Det ser bättre ut för obligatorisk svenska

Riksdagens kulturutskott vill att svenskan förblir ett obligatoriskt skolämne.

Utskottet har med klar majoritet förkastat det medborgarinitiativ som föreslår att skolsvenskan slopas som obligatoriskt ämne. Rösterna föll 12-3. Två ledamöter lade ner sina röster.

Det var Sannfinländarnas representanter som röstade för initiativet.[..]

Raija Vahasalo (Bild: yle.fi)

Frågan går vidare till plenum

Sannfinländarna opponerar sig mot beslutet och i och med det går det vidare till plenum där alla riksdagsledamöter ska ta ställning till det. Kulturutskottets utlåtande är det dokument som hela riksdagen ska rösta om när medborgarinitiativets framtid avgörs.

Kulturutskottets ordförande Raija Vahasalo (Saml) säger att utskottet förde en saklig och informativ diskussion om saken. Utskottets ståndpunkt är att all språkinlärning ska stödas eftersom det är viktigt att finländarna kan många språk.

Medborgarinitiativ som inte hinner behandlas före riksdagsvalet i vår kommer att förfalla. [..]

Läs mera: yle.fi 25.2.2015

Leave a Reply