Gubbiga Raseborg

– Kvinnorna sätter sig noggrannare in i ärenden och de vågar också bättre fatta beslut.
Det sade nya styrelseordföranden i Kyrkslätt, riksdagsledamot Raija Vahasalo, i tisdagens VN med anledning av att vi ur könsperspektiv har granskat hur de viktigaste förtroendeposterna har fördelats i Västnyland .
Granskningen visar att männen dominerar mycket kraftigt i västligaste Västnyland – Hangö och Raseborg. Borde alltså väljarna här lyssna på Vahasalo och i högre utsträckning rösta på kvinnor för att den vägen få “bättre” beslutsfattare till topposterna inom de kommunala förtroendeorganen?

Läs mer: Västra Nyland 13.2.2013

Leave a Reply