Posts Tagged ‘ammatillinen’

Kansanedustaja Raija Vahasalo: Toisen asteen koulutuksen oltava jokaisen nuoren tavoitettavissa

Sunnuntai, Helmikuu 24th, 2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo haluaa varmistaa, että tulevaisuudessa jokainen nuori saa suoritettua toisen asteen tutkinnon. Vahasalon mukaan tavoitetta edesautetaan monilla keinoin.

”Viime päivinä on keskusteltu laajasti toisen asteen oppimateriaalikustannuksista. Tavoite siitä, että oppimateriaalimaksut eivät muodostu yhdenkään nuoren koulutuksen esteeksi on tärkeä. Keinoja tämän varmistamiseksi hallitus onkin jo esittänyt. Pienituloisista perheistä tuleville opiskelijoille on suunnattu, noin 47 euron suuruinen kuukausittainen oppimateriaalilisä, joka tulee käyttöön ensi syksystä lähtien. Lisäksi oppilaitosten kanssa yhteistyössä on käynnistetty pilottihankkeita, joiden kautta oppimateriaalikustannuksista aiheutuvien ongelmien ratkaisuun saadaan lisää eväitä”, Vahasalo sanoo.

Vahasalo iloitsee OKM:n, STM:n ja TEM:n viime viikolla julkistamista tuloksista, joiden mukaan koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten osuus on kääntynyt laskuun.

”Hallituksen tekemät panostukset työllisyyteen ja koulutusmahdollisuuksiin kantavat hedelmää ja olemme nyt menossa oikeaan suuntaan. Nuorten syrjäytymisriskin vähentämiseksi tämä on merkittävää. Toisen asteen koulutuksen varmistaminen jokaiselle nuorelle on keskeinen tavoite, sillä pelkän peruskoulun varaan jääminen heikentää nuoren asemaa työmarkkinoilla ja elämässä”, Vahasalo muistuttaa.

Vaille tutkintoa jääminen johtuu usein siitä, että toisen asteen koulutus keskeytyy. Vaikka keskeyttämisten määrä on viime vuosina ollut laskusuunnassa, tulisi Vahasalon mielestä tähän kiinnittää lisää huomiota.

”Vain pieni osa keskeytyksistä johtuu oppimateriaalikustannuksista ja tähän ongelmaanhan hallitus on jo tarttunut. Seuraavaksi on pureuduttava muihinkin syihin. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen keskeyttämiselle merkittävin syy oli kokemus väärästä alasta. Toisen asteen koulutuksessa tuleekin panostaa opintojen ohjaukseen ja moniammatilliseen tukeen siten, että kenenkään koulutus ei keskeytyisi, vaan oppilas saa tarvitsemansa tuen siirtyäkseen koulupolulla eteenpäin”, Vahasalo sanoo.

”Lisäksi nykyistä enemmän huomiota on kiinnitettävä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, jotta sieltä saadaan riittävät taidot toisella asteella pärjäämiseen. Esimerkiksi heikkoon lukutaitoon puuttuminen toisella asteella on jo huomattavasti hankalampaa. Siksi varhainen tuki on tärkeässä asemassa myöhemmän koulumenestyksen kannalta”, Vahasalo kiteyttää.

Tiedote 24.2.2019