Kansanedustaja Raija Vahasalo:Varhaiskasvatus siirrettävä opetusministeriölle pian!

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo:
Varhaiskasvatus siirrettävä opetusministeriölle pian!

Varhaiskasvatuksen asemasta on kamppailtu sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön välillä kymmenen vuotta. Tällä hallituskaudella kädenvääntöön on luvattu ratkaisu ja tästä lupauksesta on pidettävä kiinni.

Vihdoin helmikuussa (19.2.) selvityshenkilöt Tuulikki Petäjäniemi ja Simo Pokki luovuttivatkin selvityksensä “Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtionhallinnossa”, jossa he esittävät, että vastuu päivähoitojärjestelmästä tulee siirtää kokonaisuudessaan opetusministeriölle. Vaihdos kuitenkin säilyttäisi kuntien oikeuden päättää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen hallinnon organisoinnista. Ehdotus on monesta syystä perusteltu ja hallinnonalan siirtoa tulee nyt viedä tarmokkaasti eteenpäin.

Vuoden 2003 kokeilulailla annoimme kunnille mahdollisuuden siirtää päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut sosiaalitoimelta opetustoimelle. Kokeilusta saatiin erittäin hyviä kokemuksia – monessa kunnassa uhattiin mieluummin rikkoa lakia kuin palauttaa päivähoito sosiaalitoimelle. Senkin ansiosta pystyimme muuttamaan kokeilun pysyväksi laiksi vuoden 2007 alusta.

Esimerkiksi Inkoossa, Lohjalla, Kirkkonummella, Nummi-Pusulassa, Raaseporissa, Vihdissä, Keravalla, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Espoossa päivähoito on jo sivistystoimen alaisuudessa. Nämä ja lähes 200 muuta kuntaa ovat katsoneet varhaiskasvatuksen luontevammin kuuluvan opetustoimeen kuin sosiaalihuoltoon.

Varhaiskasvatuksen paikka ei missään nimessä ole enää sosiaalihuollossa! Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kehittämistoiminta tapahtuu rinnan mm. mielenterveystyön, tartuntatautien ehkäisyn ja päihdehuollon kanssa. Siinä on vaikea nähdä minkäänlaisia synergiaetuja.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla tulee olla oikeus osallistua  varhaiskasvatuspalveluihin vanhempien ja huoltajien niin halutessa. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan lisää osapäiväistä  päiväkotitoimintaa sekä avoimia päiväkoteja ja kerhoja. Laadukkaat ja kohtuuhintaiset osapäiväpäiväpalvelut vähentävät turhaa painetta päivähoidon kokopäivätoimintaan. Palvelujen järjestämisessä tarvitaan myös joustoja, sillä perheiden tilanteet muuttuvat nopeasti työllistymisen ja opiskelun myötä. Kaikkien ulottuvilla olevat varhaiskasvatuspalvelut vahvistavat lapsen tasa-arvoisia  mahdollisuuksia, edistävät oppimisvalmiuksia sekä syrjäytymisen ehkäisyä.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat selkeä osa kasvatus- ja  koulutuspolitiikkaa. Siksi varhaiskasvatuksen hallinto, ohjaus ja kehittäminen tulee siirtää kokonaisuudessaan opetusministeriölle. Hallintouudistus on toteutettava heti ja sen tulee astua voimaan vuonna 2011.

Toimiin hallinnonalan siirtämiseksi on ryhdyttävä välittömästi, sillä myös 37 vuotta vanha päivähoitolaki kaipaa kipeästi kokonaisuudistusta. Uudistamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin hallinnonalan vaihdos on tehty. Uuteen varhaiskasvatuspalvelulakiin tulee siirtää mm. varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuudet, asiakasmaksut ja muut varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat säädökset. Näillä uudistuksilla
pääsemme kehittämään päivähoitoa osana elinikäistä kasvamista ja oppimista.

Nyt kun hallinnon siirrosta opetusministeriön vastuulle on tehty selvitys, tarvitaan topakkaa otetta, jotta asia saadaan etenemään. Varhaiskasvatuksen kehittäminen ei ole leikin asia, vaikka  varhaiskasvatuksessa ja alle kouluikäisten lasten oppimisessa leikki onkin pääroolissa.

Uudenmaan Kokoomus 1.3.2010

Leave a Reply