Puhe kantatien 51 avajaistilaisuudessa 29.10.2013

Kantatien 51 avajaistilaisuus 29.10.2013

Kansanedustaja Raija Vahasalo
”Huomioita tiehankkeiden merkityksestä alueelliselle kehittämiselle”

 

Arvoisa yleisö, hyvät tien rakentajat ja hyvät tien käyttäjät

On upeaa, että vihdoin saamme moottoritien valmiiksi. Vielä upeampaa on, että olemme saaneet käyttää kaikkien alueen asukkaiden elämää helpottavaa tietä jo lähes vuoden. Tien rakentaminen on lupausten mukaisesti tuottanut hyvin vähän häiriötä liikenteelle. Emme ole valittaneet työmaasta sanallakaan, koska parannus on ollut niin toivottu ja odotettu!

Kantatie 51 on läntisen Uudenmaan valtimo, tärkein yhteys Helsingin suuntaan. Vielä pari vuotta sitten tämä valtimo oli pahasti tukossa ja autot seisoivat tiellä ja etenkin sen rampeilla. Sen ajan, mitä olen kulkenut Helsinkiin lähes päivittäin, keskinopeus matkalla on ollut noin 30 kilometriä tunnissa. Nyt liikenne kulkee ja Helsinki on siirtynyt ajallisesti noin 30 minuuttia länteen.

Parannus on merkittävä talouselämälle. Parannus on merkittävä kaikille kuljetuksille. Vähintään yhtä tärkeä parannus on kaikille alueen perheille. Olemme saaneet päivittäin noin tunnin lisää olla yhdessä perheen kanssa. Olemme saaneet paljon lisää turvallisuutta: Kun aikaisemmin laulun teema oli ”Aja hiljaa, isi nyt vain” niin tänään voimme laulaa: ”Aja turvallisesti, äiskä nyt vain”.

Hyvät kuulijat,

Tein vuonna 1999 keväällä eduskunnassa toivomusaloitteen kantatie 51:n parantamisesta. Se on arkistojen mukaan ensimmäinen valtiopäiväteko tien parantamisen puolesta. Se ei jäänyt ainoaksi teoksi. Vaikka monet hämmästelivät, että onko niissä Espoonlahden sillan jälkeisissä metsissä muka asutusta, metelöintini alkoi vähitellen tuottaa tulosta. Sekä eduskunta että Uudenmaan liitto taipuivat kannattamaan parannusta tärkeänä hankkeena. Myös alueen kunnat, yritykset, media ja kansalaiset olivat hankkeessa mukana. Hanke oli tärkeä yhteistyön tulos. Yhteistyössäkin tarvitaan niitä sisukkaita tulisieluja. Pidän nimitystä ”rouva 51” edelleen kunnianosoituksena.

Hankkeen toteutus aloitettiin vuoden 2010 alussa. Nyt vuoden 2013 lokakuussa – 14 vuotta ensimmäisen valtiopäivätoimen jälkeen – vietämme avajaisia.

Tieyhteyden parannuksella on suuri merkitys läntisen Uudenmaan alueelliselle kehittämiselle ja kuntien yhteistyölle. Kaikkialla maailmassa liikenneyhteydet ovat tärkeitä kehityksen ajureita. USA ei olisi kehittynyt nykyiseksi suurvallaksi, mikäli sinne ei olisi rakennettu raide- ja tieverkkoa yhdistämään mantereen eri osia ja kaupunkeja. Samalla tavalla Suomessa tarvitsemme toimivia liikenneyhteyksiä.

Hyvä yleisö,

Kantatie 51 on yksi pääkaupunkiseudun säteittäisistä yhteyksistä ja läntisen Uudenmaan rannikkoalueen tärkein päätie. Tie on osa päätieyhteyttä Helsingistä Hankoon.

Ennen tämä Suomen tiheimmin liikennöity kaksikaistainen tie tukehtui aamu-, ilta- ja viikonloppuruuhkiinsa. Tämä ainoa Helsingistä länteen suuntautuva tieyhteys ruuhkautui pahoin erityisesti työmatkaliikenteen aikana. Pääsy tielle sen lukuisista liittymistä oli vaikeaa. Itse olen laskenut, että olen viettänyt elämästäni noin kolme kuukautta turhan tähden autossa, odottamassa, että jono liikkuisi muutaman metrin eteenpäin.

