Suomalainen siesta tuo tehoa välituntiliikuntaan

Välituntiliikunta on oleellinen osa koulupäivää. Sen avulla oppilaat tutustuvat lajeihin ja leikkeihin, täyttävät päivittäisen liikuntasuosituksen ja kehittävät monenlaisia sosiaalisia taitoja. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimistuloksiin on myös kiistaton.Koska liikunta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, olisi koululaisten tärkeää liikkua ainakin tunnin verran päivässä, kuten suositus kuuluu. Monelta tämä ei kuitenkaan onnistu ilman koulun tukea. Olemme nähneet, että lasten ja nuorten ylipainoisuus on nousussa. Sen seuraukset niin yksilön elämänlaadulle kuin kansanterveydellekin voivat muodostua vakaviksi.

Välituntiliikunnan ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei vartissa pääse jyvälle uusista tekniikoista tai saa pystyyn kunnon peliä. Puuhat pirstaloituvat, ja toistuva pukeutumisrumba ärsyttää sekä oppilaita että välituntivalvojia.

Siksi olisikin suositeltavaa koota osa välitunneista päivän keskelle siestaksi, niin kuin useissa kouluissa on jo tehty ympäri maata. Ruokailun sisältävät siesta voivat hyvin kestää tunnin tai pidempäänkin. Näin välituntiliikunnan harrastaminen helpottuu ja tehostuu, sekä yläkoulun oppilaat toivottavasti innostuvat välituntiliikunnasta uudestaan. Olisi myös suotavaa, että siestasta muodostuisi opettajillekin aito mahdollisuus happihyppelyyn.

Siestan aikana voivat liikuntakerhot kokoontua ja houkutella lisää oppilaita mukaan toimintaansa. Toisaalta lapsille tulee antaa mahdollisuus myös omaehtoiseen liikuntaan. Silloin aikuisen osaksi jää välineiden käytön ja sääntojen neuvominen sekä leikkien hienovarainen ohjailu.

Taka-alalta käsin opettaja voi ohjata oppilaita hyväksymään erilaisuutta niin, ettei ketään jätetä välitunnilla joukon ulkopuolelle. Siestakäytännön ja välituntiliikunnan kehittäminen onkin yksi mainio keino parantaa kouluviihtyvyyttä ja vähentää koulukiusaamista.

Nyt kaikki siestalle siis!

Raija Vahasalo
Raija Vahasalo
KLL:n puheenjohtaja
Pääkirjoitus, Koululiikunta 3/2007

Leave a Reply