Kaikille täytyisi taata toisen asteen tutkinto

Vastustaessaan oppivelvollisuuden jatkamista Raija Vahasalo (kok) ja Sari Sarkomaa (kok) toivoivat, että “jokainen nuori saa hänelle itselleen sopivan ammatillisen tutkinnon tai lukion päättötodistuksen” (HS Mielipide 12. 6.).

Kaikki ovat tämän tavoitteen takana. Miksi jatkaa oppivelvollisuutta vain yhdellä vuodella? Looginen johtopäätös olisi, että kaikille taataan toisen asteen tutkinto laventamalla perustuslain takaama perusopetus kattamaan toisen asteen koulutus.

Perusopetus muodostuisi peruskoulusta ja kolmivuotisesta perusopistosta. Monella alueella lukiot ja ammattiopistot toimivat jo nyt yhdessä. Näin saavutetaan erinomaisia etuja tilojen ja opetusresurssien yhteiskäytössä, opinto-ohjauksessa ja opiskelijahuollossa sekä tutkintojen rakentamisessa.

Matti Vesa Volanen
psykologian tohtori
koulutustutkija, emeritus, Jyväskylä

Lue lisää: HS Mielipide 13.5.2014

Leave a Reply