Päivähoito kaipaa remonttia

Päivähoitolakia ei ole lainkaan tarkasteltu ja arvioitu kokonaisuutena sen voimassaoloaikana. Lisäyksiä, poistoja ja muutoksia lakiin on vuosien varrella tehty useitakin. Kuitenkin sen toteutumisen ja palvelun laadun arviointi on jäänyt tekemättä.

Päivähoitolaki tarvitsee remontin, jota eduskunnan enemmistö vaati jo 2001. Tarvitaan uusi laki alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksesta. Laissa jokaiselle lapselle tulee taata mahdollisuus varhaiskasvatuspalveluihin. Näiden palveluiden tulee vastata lasten ja perheiden erilaisia tarpeita.

Lain uudistamisen yhteydessä varhaiskasvatus tulee yhdistää osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta ja siirtää opetusministeriön toimialalle.

Suomessa vain puolet alle esiopetusikäisistä lapsista on päivähoitopalvelujen piirissä. Se on Euroopan alhaisimpia lukuja, jos sitä käytetään osallistumisasteena varhaiskasvatuspalveluihin. Tässä on myös tilastollinen ongelma. Tilastoista puuttuvat esimerkiksi seurakuntien kerhot, kuten myös monet taide- ja musiikkileikkikoulut, joihin alle kouluikäiset osallistuvat.

Toisaalta palvelujen käyttö usein myös kasaantuu, eli samat lapset ovat esimerkiksi  perhepäivähoidossa ja sitten vielä erilaisissa kerhoissa.

Kotihoidontukijärjestelmä pitää lapsia varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella. Jos perheessä hoidetaan kotihoidontuella alle kolmivuotiasta lasta, myös perheen isommat lapset jäävät helposti pedagogisten varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolelle.

Varhaiskasvatuspalveluilla voisi olla nykyistä merkittävämpi rooli sekä maahanmuuttajalasten suomenkielen kehitykselle että kotoutumiselle maahamme. Varhaiskasvatuspalvelut voivat tasoittaa tehokkaasti maahanmuuttajataustaisen lapsen koulutietä.

Oppimisvaikeudet, erityisopetuksen tarve ja syrjäytymisriskit voidaan tunnistaa jo alle kouluikäisillä lapsilla. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat oiva väylä tunnistaa riskejä, ennaltaehkäistä niiden monimutkaistuminen ja korjata niitä.

Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Norjassa ja Islannissa varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Nykyisessä mallissa, jossa varhaiskasvatus on sosiaalitoimessa, monet lapsen kasvun ja oppimisen kannalta keskeiset asiat törmäävät turhaan hallintokuntien raja-aitoihin.

Jo nyt kuusivuotiaiden maksuton esiopetus on jo osa opetustointa. Miksei siis koko varhaiskasvatuksen kokonaisuus? Päivähoito oli aiemmin myös sosiaalipalvelu, mutta ei enää. Nyt se on selvästi varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatus on kivijalka, jonka on oltava vahva ja luja. Sille voidaan rakentaa muu kasvatus- ja koulutus. Tässä asiassa Suomen pitää olla edelläkävijä, ei muun Euroopan tukioppilas.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja (kok)
Eduskunnan sivistysvaliokunnan pj
Kirkkonummi

Areena / Länsiväylä 15.6.2008

Leave a Reply