Oppivelvollisuuden pidentäminen vähentää opintojen keskeyttämisiä

Kansanedustajat Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa kritisoivat kirjoituksessaan hallituksen esitystä oppivelvollisuusiän pidentämisestä (HS Mielipide 12. 6). Vahasalo ja Sarkomaa kaipaavat syrjäytymisvaarassa oleville nuorille räätälöityä ohjausta ja tukea pakon sijaan.

Vahasalon ja Sarkomaan kritiikki on olennaiselta osalta perusteetonta. Kuten kansanedustajat itsekin totesivat, perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritettaisiin ensisijaisesti lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa ja toissijaisesti perusopetuksen lisäopetuksessa tai toiselle asteelle valmistavassa koulutuksessa.

Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisuuden voi suorittaa myös räätälöidyn tuen ja ohjauksen paikoissa. Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus sisältää esimerkiksi työpajat, jotka ovat työvaltainen oppimisympäristö räätälöityä tukea tarvitseville nuorille.

[..]

Mikko Koskinen
koulutuspäällikkö, SAK

Lue lisää: HS Mielipide 14.6.2014

Leave a Reply