Sivistysvaliokunta: Opintotukea kehitettävä edelleen

Opintotukea uudistetaan. Uudistuksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa säännölliseen opiskeluun ja käyttämään opintotukea kokonaisuutena. Eduskunnan sivistysvaliokunnalta valmistui asiasta mietintö tiistaina 9. marraskuuta (SiVM 8/2010).

Taloudellisen tuen tarpeessa olevalta opiskelijalta edellytetään jatkossa nykyistä sitoutuneempaa ja säännöllisempää opiskelua. Riittävän opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamiseksi opiskelijan tulisi hyödyntää opintotukea kokonaisuutena ja nykyistä suunnitelmallisemmin.

Korkeakouluopinnoissa opintotuen myöntämiskäytäntöä muutetaan päätoimiseen ja suunnitelmallisen opiskeluun kannustamiseksi. Tuki myönnetään erikseen ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja vasta tämän jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Tällä varmistetaan tukiajan riittävyys opintojen ajaksi. Valiokunta korostaa yliopistojen vastuuta järjestää opetus siten, että opinnot on mahdollista suorittaa tavoiteajassa.

Valiokunta toteaa, että nyt tehtävät muutokset eivät ole riittäviä, jotta ne merkittävästi vaikuttaisivat opintojen etenemiseen. Opintotukijärjestelmän kehittämistä on välttämätöntä jatkaa. Päätoimisen opiskelun mahdollistamiseksi tuen tason on oltava riittävä ja järjestelmän perusteiltaan selkeä. Valiokunta pitää tärkeänä, että opintotuen rakenteellisen kehittämisen johtoryhmän ehdotukset opintorahan indeksisidonnaisuudesta ja huoltajakorotuksesta sekä johtoryhmän laatima toisen asteen opintotuen kehittämisohjelma toteutetaan asteittain valtiontaloudellisten edellytysten mukaisesti.

Mietintöön on liitetty 3 vastalausetta.

Lisätietoja:
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo, puh. 050 511 3090
valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, puh. 050 381 9496

(Eduskuntatiedotus)

Leave a Reply