Ohjelmallista vaikuttamista

[..]Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) totesi äskettäin eduskunnassa järjestetyssä seminaarissa, että uudenlaisten toimintamallien ideointiin on syytä. Kansainväliset vertailut osoittavat, että suomalaisten alle 40-vuotiaiden ns. aktiivisen kansalaisuuden tunnusluvut ovat yllättävän heikkoja, selvästi heikompia kuin muissa vertaisryhmän maissa ja erityisesti muissa Pohjoismaissa.

Vahasalo ei pysähtynyt pohtimaan ilmiön syitä, mutta se lieneekin oma lukunsa hankkeiden kirjossa. Joka tapauksessa on selvää, että kaupallisuus ja viihde eivät nuorta lähestyessään teoretisoi, vaan toimivat. Muun lajin aktivaattorit voisivat ottaa tästä oppia. Valiokunnan puheenjohtaja oli joka tapauksessa sitä mieltä, että vuoden voimassa ollut nuorisolaki on uudistanut nuorisotoimen työnkuvaa myönteisellä tavalla. [..]

Itä-Häme 4.6.2007, pääkirjoitus

Leave a Reply