Kansanedustaja Raija Vahasalo: Varhaiskasvatus ja päivähoito opetusministeriön hallinnonalaan

Kansanedustaja Raija Vahasalo, kok, haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä. [..]

Rakentamalla selkeä jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen edistetään elinikäistä oppimista sekä helpotetaan varhaista puuttumista ongelmatapauksiin. Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten vastaava järjestely Suomessa helpottaisi myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä. [..]

Kirkkonummen Sanomat 19.11.2006

Leave a Reply