Archive for the ‘Verkkouutiset’ Category

Raija Vahasalo: Kohtuutonta, että perintöveroa varten on otettava lainaa

Torstai, Huhtikuu 11th, 2019
Kuva linkitetty Verkkouutisista

Kansanedustaja katsoo, ettei veropolitiikassa ole kaikilta osin onnistuttu.

– Suomessa on pitkään ollut tavoitteena, että eläkkeitä tulee verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja. Tällä hetkellä keskimääräisestä, noin 1700 euron eläkkeestä maksetaan 40 euroa suurempaa veroa kuin vastaavasta palkasta. Eläkkeiden verotuksen alentaminen palkansaajien tasolle on myös oikeudenmukaisuuskysymys, kansanedustaja Raija Vahasalo(kok.) sanoo.

Kokoomus siirtäisi verotuksessa painopistettä ansiotuloverotuksesta haittoihin ja päästöihin, esimerkiksi tupakka- ja alkoholiveron kiristys ja virvoitusjuomaveron laajennus sekä louhintavero. Tämän seurauksena ansiotulojen verotusta voidaan keventää miljardilla, mikä tarkoittaisi myös työeläkettä saaville eläkeläisille kevyempää verotusta.

– Verotuksen keventyessä saadusta eläkkeestä jää enemmän käteen. Eläkkeiden veron laskeminen olisi huomattavasti nopeampi ja reilumpi vaihtoehto parantaa eläkeläisten ostovoimaa kuin vaalilupauksina ilmaan heitetyt ja sittemmin perutut vappusataset, Vahasalo huomauttaa.

Toinen epäkohta liittyy perintöjen verottamiseen. EU-maista jo 15 on luopunut perintöverosta. Vahasalon mukaan myös Suomessa täytyy ottaa tavoitteeksi päästä siitä eroon.

– Puolelle suomalaisista on tuttu tilanne, jossa toinen vanhemmista kuolee ja lapsille tulee maksettavaksi heidän perimänsä 50 prosentin osuus yhteisestä kodista. Tyypillisesti leskeksi jäänyt puoliso jää asumaan yhteiseen kotiin, jolloin perintöä ei voida muuttaa rahaksi. Valtio sen sijaan vaatii perinnöstä välittömästi oman osuutensa. Valmiiksi asuntovelkaisten perillisten on siinä vaiheessa suunnattava pankkiin hakemaan lainaa veron maksamiseksi. On aivan kohtuutonta, että perintöveron maksamiseksi täytyy ottaa lainaa, Vahasalo toteaa.

Vahasalon mukaan perintöverosta ei tarvitse luopua kertaheitolla, vaan siitä voidaan päästä helpoimmin eroon pienin askelin.

– Aloitetaan vaikka siitä, että perintövero pitää maksaa vasta siinä vaiheessa, kun perillinen saa perinnön tosiasiallisesti hallintaansa. Tämän johdosta kukaan ei joutuisi velkaantumaan perintöveroa maksaessaan, hän esittää.

Lue lisää_ Verkkouutiset 11.4.2019

Raija Vahasalo: Lastensuojelu kaipaa uudistamista

Tiistai, Huhtikuu 9th, 2019

Kansanedustaja Raija Vahasalo haluaa uudistaa lastensuojelun vastaamaan paremmin lasten ja nuorten tarpeita.

Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok.) mukaan lastensuojelu kaipaa samanlaista uudistuksen henkeä, kuin mitä ikäihmisten hoidon parantamisessakin on nyt.

– Tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijällä saattaa olla jopa 50-60 lasta asiakkaanaan ja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus lapsen elämässä on suurta. Runsaan vaihtuvuuden takia sosiaalityöntekijät eivät pysty tutustumaan lapsiin tarpeeksi hyvin, mikä vaikeuttaa lasta koskevien ratkaisujen tekemistä. Se johtaa myös siihen, että lasten ja nuorten täytyy kertoa tarinansa toistamiseen uusille henkilöille, mikä on henkisesti raskasta.

– Sosiaalityöntekijöillä on myös paljon valtaa nuoren elämään, joten on ongelmallista, jos he eivät tunne asiakkaitaan tarpeeksi hyvin, hän huomauttaa.

Valtioneuvostolle tehdyn selvityksen perusteella asiakkaiden enimmäismäärän pitäisi olla 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden, kun se nykyisellään saattaa olla jopa kaksinkertainen. Sekä resurssit että toimintatavat kaipaavat uudistusta.

