Kansanedustajat mylläisivät lukio-opetuksen

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Raija Vahasalo ovat laatineet railakkaita ehdotuksia lukion uudistamiseksi.

– Kymnaasirakenne elää edelleen vahvana vaikka ympäröivä maailma koostuu tietoyhteiskunnasta. Me haluamme uudistaa lukion siten, että se antaa opiskelijoille eväät jatko-opintoihin ja elämään, Vahasalo ja Heinonen sanovat.

He uudistaisivat lukion tuntirakenteen kokoamalla samantyyppiset oppiaineet koreihin. Kaikille opiskelijoille pakollisina opintoina olisi kaksi eheyttävää monitieteellistä kurssia, joilla harjaannutaisiin tiedon monipuoliseen hallintaan ja soveltamiseen ilmiölähtöisesti.

– Lukiodiplomin laajentaminen tiedeaineisiin voisi parhaimmillaan korvata yliopistojen raskasta pääsykoejärjestelmää, sillä se osoittaisi opiskelijan perehtyneisyyden ja motivaation, Heinonen sanoo.

Lisäksi Vahasalo ja Heinonen ehdottavat systemaattisen yhteistyön luomista lukion ja korkea-asteen välille.

– Tiiviimmästä yhteistyöstä hyötyvät myös yliopistot. Opiskelijat on tutustutettava akateemiseen maailmaan ja siellä tarvittaviin opiskelutaitoihin jo lukioaikana, Vahasalo vaatii.

Lue lisää: Verkkouutiset 13.2.2013

Leave a Reply