Oppivelvollisuuden pidennys olisi vahingollista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut lakiesitystä oppivelvollisuuden pidentämiseksi. Esityksen mukaan oppivelvollisuus alkaisi seitsemänvuotiaana ja päättyisi vuotta nykyistä myöhemmin 17-vuotiaana.Jokaiselle tulisi velvollisuus hakea peruskoulun jälkeiseen koulutukseen sakon uhalla.

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritettaisiin ensisijaisesti lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa ja toissijaisesti perusopetuksen lisäopetuksessa, ammatilliseen koulutuksen ohjaavassa tai valmistavassa koulutuksessa tai lukioon valmistavassa koulutuksessa.

Pidennetty oppivelvollisuus olisi kaikille maksutonta.

Mielestämme lakiluonnos on epäonnistunut. Sen vaikutuksia ei ole kattavasti arvioitu. Se ei auttaisi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria vaan ainoastaan siirtäisi ongelmia eteenpäin.

Lisävuoden rahoitus voisi aiheuttaa leikkauksia siellä, missä syrjäytymistä ehkäistään nyt tehokkaimmin. Lakiesitys tulisi hylätä ja kohdistaa voimavarat tehokkaimpiin keinoihin.

 

Hallitus on sopinut, että oppivelvollisuuden pidentämiseen voidaan käyttää 15 miljoonaa euroa. Esityksen todelliseksi hinnaksi on kuitenkin arvioitu jopa yli 100 miljoonaa euroa. Esimerkiksi maksuttomien oppimateriaalien kustannusten on arvioitu olevan jopa yli kaksinkertaiset koko uudistukseen varattuun rahamäärään nähden.

Pakkovuosi lukiossa tai ammattikoulussa ei poista oppimiskyvyn tai motivaation puutteen syitä. Se ei estä pinnaamista tai opintojen keskeyttämistä. Ilmainen kirja ei korvaa päihde- tai mielenterveyspalveluita eikä aikuisen tukea.

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tarvitsevat räätälöityä ohjausta ja tukea pakon sijaan. Esimerkiksi oppisopimuskoulutusta tulee kehittää paremmin nuorille sopivaksi ja työnantajia houkuttelevaksi.

Tavoitteena ei voi olla säilöä nuoria pakolla vuodeksi johonkin oppilaitokseen. Pelkkä koulutuspaikan tarjoaminen ei riitä. Tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori saa hänelle itselleen sopivan ammatillisen tutkinnon tai lukion päättötodistuksen.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok)
eduskunnan sivistysvaliokunnan pj

Sari Sarkomaa
kansanedustaja (kok)
Opetushallituksen johtokunnan pj

Lue lisää: HS.fi 12.6.2014

 

Leave a Reply