. Uskon, että tulen kuulemaan hyviä uutisia myös teistä. Kirkkonummen kunnan puolesta toivotan Teille hyvää kutsuntapäivää ja menestyksekästä varusmiesaikaa!

 

Leave a Reply