Konkreettisia tavoitteita “Tanskan mallista” kaivataan

Kirkkonummen kunnanhallituksessa käsittelyssä 4.6. ollut selvityspyyntö valtuustoaloitteeseen, miten hyväksytyn kunta- ja palvelustrategian mukainen vanhustenhoidon ns. ”Tanskan malli” on huomioitu ja toteutunut lautakunnissa, päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi sosiaali- ja terveystoimelle 1. varapuheenjohtajan Raija Vahasalon ehdotuksesta, jota kannattivat Gun-Maj Beck, Veikko Vanhamäki ja Gustaf Åberg, jotta selvityksiin saadaan konkreettiset ehdotukset toimenpiteiksi aikataulutuksineen ja samalla selvitys
mahdollisuudesta käyttää myös sellaista henkilötyövoimaa, joihin ei tarvitse kohdentaa pätevyysvaatimuksia. [..]

Raija Vahasalo: Asennemuutosta tarvitaan!!

Raija Vahasalo piti erityisesti terveystoimen selvitystä aivan liian ”löysänä”.
– Tässä on turha vedota erilaiseen palvelurakenteeseen ja resurssipulaan. Ensialkuun tarvitaan vain ajattelutavan ja asenteen muutosta. Tanskassa laitoshoidosta luovuttiin 80-luvun lopulla, kun se tuli niin kalliiksi yhteiskunnalle. Siitä on tutkittua tietoa, että sen jälkeen vanhusten lääkärillä käynnit vähentyivät, hoitojaksot sairaaloissa lyhenivät ja mikä tärkeintä, heidän elämänlaatunsa parani, selosti juuri Tanskan-maalta sivistysvaliokunnan matkalta kotiutunut Raija Vahasalo, jonka mukaan tanskalaiset itse hämmästelevät kiitoksia vanhuksen hoidostaan, koska he pitävät tällaista yksilöllisyyttä kunnioittavaa ikäihmisten palvelustrategiaansa jo itsestäänselvyytenä.
– Jos vanhuksen luona pitää käydä 4–5 kertaa päivässä, hänelle sanotaan, että on parempi mennä laitokseen. Ehkä se on mukavampi hoitajille, mutta onko se sitä vanhukselle itselleen?
– Kotipalvelujen ja kuntoutuksen tarve pitäisi kartoittaa jo 75-vuotiaana ja siitä eteenpäin, vaikka suurempaa tarvetta ei vielä olisikaan, jotta ”paikkausta” ja kuntoutusta voi saada siihen kohtaan, mikä ei enää suju. Meillä on ihan liian korkea ikäraja palvelujen piiriin pääsemisessä. Tanskassa vanhin, jota kuntoutettiin, oli 104-vuotias, Raija kertoo ihmetellen, että vaikka siivouspalvelutarve on suuri, ”kodinhoitajilla” ei siihen ole aikaa! [..]

Kirkkonummen Sanomat 10.6.

Leave a Reply