Palveluasumisen maksuja selvitetään

HS:ssä on käsitelty vanhusten hoitoa ja kuntien vapautta päättää vanhusten palveluasumisen maksuista (27.7. ja 29.7.).

Asiakasmaksulakiin on kirjattu, ettei sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista saa koitua asiakaalle kohtuutonta rasitusta. Tämä koskee myös asumispalveluita.

Palvelujen laatusuositukset painottavat kotona asumisen tukemista ja palveluvalikoiman laajentamista. Tavoite on, että vuoteen 2012 mennessä 91-92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona.

Yli 75-vuotiaista tanskalaisista liki 40 prosenttia kuuluia säännöllisten kotipalveluiden piiriin vuonna 2007, Suomessa alle 12 prosenttia.

Osittain aktiivisen kansalaiskeskustelun seurauksena sosiaali- ja tervesyministeriö asettaakin syksyllä työryhmän, joka selvittää myös palveluasumisen asiakasmaksujen yhtenäistämistä.

Tuetun asumisen ohella tarvitaan lisää valinnanvapautta, läheisten apua ja suunnitelmallisuutta. Vanhuus ei ole sairaus. Meidän tulee tarjota ikäihmisen arvolle sopiva elämänlaatu.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja (kok)
Kirkkonummi

HS Mielipide 1.8.2009

Leave a Reply