Keskusta kaatoi liikuntatuntien lisäämisen

Johannes Koroma (Lukijan areena 8.1.) väitti virheellisesti Henna Virkkusen esittäneen draamaa perusopetuksen oppiaineeksi muun muassa liikuntatuntien kustannuksella. Näin asia ei ollut. Perusopetuksen tuntijakouudistus olisi päinvastoin lisännyt liikunnan yhteistä tuntimäärää neljällä tunnilla.

Perusopetuksen tuntijakouudistuksessa korostettiin liikunnan opetuksen tehtävää liikunnallisen ja terveyttä edistävän elämänasenteen omaksumisessa. Liikunnan opetuksen tavoitteeksi asetettiin fyysisen toimintakyvyn sekä liikunnallisen aktiivisuuden ja liikkumisen ilon kehittäminen.

Keskusta kaatoi perusopetuksen tuntijakouudistuksesta esitetyn kompromissin, jossa draaman osuus oli jo enimmäkseen integroitu muuhun opetukseen ja jossa kaikkien taito- ja taideaineiden pakollisten tuntien määrää olisi lisätty. Kieltäytymällä kompromissista keskusta esti myös liikuntatuntien lisäämisen koulussa ja asettui samalla esteeksi perusopetuksen laadun kehittämiselle.

Koulujen taito- ja taideaineiden opetus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Valinnaisuuksien vähentäminen on johtanut samalla taito- ja taideaineiden opetuksen vähenemiseen. Suuntaa halutaan kuitenkin nyt muuttaa uuden ajan kansalaistaitojen merkityksen kasvaessa. Nykyinen tuntijako ei siis vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Sivistysvaliokunta antoi juuri mietinnön Kulttuurin tulevaisuus -selonteosta. Siinä edellytimme taito- ja taideaineiden lisäämistä perusopetuksessa ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Koska perusopetuksen laadun kehittäminen ja taito- ja taideaineiden määrän lisääminen jäi tällä hallituskaudella toteuttamatta, on asiaan syytä palata heti uudessa hallitusohjelmassa.

Raija Vahasalo
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja,
Kansanedustaja (kok), Kirkkonummi

Länsiväylä 15.-15.1.2011, Lukijan areena

Leave a Reply