Halitusrintama piti selontekoäänestyksessä

Koulutuksen tulevaisuuden painopisteitä punnittiin viime viikolla eduskunnan täysistunnossa. Selonteon palautekeskustelussa kansanedustajat käyttivät yhteensä yli 50 puheenvuoroa. Mietinnön sisällön äänestyksissä hallitusrintama pysyi koossa ja kaatoi kaikki opposition muutosesitykset.

Sivistysvaliokunta painotti mietinnössään monipuolisen koulutustarjonnan saatavuuden turvaamista myös jatkossa. Valiokunnan puheenjohtaja Kaarina Dromberg (kok.) nosti esiin palautekeskustelun avauspuheenvuorossa muun muassa koulutustarpeiden nykyistä paremman ennakoinnin, koulutuksen arviointijärjestelmän uudistamisen, koulumatkojen enimmäiskestoajan lyhentämisen sekä koulupäivän rakenteeseen liittyvät joustot.

[..]

Kokoomuksen Raija Vahasalo haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä.

– Rakentamalla selkeä jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen edistetään elinikäistä oppimista sekä helpotetaan varhaista puuttumista ongelmatapauksiin. Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten vastaava järjestely Suomessa helpottaisi myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä. [..]
Lue lisää: Uutiset/Opettaja 47 24.11.2006

Leave a Reply