Archive for the ‘Verkkouutiset’ Category

Raija Vahasalo: Rakennusriitoja varten tarvitaan lautakunta

Torstai, Marraskuu 22nd, 2018

Riitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt toimenpidealoitteen rakennusriitalautakunnan perustamisesta.

Vahasalon mukaan suurin osa suomalaisista törmää jossain vaiheessa elämäänsä erilaisiin riitatilanteisiin tai muihin ongelmiin rakentamisessa.

Hän korostaa, että rakentamiseen liittyvät erimielisyydet ovat lisääntyneet sekä monimutkaistuneet ja muodostavat näin ollen myös merkittävän yhteiskunnallisen ongelman.

– Rakennusriitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa. Koska tuomioistuimissa ei ole rakennusteknistä osaamista, tämä voi johtaa joko huonosti perusteltaviin päätöksiin tai pitkittyvään ja kalliiseen asiantuntijoiden käyttöön.

– Pahimmillaan riitojen oikeudenkäyntikustannukset ylittävät monin verroin itse riita-asian arvon. Siksi ihmiset kokevat oikeusturvansa näissä riita-asioissa heikoksi, Vahasalo toteaa tiedotteessa. [..]

Vahasalon mukaan rakentamiseen liittyviä riitoja varten olisi kuitenkin hyvä perustaa oma asiantunteva lautakunta, joka antaisi niihin liittyviä ratkaisuja. [..]

– On välttämätöntä, että rakentamista koskeviin riita-asioihin perustetaan oma lautakuntansa, jotta oikeuden helppo saatavuus voidaan turvata myös rakentamista koskevien riitojen kohdalla.

Lue lisää: Verkkouutiset 23.11.2018

”Autoveron alentaminen pitää ulottaa myös moottoripyöriin”

Perjantai, Marraskuu 2nd, 2018

Kokoomuksen Raija Vahasalon mielestä myös moottoripyörien veroa tulisi alentaa.

– Autovero rankaisee motoristeja paljon kovemmin kuin autoilijoita, vaikka moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin autojen. Tämä ei ole millään lailla perusteltua tai kohtuullista. Motoristeja pitää kohdella samalla tavalla kuin autoilijoita, kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo toteaa tiedotteessaan. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 2.11.2018

Raija Vahasalo lisäisi korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä

Keskiviikko, Lokakuu 24th, 2018

Raija Vahasalo lisäisi korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä

– Korkeakoulujen rooli on erityisen merkittävä yritysten kehittämis -ja innovaatiotoiminnassa. Korkeakoulut tekevät korkealaatuista tutkimusta, joiden synnyttämien innovaatioiden avulla voidaan tukea yritysten valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä auttaa vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Tämä on elintärkeää yritysten kasvun ja osaamisen kehittämisen kannalta, Raija Vahasalo toteaa. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 24,10.2018

Raija Vahasalo: Luovien alojen rahoitus kaipaa uudistamista

Keskiviikko, Lokakuu 10th, 2018

“Kansanedustajan mukaan rahoitusjärjestelmän sirpaloituminen vaikeuttaa kasvupotentiaalin hyödyntämistä.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kehottaa hallitusta uudistamaan pikaisesti luovien alojen rahoitusjärjestelmän, jotta alan toimijat pääsisivät tasavertaiseen asemaan muun elinkeinoelämän rinnalle.

– Meillä on Suomessa todella korkeatasoinen taide- ja kulttuurialan koulutus, mikä pitää korkealla myös luovan alan toimijoiden taitavuutta. Olemme uudistaneet koulutusjärjestelmämme ja työmarkkinoitamme, mutta luovien alojen rahoitusjärjestelmä elää vielä vanhaa aikaa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

– Emme ole hyödyntäneet luovan alan kasvupotentiaalia riittävästi. Työllisyyden parantaminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista ja siinä on onnistuttu. Luovia aloja ei saa kuitenkaan jättää tästä ulkopuolelle, vaan niiden kasvulle on luotava hyvät edellytykset.

Luova sektori on Euroopan nopeimmin kasvavia palvelualoja. Luovien alojen muodostamaksi arvonlisäksi on arvioitu Suomessa yli 7 miljardia euroa eli 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Osuus on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai majoitus- ja ravintolatoiminnan osuudet, Vahasalo huomauttaa.

