“Ministeri Tuomioja pelkää avoimen Nato-keskustelun käymistä”

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalon mielestä ulkoministeri Erkki Tuomioja välttelee käynnissä olevaa keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

– Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) haluaa vältellä käynnissä olevaa keskustelua mahdollisesta Suomen jäsenyydestä Natossa. Mielestäni on outoa, että ministeriö kieltäytyy tekemästä asiasta ajantasaista selvitystä kansalaiskeskustelun tueksi. Suomen turvallisuuspolitiikasta käytävä keskustelu tarvitsee taustakseen ajantasaista, objektiivista tietoa, Raija Vahasalo toteaa tiedotteessaan.

Vahasalo esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen 26. toukokuuta 2014, jossa hän vaati hallitukselta toimenpiteitä riippumattoman selvityksen tekemiseksi mahdollisen Nato-jäsenyyden hyödyistä, haitoista ja kustannuksista, jotta kansalaiskeskustelun käyminen olisi mahdollista faktoihin perustuen.

Vastauksessaan kysymykseen ulkoministeri Tuomioja katsoo selvityksen tekemisen tarpeettomaksi. Tuomioja katsoo, että vuonna 2007 ulkoministeriössä tehty selvitys mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista olisi yhä riittävä ja asiaan ei ole muutenkaan tarpeen tehdä toimenpiteitä, koska hallitusohjelmassa ei ole asiasta mainintaa.

Vahasalo kuitenkin painottaa, että Tuomiojan mainitseman selvityksen jälkeen turvallisuusasioissa on tapahtunut paljon muutoksia. Esimerkiksi Venäjän sotilaallinen doktriini on muuttunut, edellisen selvityksen jälkeen Valtioneuvosto on laatinut kaksi uutta turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa sekä Puolustusvoimiin on tehty mittava rakenneuudistus.

– Vuosien aikana tapahtuneet muutokset turvallisuuspoliittisessa ympäristössä osoittavat uuden selvityksen tekemisen tai ainakin vanhan päivittämisen tarpeelliseksi, Vahasalo toteaa.

– Ministeri Tuomioja ilmeisesti pelkää avoimen keskustelun käymistä. Vasta ajantasaisen objektiivisen selvityksen saamisen jälkeen voidaan käydä laadukasta ja faktoihin perustuvaa keskustelua esimerkiksi mahdollisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Eikö ministeri luota kansan harkintakykyyn tehdä omia johtopäätöksiään selvitystiedon perusteella?, Vahasalo kysyy.

Lue lisää: Verkkouutiset.fi 12.6.2014

Leave a Reply