Junavuorojen leikkaus kestämättömällä pohjalla

Länsiväylä (27.10) uutisoi, että Kirkkonummelle suuntautuvan lähiliikenteen Y-vuoroihin ja etenkin Z-vuoroihin suunnitellaan huomattavia vähennyksiä. Tämä on täysin mahdoton ajatus. Tavoitteena on saada asia vielä korjattua eduskunnan budjettikäsittelyssä. Erityisesti valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolla on siihen parhaat mahdollisuudet.

Vähennysten taustalla on valtion aikomus leikata VR:ltä ostamiaan lähiliikennepalveluja. Virkamiestaholta saamani tiedon mukaan leikkauksissa on kyse täysin liikenneministeri Anu Vehviläisen henkilökohtaisista valinnoista.

Voimassaolevassa hallitusohjelmassa korostetaan sekä joukkoliikenteen edistämistä, yhdyskuntarakenteen eheyttämistä että toimivaa infrastruktuuria. Toimivat rantaradan palvelut ovat edistäneet kaikkia näitä tavoitteita. Sekä Uudenmaan liitto että alueen kunnat ovat tukeneet tätä omilla kaavoitusmääräyksillään.
Päätös vähentää lähiliikenteen junavuoroja lyö hallitusohjelman tavoitteita korville.

Mikäli leikkaukset toteutuvat, autoliikenne jo entisestään kuomitetulla tieverkolla tulisi kasvamaan huomattavasti. Se heikentää sekä liikenneturvallisuutta että alueen kestävää kehitystä, joka on ollut jo hyvällä uralla. Siksi lähiliikenteen painoarvoa pitää ennemmin nostaa kuin heikentää, vaikka vakuuteltaisiin, ettei vuorojen vähennys koske työmatkaliikennettä. Onneksi neuvottelut asiasta ovat vielä kesken.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja

Leave a Reply