Ongelmana on, että alan asioita käsitellään tällä hetkellä useassa eri ministeriössä. Sipaleisuus on vaikeuttanut alan kehittämistä, koska näkökulmat ministeriöissä ovat erilaiset.

Esimerkiksi monen taiteilijan toimeentulo voi koostua monesta eri muodosta: osa ansaitaan palkansaajana, osa apurahoina ja osa yrittäjänä. Riittävää varmuutta työn täysimittaiselle tekemiselle ei usein ole.

– Luovien alojen tekijöiden, taiteilijoiden, muusikoiden ja tanssijoiden asemaa pitäisi selkiyttää esimerkiksi luomalla välimalli palkansaajan ja yrittäjän väliin. Luovan alan tekijöitä ei voida lokeroida suoraan kumpaankaan, vaan heidän työnsä erityispiirteet täytyy ottaa paremmin huomioon muun muassa sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita uudistettaessa, Vahasalo sanoo.”

Lue lisää: Verkkouutiset 10.10.2018

Kansanedustajat pitäisivät hyvitysmaksun ennallaan

Torstai, Syyskuu 27th, 2018

Verkkouutiset
ILKKA AHTOKIVI | 27.09.2018 | 11:24

“Joukko kansanedustajia on jättänyt talousarvioaloitteen, joka esittää yksityisen kopioinnin hyvityksen tason säilyttämistä nykytasolla myös ensi vuonna.

Hallitus esittää valtion budjetista tekijöille, taiteilijoille ja tuottajille maksettavaa yksityisen kopioinnin hyvitystä alennettavaksi nykyisestä 11 miljoonasta yhdeksään miljoonaan. Mikko Alatalon (kesk.), Raija Vahasalon (kok.), Pia Viitasen (sd.) ja eräiden muiden kansanedustajien aloitteen tavoitteena on säilyttää se nykytasolla. [..]

– Lain mukaan tekijöillä on oikeus riittävään korvaukseen yksityisen kopioinnin sallimisesta ja nyt näin suuri hyvitysmaksukertymän aleneminen vaikuttaa kielteisesti luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiin. Eduskunnan on syytä havahtua asiaan ja korjata tilannetta, toteaa Vahasalo. [..]”

Lue lisää: Verkkouutiset 27.9.2018

Kokoomusedustaja vaatii lisää rahaa koululaisten kerhoihin

Keskiviikko, Elokuu 15th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo vaatii lisää rahaa koululaisten kerhotoimintaan.

Kerhotoimintaan valtion ensi vuoden budjettiin on esitetty n. 2,9 miljoonaa euroa aiempien vuosien tapaan, mutta summaa on jo useampana vuonna peräkkäin jouduttu jälkikäteen nostamaan 3 miljoonalla eurolla eduskunnan toimesta.

– On aika, että budjettiriihessä nostetaan reippaasti summaa, jolla tuetaan kerhotoimintaa, eikä jätetä tehtävää jälleen kerran eduskunnan harkinnan varaan. Kerhotoiminta, kuten monet muutkin harrastukset, lisää kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointia ja siksi siihen pitää panostaa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

Lue lisää: Verkkouutiset 15.8.2018

Taiteilijoiden kohtalo aktiivimallissa huolettaa

Perjantai, Toukokuu 25th, 2018

Kansanedustaja Raija Vahasalon mukaan taiteilijoiden erityistilanne on huomioitava TE-palveluissa.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kertoo olevansa huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa.

Vahasalo on jättänyt työministeri Jari Lindströmille (sin.) aihetta koskevan kirjallisen kysymyksen.

Vahasalo kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että asiaan liittyvä tiedottaminen toimii ja ammattiryhmän erityistilanne huomioidaan tarvittavalla tavalla TE-palveluissa.

Lue lisää: Verkkouutiset 25.5.2018

”Koulujen lomia ei saa siirtää matkailun ehdoilla”

Torstai, Toukokuu 3rd, 2018

Kokoomuksen Raija Vahasalon mukaan loman alkamisen siirtäminen kesäkuun puoleen väliin vaikuttaisi kaikkiin koulutusasteisiin.

Koululaisten lomien siirtämistä ei pidä tehdä matkailualan ehdoilla, toteaa kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo.

