Kansanedustaja Vahasalon uudenvuodentervehdys

Yhteisvastuullisuus, yhteishenki, yhteistyö – näillä sanoilla alkaa vuosi 2009. Suomalainen rauhallisuus, asiallisuus, sisu, yritteliäisyys ja osaaminen ovat keinoja, joilla olemme yhdessä ennenkin selvinneet hankalista ajoista. Tärkeintä on pitää yllä luottamusta tulevaisuuteen.

Suomen valtion budjetti alkavalle vuodelle on EU:n elvyttävin. Se vaikuttaa myös meille Kirkkonummelle, Siuntioon ja Inkooseen. Vaikka emme voi vaikuttaa kansainvälisiin suhdanteisiin, voimme pitää yllä luottamusta kotimarkkinoilla.

Minimiäitiysrahat työmarkkinatuen tasolle

Paljon puhutuilla veronkevennyksillä tuetaan työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta. Niiden lisäksi varsinkin monet lapsiperheiden ja vähätuloisten etuudet paranevat. Suorastaan historiallista on vähimmäismääräisten äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen sekä sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahojen tarkistus. Nostamme ne työmarkkinatuen tasolle ja summana yli 170 euroa kuukaudessa. Näin suurta etuuden nousua ei ole aiemmin nähty. Lapsiperheiden osalta lapsilisää korotetaan 10 eurolla/kk kolmannesta lapsesta lukien. Myös kotihoidontuen hoitorahaa korotetaan 20 eurolla/kk ja yksityisen hoidon tukea 22,67 eurolla/kk. Korotusten jälkeen hoitoraha on 314,28 euroa ja yksityisen hoidon tuki 160 euroa/kk.

Asuntojen rakentamiseen ja korjauksiin uutta vauhtia

Kun rakentamisen hinta laskee, on oikea aika kannustaa rakennustoimintaa. Pyrimme lisäämään asuntotuotantoa mm. kasvattamalla korkotukilainavaltuuksia sosiaaliselle asuntotuotannolle, kannustamalla uusien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista REIT-rahastomallilla ja antamalla investointiavustuksia vanhusten, vammaisten, opiskelijoiden ja asunnottomien asuntorakentamiseen. Asuntojen korjaus- ja perusparannustöihin lisäsimme kotitalousvähennysoikeutta 1150 eurosta 3000 euroon henkilöltä vuodessa.
Energia-avustusten korotukset on suunnattu kerros- ja rivitaloille sekä kohteisiin, joissa kotitalousvähennystä ei tulojen pienuuden vuoksi voida hyödyntää. Kerros- ja rivitalojen korjauksissa tuli käyttöön energiakorjausten kustannuksista 50 prosenttiin korotettu korkotukilaina. Lisäsimme myös ns. homekoulujen korjauksiin rakentamisvaltuutta 30 miljoonalla eurolla.

Lisää tuotekehitystä, riskipääomaa ja vientiluototusta

Luottokriisinä alkanut taantuma on vaikeuttanut yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta omalle kehitystoiminnalleen. Valtio pyrkiikin edistämään innovaatiotoimintaa sekä lisäämällä avustuksia ja lainoja että kasvattamalla valtion riskirahoitusyhtiöiden pääomia. Esimerkiksi Finnveran kotimaan rahoituksen volyymiä on tarkoitus kasvattaa tuntuvasti. Sen takausten ja maksamatta olevan velkapääoman enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 600 miljoonalla eurolla. Vientikaupan rahoitusongelmien ehkäisyssä otetaan käyttöön ns. jälleenrahoitusmalli, jossa varaudutaan 1,2 miljardin euron vientihankkeiden rahoittamiseen.

Väylärakentaminen korkealla tasolla

Joulukuun budjettipäätös eduskunnassa sisälsi sen, että tänä vuonna käynnistyy keskimääräistä enemmän uusia väylähankkeita. Valitettavasti meille veronmaksajille se merkitsee myös sitä, että tienrakennusalalla jatkuu korkeasuhdanne ja kustannukset pysyvät korkeina. Tässä tilanteessa on vaikea käynnistää lisähankkeita. Pahimmillaan päätyisimme elvyttämään Saksan ja Puolan taloutta suomalaisten veronmaksajien euroilla.

Meitä rannikkoseudulla puhututtaa tietysti eniten kantatie 51:n tilanne. Kuten useaan otteeseen olen kertonut, päätös kt51:n rakentamisesta moottoritieksi on tehty nykyhallituksessa ja liikennepoliittisessa selonteossa jo vaalikauden alussa. Moottoritien rakentaminen alkaa ensi vuonna. Kuluvana vuonna tiehanke kilpailutetaan. Aikataulussa on varauduttu myös kilpailutuksesta tehtävien valitusten käsittelyyn.

Lisäelvytystä tammikuussa

Suomessa elvytystoimet on aloitettu aikaisemmin kuin useimmissa muissa EU-maissa. Jatkoa seuraa. Kevään lisäbudjettia on aikaistettu jo tammikuulle, jotta elvyttävät toimet purisivat mahdollisimman nopeasti. Kaiken kaikkiaan maamme hyvinvointi, tulevaisuus ja selviytyminen huonommista ajoista rakentuvat monesta eri tekijästä, joissa osaamisen ja koulutuksen lisääminen ovat avainasemassa. Laaja ja monipuolinen osaaminen tulee nyt osoittamaan vahvuutensa.

Menestyksekästä Uutta Vuotta kaikille!

Raija Vahasalo
kansanedustaja
Eduskunnan sivistysvaliokunnan pj

Kirkkonummen Sanomat 4.1.2009

One Response to “Kansanedustaja Vahasalon uudenvuodentervehdys”

  1. […] Related Blogs Kansanedustaja Vahasalon Uudenvuodentervehdys […]

Leave a Reply