Päivähoito osana opetustointa on lapsen etu

Anna-Leena Välimäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta arvioi (HS Mielipide 5.3.), että päivähoidon hallinnon siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusministeriöön johtaa päivähoidon pirstaloitumiseen ja kehittämistyön purkautumiseen.

On perinteinen retorinen tehokeino maalata “niiden toisten” aiheuttama kauhukuva, jota ei ole olemassa ja sitten pontevasti lähteä kumoamaan omasta näkökulmasta. Tässä tapauksessa on aiheellista lähteä tosiasioista. Varhaiskasvatuksen hallinnon siirrolla ei ole mitään tekemistä subjektiivisen päivähoidon kanssa.

Enemmistössä suomalaisia kuntia päivähoidon hallinto on siirretty tai siirtymässä sivistystoimen puolelle. Siirrosta on saatu hyviä kokemuksia ja se on ollut lasten etujen mukaista. Monet kunnat uhkasivat mieluummin rikkoa lakia kuin palauttaa päivähoito sosiaalitoimeen, kun asiaa koskevan kokeilulain voimassaolo oli päättymässä. Oli vahva syy tehdä järjestely pysyväksi.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa päivähoidon hallinto valtakunnan tasolla on järjestetty eri tavalla kuin paikallisesti – tai kansainvälisesti. Muualla EU:ssa varhaiskasvatus kuuluu opetustoimeen toisin kuin meillä ja Tanskassa. Tilanteesta kärsivät sekä ohjaus, kehittäminen että rahoitus.

Myös nykyinen päivähoitolaki on ollut voimassa lähes samansisältöisenä vuodesta 1973. Ajat ja tarpeet ovat muuttuneet, lain henki ei. Päivähoito ei ole enää vain sosiaalitoimen osa, jolla mahdollistetaan äitien työssäkäynti, vaan osa kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa.

Lähes kaikki tahot tunnustavatkin lain jääneen vanhentuneeksi. Kun päivähoitoa kehitetään muun muassa mielenterveystyön, tartuntatautien torjunnan ja päihdehuollon rinnalla, varhaiskasvatuksen painoarvo näyttää jäävän heikoksi.

Onkin aihetta odottaa, että opetusministeriön hallinnossa päivähoidon ja alan lainsäädännön kehitykseen saadaan uutta energiaa. Nyt se tuntuu hukkuvan kamppailuun reviireistä. Varhaiskasvatuksen siirto opetusministeriölle on ennen kaikkea lasten ja perheiden etu.

Raija Vahasalo
kansanedustaja(kok),
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Sari Sarkomaa
kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu (kok)

HS Mielipide 7.3.2010

Leave a Reply