– Koulujen lomien tehtävä ei ole pitää huolta vain elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Tärkein motiivi on pitää huolta oppilaiden ja opettajien jaksamisesta ja oppimisen tuloksellisuudesta, Vahasalo korostaa tiedotteessa.

Elinkeinoministeriön torstaina julkaistun selvityksen mukaan kesäloma-aikojen siirtäminen myöhemmäksi hyödyttäisi matkailualaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tilasi selvityksen tammikuussa.

– Päätöstä ei pidä kuitenkaan tehdä pelkästään matkailuala, vaan oppilaiden hyvinvointi lähtökohtana, Vahasalo toteaa.

– Tutkimusten mukaan koulutyön kuormittavuus on suurinta toukokuussa. Se näkyy selvästi jokaisessa koulussa. Toukokuun puolivälin jälkeen oppilaat eivät enää jaksa keskittyä ja olla motivoituneita. Kevätlukukausi jo nyt koetaan paljon raskaammaksi kuin syyslukukausi.

Koulujen työajat on suunniteltu oppimisen, oppilaan oikeusturvan ja opetuksen kuormittavuuden ja motivaation näkökulmasta. Vahasalon mukaan tällä hetkellä vallitsee hyvä tasapaino.

-Toisin kun monesti ajatellaan, loman alkamisajankohdan siirtäminen kesäkuun puoleen väliin myös vaikuttaisi kaikkiin koulutusasteisiin ja tahoihin, jotka ovat tekemisissä koulutuksen ja opetuksen kanssa. Tämä tarkoittaisi valtavia ja kalliita muutoksia, joiden kustannuksia voi vain arvailla. Onko meillä varaa tähän, Vahasalo ihmettelee.

Vahasalo muistuttaa, että kunnilla on jo nyt mahdollisuus siirtää lukuvuoden aloitusta pitkälle elokuuhun. Lain mukaan lukuvuoteen kuuluu 190 työpäivää, ja kevätlukukausi loppuu viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, mutta lukukauden aloitus ja syys-ja joululoman pituus on kuntien päätettävissä.

Lue lisää: Verkkouutiset 3.5.2018

Kokoomuksen Raija Vahasalo tukee lauantain mielenilmausta

Lauantai, Huhtikuu 21st, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok.) mielestä lastentarhanopettajien palkka ei vastaa työn arvoa ja vaativuutta.

– Suomessa on jatkuva pula lastentarhanopettajista. Samaan aikaan kun yksi hallituksen kärkitavoitteista on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua, joudutaan päiväkodeissa toimimaan vajailla henkilöresursseilla nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, Raija Vahasalo sanoo.

Hän toteaa, että lastentarhanopettajat tekevät valtavan tärkeää ja arvokasta työtä.

– Varhaiskasvatuksella ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia pärjätä elämässä ja opintiellä. Samanaikaisesti lastentarhanopettajien palkkataso ei ole missään suhteessa työn vaativuuden ja sen tuottaman arvon kanssa, Vahasalo sanoo.

Lue lisää: Verkkouutiset 21.4.2018

HS: Raija Vahasalo panostaisi peruskouluun

Lauantai, Huhtikuu 14th, 2018

Raija Vahasalo on johtanut aiemmin eduskunnan sivistysvaliokuntaa kahdeksan vuoden ajan. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kokoomuksen pitkäaikainen sivistysvaikuttaja ei kannata oppivelvollisuuden pidentämistä.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) ei kannata oppivelvollisuusiän pidentämistä kahdeksaantoista ikävuoteen saakka, kertoo Helsingin Sanomat.

– Jos se raha, mikä laitettaisiin oppivelvollisuuden pidentämiseen, ohjattaisiinkin peruskouluun, varmasti saataisiin parempia tuloksia, hän sanoo.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Vahasalo laittaisikin panostukset peruskouluun ja yleisesti koulutusjärjestelmän alkupäähän. Tiukkaa varhaiskasvatuksen oppivelvollisuutta Vahasalo ei kuitenkaan kannata.

– Oleellista on se, että varhaiskasvatus olisi mahdollisimman laadukasta ja että henkilökunnalla olisi aikaa puuttua ongelmiin. Ja että mahdollisuudet saada apua sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta oikeasti toteutuvat.

Lue lisää: Verkkouutiset 14.4.2018