Kuntaliitto ei aja nuorten asiaa

Kuntaliiton Anneli Kangasvieri vaati siirtämään koko vastuun ja rahoituksen toisen asteen koulutuksesta kunnille (HS Mielipide 20. 6.). Vaatimus on ongelmallinen ja ehkä jopa vahingollinen.

On tärkeää, että oppilaitokset, jotka saavat rahoituksensa suoraan valtiolta, voivat luottaa rahoituksen jatkuvuuteen. Tämä niin sanottu ylläpitäjämalli turvaa parhaiten korkealaatuisen työelämälähtöisen koulutuksen sekä vakaan perustan toiminnan kehittämiselle. Jos raha kiertää kuntien kautta, se ei välttämättä tule oppilaitoksille ja opetukseen oikea-aikaisesti eikä täysimääräisesti. Silloin rahoitus on riippuvainen muun muassa kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Jos vastuu toisen asteen koulutuksen järjestämisestä annettaisiin yksittäisille kunnille, kuka huolehtisi koko maan tasolla oikeasta aloituspaikkojen saatavuudesta ja kalliiden ja harvinaisten koulutusalojen järjestämisestä? Vaarana olisi, että edullisimpia koulutusohjelmia lisättäisiin, jolloin työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaisikaan. Lisäksi se saattaisi vaarantaa opiskelijoiden nykyisen oikeuden hakeutua vapaasti haluamaansa oppilaitokseen.

Koulutukseen on voitava hakeutua ympäri maata. Varsinkin ammatillisella puolella koulutus on valtakunnallista ja palvelee laajaa aluetta. Joidenkin alojen koulutusta annetaan vain yhdessä tai muutamassa yksikössä.

Ohjausvelvoite peruskoulunsa päättäneiden oppilaiden osalta on jo käytössä monessa kunnassa. Käytäntö toimii erinomaisesti, esimerkkinä Kuopion seudun Koppari-malli. Asia ei vaadi kuin välittämistä ja toimintatapojen muutosta.
On tärkeää, että toisen asteen ammatillista koulutusta kehitetään ja rahoitetaan edelleen kokonaisuutena. Silloin voidaan huomioida sekä valtakunnalliset että alueelliset tarpeet, sekä peruskoulutus että lisä- ja täydennyskoulutus. Kuntaliiton ehdottamalla mallilla se ei varmistu.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok)
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Kirkkonummi

HS Mielipide 4.7.2012

Leave a Reply