Raija Vahasalo återvänder till riksdagen

Rektor Raija Vahasalo, samlingspartist från Kyrkslätt, kommer högst troligt inom närmaste framtid, på nytt sitta i riksdagen.

Raija Vahasalo hemma med maken Seppo Vahasalo. Hon kommer givetvis at fortsätta sina förtroende uppdrag i kommunen.

Vahasalo berättar att riksdagsledamot Sanna Lauslahti kommer att tilträda som vekställande direktör i Lääketeollisuus ry, Läkemedelsindustrins intresseorganisation, och då är Vahasalo i turen at tillräda samlingspartiets grupp i riksdagen.

Läs mer: KS 08.02.2018

Leave a Reply