Ruuhkien lisäksi suuret liikennemäärät aiheuttivat meluongelmia tien varren asukkaille. Moottoritiehankkeen yhteydessä toteutetut meluesteet olivat yksi tärkeä lisäsyy kiirehtiä parannustöitä.

Toteutuneella hankkeella on korkea hyöty-kustannussuhde. Kustannusarvion mukaan jokainen euro, joka on hankkeeseen sijoitettu, palautuu takaisin melkein viitenä eurona. Kannattavuusverailussa tämä rakennushanke sijoittuu maamme kärkeen.

Mitä tämä hanke merkitsee alueen kunnille?

Kuntien on osattava hyödyntää uusi mahdollisuus.  Nyt alueen kuntiin voidaan rakentaa uusia asuinalueita helpottamaan Helsingin seudun asuntopulaa. Se näkyy Kirkkonummen keskustassa ja se näkyy koko Länsi-Uudellamaalla. Jotta voidaan rakentaa ja kehittää, on infrastruktuuri ja logistiikka saatava kuntoon. Yksi tärkeä pala on nyt kohdallaan.

Jos Kantatie 51:n parantaminen olisi lykkääntynyt vielä usealla vuodella, olisi moni kehityshanke romuttunut.  Koko Länsi-Uudenmaan kehitys olisi hidastunut. Nyt parannus helpottaa myös Helsinkiä. Siellä työvoiman saanti helpottuu, sillä monella työntekijällä ei ole varaa asua itse kaupungissa. Tänne Kirkkonummelle, Siuntioon ja Inkooseen he ovat tervetulleita.

Tien kunnostaminen palvelee koko läntistä Uuttamaata

Sekä Inkoon, Siuntion että Raaseporin osalta tiehanke on vaikuttanut positiivisesti. Matka-ajat ovat lyhentyneet. Nyt Inkoosta Helsinkiin on alle tunnin ajomatka. Olemme taas lähempänä metropolia.

Odottavaisin mielin suhtaudutaan, että tonttimyynti lähtisi taas käyntiin – tämä koskee myös muita kantatie 51:n tienvarsikuntia.

Kantatien jatkon suunnittelu on tärkeää sekä Siuntion että Inkoon kehitykselle. Erityisesti liittymien parannus on tärkeä ensimmäinen askel. Kun asutusta kaavoitetaan kantatien ympäristöön, liittymät ovat avainasemassa. Sunnanvik Siuntiossa pitää olla seuraava kohde. Jo nyt on kovat paineet toteuttaa eritasoliittymät tärkeimpiin risteyksiin. Tie on varsin vilkas, noin 8000 autoa vuorokaudessa.

Kun autoille on suunniteltu toimivat yhteydet, yhtä tärkeää on muistaa myös kevyttä liikennettä. Nykyisen väylän yhteydessä kevyen liikenteen väylä toteutuu osittain. On tärkeää saada aikaiseksi toimiva yhteys niin, että melkein Lohjalta asti pääsee polkaisemaan pääkaupunkiin. Matkan varrelle sijoittuvat Uudenmaan kruunun näkymät, virkistysalueet ja merenrantamaisemat.

Hyvä tienkäyttäjät ja hyvät tienrakentajat,

Tämä tie tiesi paikkansa. Se osui suoraan Uudenmaan sydämeen. Suomessa on usein rakennettu teitä sinne, minne aluepolitiikka sanelee. Silloin tiet ja käyttäjät eivät kohtaa. Täällä, kantatie 51:llä, tarve ja tahto parantaa ovat kohdanneet. Täällä kiitolliset käyttäjät ovat ottaneet moottoritien omakseen. Ennen pitkää meillä on tielle yli 35.000 käyttäjää päivässä. Silloin edessä ovat uudet hankkeet. Tänään olemme kuitenkin juhlimassa tämän hankkeen valmistumista. Kiitokset rakentajille hyvästä työstä, kiitokset hankkeen edistäjille oikeaan osuneesta politiikasta! Onnittelut tien käyttäjille!

Leave a Reply