Kokoomus aikaistaisi ja monipuolistaisi kieliopintoja

Kokoomus tahtoo aikaistaa vieraiden kielten opetuksen aloittamista. Tutustuminen vieraisiin kieliin pitäisi puolueen mukaan aloittaa jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa ensimmäisen vieraan kielen opinnot tulisi aloittaa nykyistä aikaisemmin.[..]

Opintojen aikaistamisen lisäksi koulujen vieraiden kielten tarjontaa pitäisi laajentaa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo.

– Vieraiden kielten tarjonta kouluissa on supistunut parissakymmenessä vuodessa murto-osaan entisestä. Englannin ja ruotsin rinnalle tarvitaan vahvaa osaamista monissa muissa kielissä ranskasta kiinaan, Vahasalo sanoo.

Kaikkiaan kokoomuksen tavoitteet sisältävät kehitysehdotuksia varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle. Vahasalon mukaan koulutusta tulee tarkastella kokonaisuutena, mutta erityisen tärkeää on oppimismenetelmien ja -ympäristöjen päivittäminen nykyaikaan sekä opettajien täydennyskoulutus.

-Uusien opetusmenetelmien käyttöönottohan ei onnistu ilman opettajien tehokasta koulutusta.[..]

– Tilauskoulutuksen myymisen helpottamisesta voisi lähteä liikkeelle. Sehän on muusta opetuksesta erillinen, bisnekseksi tarkoitettu malli, jota ei nyt hyödynnetä loppuun asti, Vahasalo sanoo.

Lue lisää: mtv3.fi 5.4.2015

Leave a Reply