Kotitalousopetus ehkäisee uusavuttomuutta

Peruskoulun uudessa tuntijakoesityksessä kotitalousopetukselle varattujen oppituntien määrä on riittämätön. Joissakin kunnissa oppilaat uhkaavat jäädä vaille mahdollisuutta opiskella valinnaista kotitaloutta.

Kotitalouden kaikille yhteinen tuntimäärä sekä valinnaiset tunnit on turvattava kaikissa peruskouluissa. Kotitaloustunneille opitaan perustaitoja, joita kaikki tarvitsevat. Se lisää oppilaiden omatoimisuutta ja ehkäiseen uusavuttomuutta. Kotitalous tarjoaa oppimisen ja onnistumisen mahdollisuuden myös niille oppilaille, jotka eivät ole lukutoukkia.

Kotitalous on ensisijaisesti taito- ja taideaine. Tuntijakoehdotuksessa kotitalous on kuitenkin jätetty niiden ulkopuolelle. Asetusehdotusta tulisi muuttaa niin, että kotitalous määriteltäisiin selkeästi taito- ja taideaineisiin, koko perusopetuksen osalta. Sille on muiden taito- ja taideaineiden tapaan osoitettava kaikille yhteisiä lisätunteja.

Kotitalous on myös yhteiskunnallinen oppiaine. Tuntijakotyöryhmän esityksessä korostetaan elämässä tarpeellisten taitojen ja tietojen merkitystä kouluopetuksessa. Ehdotuksen mukaisesti opetuksen tulisi entistä painokkaammin edistää kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.

Kotitalous on ainoa perusopetuksen oppiaine, jossa tasa-arvokasvatus on kirjattu erityiseksi opetustavoitteeksi. Se on malliesimerkki monipuolisesti arkitaitoja, terveyttä, luovuutta ja vuorovaikutustaitoja kehittävästä oppiaineesta.

Tuntijakoesitys on ristiriitainen asetettujen tavoitteiden kanssa. Kotitaloudelle ei esitetä lisätunteja ja valinnaistunteja aiotaan leikata roimasti. Arvokkaat opetukselliset ja sivistykselliset tavoitteet saavutetaan lisäämällä kotitaloustunteja, jotka eivät ole oppilaille “pakkopullaa”, vaan mieluisa makupala.

Eduskunnan kotitalouden tukirengas,
Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok),
eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja,

Hanna-Kaisa Hämäläinen
Kotitalousopettajien liiton varapuheenjohtaja

Nykypäivä 30.3.2012, Mielipide

Leave a Reply