Hundra hela vägen till Kyrkslätt

Linkitetty VN:n sivuilta

Raija Vahasalo och Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen talade vid den officiella öppningen av stamväg 51.

De sista arbetsskedena längs stamväg 51 är klara. Alla bitar av vägen är nu redo för en körhastighet på 100 kilometer i timmen.

Eftersom stamvägen har varit öppen för trafik under hela projektet valde Trafikverket att inte ordna en traditionell öppning med bandklippning.
I stället höll centrala personer tal vid en tillställning i Långvik Wellness center i tisdags.

En given huvudtalare var riksdagsledamot Raija Vahasalo (Saml.), som tilldelats epitetet “fru 51” för sin insats för vägprojektet.
– Förbättringen har varit så efterlängtad att vi inte har klagat med ett ord. Nu äntligen står vi här, det är en fantasisk dag, sade hon.

Lue lisää / läs mer VN 30.10.2013

Leave a Reply