Taloustaidon merkitys korostuu nuoren arjessa

Talous on perusta. Raha liikuttaa. Se ei katso ikää.

Lapsena syntyy ensimmäinen suhde rahaan ja sen käyttöön.

Jätänkö jotakin säästöön vai panenko kaikki eurot menemään? Mihin valintani perustuvat?

–Kodin ja vanhempien rooli talouskasvatuksessa on vähentynyt, sanoi eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) Sampo Pankin nuorten taloustaitotilaisuudessa Kartanonkosken koululla.

–Vanhemmat eivät aina edes tiedä kaikesta kaupallisesta vaikuttamisesta, joka kohdistuu heidän lapsiinsa. Samalla monen vanhemman tekninen osaaminen ja medialukutaito voi olla jopa heikompi kuin lapsilla, Vahasalo arvioi.  [..]

Vahasalon mukaan tulojen ja menojen tasapaino, verotus, säästäminen, korot, lainat sekä niihin liittyvät vastuut ja velvoitteet ovat asioita, joista jokaisen tulee ymmärtää perusasiat. Heikko talousosaaminen voi pahimmillaan johtaa ulosottokierteeseen, joka pilaa koko elämän.

–Talousosaamisen opetus käy koulussa luontevasti osana eri oppiaineita kuten matematiikkaa, kotitaloutta, historiaa ja yhteiskuntaoppia sekä käsityötä. Tällä hetkellä talouskasvatus kuuluu perusopetukseen aihekokonaisuuden osana, mutta sen asemaa tulee vahvistaa ja selkeyttää, totesi Vahasalo. [..]

Lue lisää: Jorma Rinne / Vantaan Sanomat 19.2.2010

Leave a Reply