Raija Vahasalo basar för kulturutskottet

Kyrkslättspolitiker fick eftertraktad ordförandeposten i riksdagen

Kyrkslättspolitikern Raija Vahasalo har skaffat sigh mera politiska tyngd i riksdagen, då hon efter två perioder som medlem i kulturutskottet nu valts till dess ordförande

Hon van samlingspartiets interna omröstning om posten med klara 37 röster mot 7 över Hanna-Leena Hemming.

Vahasalo uppfattar att man här inte lade vikt att Nyland får platsen, utan mera beaktade hennes bakgrund och kunnande, som lärare och rektor i Kyrkslätt.

Nyland har kanske inom partiet blivit en aning förfördelat, då ingen ministerpost fillföll nylänningarna. Här var det Sauli Niinistös talmansposition som ansågs utgöra en tung kompensation.

Intressant plats

Själv uppfattar Raija Vahasalo att kulturutskottet nu var mera eftertraktad och hon uppfattarat hon själv är väl förberedd för ordförandeskapet, eftersom hon suttit med där tidigare.

Utskottet har ett brett arbetsfält och en lång rad intressanta frågor som ska behandlas och som en sådan lyfter hon in regeringsporgrammets skrivning on ett nytt toppuniversitet. [..]

Olle Hakala / Västra Nyland 28.4.2007

Leave a Reply