Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo: Meillä ei ole varaa olla rakentamatta – jos on tahtoa, on keinoja!

Kirkkonummelle on kasaantunut suuria investointipaineita. Pitäisi korjata homekoulut, rakentaa Jokiniityn hyvinvointikeskus, Jokirinteen oppimiskeskus, Kantvikin päiväkoti. Työn alla ovat kirjaston laajennus ja korjaus, Masalan ja Sjökullan koulut. Suunnitteluvaiheessa ovat mm. Veikkolan päiväkodin ja koulun sekä sivukirjaston korjaukset. Lisää paineita tulee Gesterbyn koulukeskuksen huonokuntoisten koulurakennusten tilanne. Moni päättäjä on jo heittämässä pyyhettä kehään.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo muistuttaa, että kunta on nykyisessä tilanteessa siksi, että rakennustöissä ja niiden valvonnassa on aikoinaan fuskattu, korjausmäärärahoja ei ole ollut riittävästi, eikä investointeja ole toteutettu tasaisesti. – Olemme juuri päässeet taloudenhoidossa pinnalle. Vastuullista taloudenpitoa tarvitaan jatkossakin, sanoo Vahasalo. – Lainakantamme per asukas nousee yli kolmen tuhannen ja myöhemmin yli neljän tuhannen euron. Ei ole aivan helppoa toimia nyt oikein.

Kenenkään terveyttä ei ole oikeutta vaarantaa

Kokeneena lainsäätäjänä Vahasalo tähdentää kunnan vastuuta paitsi taloudesta, myös asukkaittensa terveydestä ja turvallisuudesta. – Olemme vakavassa vastuussa siitä, että kunnan omistamat tilat ovat terveellisiä ja turvallisia. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Myös esimerkiksi oppilaalla pitää olla terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Yhtälö on siis haastava, meillä ei ole varaa olla korjaamatta vanhaa ja rakentamatta uutta, sanoo Vahasalo.

Jos on tahtoa, on keinoja

-Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä, kuin pyyhkeen kehään heittäjät haluavat ajatella, muistuttaa Vahasalo. Meillä on lukuisia ratkaisuja. On paljon erilaisia vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, joita emme ole tähän asti käyttäneet. Ne eivät ole kalliimpia kuin kunnan oma rahoitus.

-Esimerkiksi leasing-malleja on monenlaisia. Ne ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä, kustannuksiltaan läpinäkyviä ja helposti ymmärrettäviä rahoitusratkaisuja. Esimerkiksi rakenna-vuokraa-siirrä -mallissa yksityinen osapuoli rahoittaa, suunnittelee ja rakentaa kohteen ja omistaa määrätyn ajan. Kunta vuokraa kohteen takaisin maksaen siitä sovittua vuokraa sovitun ajan.

-BOT-malleissa yksityinen taho suunnittelee, rahoittaa ja rakentaa sekä ylläpitää ja hoitaa sovitun ajan, yleensä 10-30 vuotta. Sopimuskauden päätyttyä vastuu siirtyy kunnalle.

Sitra: Yksityinen raha julkisten ongelmien ratkaisuun

Menossa on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Edellisen juhlavuoden kunniaksi perustettu Sitra puolestaan on innostunut vaikuttavuussijoituksista. Sitran yliasiamies on todennut, että meidän täytyy löytää uusia rahoituskeinoja, joilla tuodaan yksityinen raha julkisten ongelmien ratkaisuun. Vaikuttavuussijoittamiseen uskova sijoittaja haluaa ottaa vastuuta. Sellainen sijoittaja haluaa, että hänen investoinneillaan on myönteistä vaikutusta laajemminkin yhteiskuntaan. Hän vaatii myös tuottoa, mutta ei välttämättä yhtä paljon kuin puhtaasti yksityisestä business-kohteesta. Vaikuttavuussijoituksissa luvataan kunnille säästöä ja sijoittajille jopa 10% tuottoa.

-Investointien uusissa toteutusmuodoissa kunnan roolit ja vastuut vaihtelevat, jolloin kunta voi toimia vain esimerkiksi tilaajana, investointien rahoitus- ja omaisuuden omistamisvastuun siirtyessä kunnan ulkopuolelle.

Päätösten lykkääminen tai tekemättä jättäminen on pelkuruutta

-Kun on tehtävä vaikeita päätöksiä, on yleensä helpointa lykätä niitä. Se ei kuitenkaan ratkaise ongelmia. Meille on tarjolla monta uutta ratkaisua. Meidän vain on uskallettava ottaa ne käyttöön, painottaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo. – Meidän tulee olla kunnianhimoisia ja toimia julkisen sektorin kehittäjinä. Näen mielelläni, että kuntamme tunnetaan innovatiivisuudesta, eikä paikoilleen jämähtämisestä.

Kirkkonummen Sanomat 5.2.2017

Leave a Reply