Posts Tagged ‘hoiva-avustajat’

Ratkaisuja hoitojonoihin

Sunnuntai, Maaliskuu 24th, 2019

Erikoissairaanhoito toimii maassamme erinomaisesti, mutta perusterveydenhoitoon me tarvitsemme uudistamista.  Ongelma on, että lääkärin vastaanotolle tai hoitoon ei aina pääse riittävän aikaisin. Hoitojonoissa kukaan ei parane ja jonossa viruminen tuottaa tuskaa ihmiselle ja tulee kalliiksi sekä sairastuneelle itselleen ja koko yhteiskunnalle.  Kenenkään etu ei ole se, etteivät palveluprosessit toimi riittävän hyvin.  Me tarvitsemme nyt ratkaisuja.

Yksi toimiva keino on hoitotakuun kiristäminen nykyisestä.  Jos hoitoon ei pääse määräajassa, palvelujen järjestäjällä on lakisääteinen velvoite tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Tämä pakottaa julkisen puolen organisoimaan hoitoketjut kuntoon, jotta sairastunut saa nopeasti avun. Julkinen sektori kantaa tulevaisuudessakin vastuun palvelujen järjestämisestä ja yksityinen taho ja kolmas sektori ovat täydentämässä ja monipuolistamassa palveluja, kuten tälläkin hetkellä on.

Väestömme ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa.  Meillä pitää olla laadukkaat palvelut nyt ja tulevaisuudessakin jokaiselle ihmiselle iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Kustannukset pysyvät tulevaisuudessakin hallinnassa, kun hoitoon päästään oikea-aikaisesti ja ihmiset saadaan jonoista pois, kun järjestäjätahot ovat vahvoja, johtaminen on hyvää ja kustannukset avoimia ja vertailtavia.

Me tarvitsemme myös lisää hoitajia. Sairaanhoitajien on voitava keskittyä niihin tehtäviin, joihin ovat saaneet koulutuksen. Me tarvitsemme hoitoalalle lisää esim. hoiva-avustajia, joita ei saa laskea hoitajamitoitukseen. Hoiva-avustajien tehtävä on välttämätön, sillä kylvettämiset, syöttämiset, ulkoiluttamiset, seurusteleminen, yms. ovat asiakkaan elämänlaadun kannalta oleellisia.  Usein juuri nämä tehtävät jäävät kiireessä tekemättä.  Hoiva-avustajat tuovat lisää käsiä arjen pyöritykseen.

Palvelujen uudistamisen lähtökohta on aina ihminen.  Hallinto tulee perässä.