– Lastensuojelun pitäisi monessa tilanteessa pystyä puuttumaan lasten tilanteeseen nykyistä aiemmin, sillä jokainen lapsi ja nuori tarvitsee pysyvän ja turvallisen kodin. Mitä aiemmin pystymme tarjoamaan perheille apua, sitä paremmin pystymme ennaltaehkäisemään suuremmat ongelmat tulevaisuudessa. Lastensuojelu kaipaa pikaista uudistamisen henkeä, Vahasalo painottaa.

Lue lisää: Verkkouutiset 9.4.2019

Raija Vahasalo: ”Lisää pakkoa haluttomille” ei vastaa ongelmaan

Keskiviikko, Huhtikuu 3rd, 2019

Kansanedustaja on huolissaan SDP:n halukkuudesta käyttää rahat myöhäisempiin ikävuosiin varhaiskasvatuksen sijaan.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) painottaa varhaiskasvatuksen merkitystä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Tutkimustulokset osoittavat kiistatta laadukkaan varhaiskasvatuksen hyötyjä kaikille lapsille. Varhaiskasvatus tasaa tehokkaasti erilaisista taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja sekä vahvistaa tasa-arvoa. [..]

– SDP haluaa laajentaa oppivelvollisuuden koko toiselle asteelle. ”Lisää pakkoa haluttomille” -keino ei kuitenkaan vastaa syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ongelmaan. Ongelmiin pitää puuttua ennen niiden syntymistä eli varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Vahasalo korostaa. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 2.4.2019

Raija Vahasalo: Rakennusriitoja varten tarvitaan lautakunta

Torstai, Marraskuu 22nd, 2018

Riitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt toimenpidealoitteen rakennusriitalautakunnan perustamisesta.

Vahasalon mukaan suurin osa suomalaisista törmää jossain vaiheessa elämäänsä erilaisiin riitatilanteisiin tai muihin ongelmiin rakentamisessa.

Hän korostaa, että rakentamiseen liittyvät erimielisyydet ovat lisääntyneet sekä monimutkaistuneet ja muodostavat näin ollen myös merkittävän yhteiskunnallisen ongelman.

– Rakennusriitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa. Koska tuomioistuimissa ei ole rakennusteknistä osaamista, tämä voi johtaa joko huonosti perusteltaviin päätöksiin tai pitkittyvään ja kalliiseen asiantuntijoiden käyttöön.

– Pahimmillaan riitojen oikeudenkäyntikustannukset ylittävät monin verroin itse riita-asian arvon. Siksi ihmiset kokevat oikeusturvansa näissä riita-asioissa heikoksi, Vahasalo toteaa tiedotteessa. [..]

Vahasalon mukaan rakentamiseen liittyviä riitoja varten olisi kuitenkin hyvä perustaa oma asiantunteva lautakunta, joka antaisi niihin liittyviä ratkaisuja. [..]

– On välttämätöntä, että rakentamista koskeviin riita-asioihin perustetaan oma lautakuntansa, jotta oikeuden helppo saatavuus voidaan turvata myös rakentamista koskevien riitojen kohdalla.

Lue lisää: Verkkouutiset 23.11.2018

”Autoveron alentaminen pitää ulottaa myös moottoripyöriin”

Perjantai, Marraskuu 2nd, 2018

Kokoomuksen Raija Vahasalon mielestä myös moottoripyörien veroa tulisi alentaa.

– Autovero rankaisee motoristeja paljon kovemmin kuin autoilijoita, vaikka moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin autojen. Tämä ei ole millään lailla perusteltua tai kohtuullista. Motoristeja pitää kohdella samalla tavalla kuin autoilijoita, kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo toteaa tiedotteessaan. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 2.11.2018

Raija Vahasalo lisäisi korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä

Keskiviikko, Lokakuu 24th, 2018

Raija Vahasalo lisäisi korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä

– Korkeakoulujen rooli on erityisen merkittävä yritysten kehittämis -ja innovaatiotoiminnassa. Korkeakoulut tekevät korkealaatuista tutkimusta, joiden synnyttämien innovaatioiden avulla voidaan tukea yritysten valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä auttaa vastaamaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Tämä on elintärkeää yritysten kasvun ja osaamisen kehittämisen kannalta, Raija Vahasalo toteaa. [..]

Lue lisää: Verkkouutiset 24,10.2018

Raija Vahasalo: Luovien alojen rahoitus kaipaa uudistamista

Keskiviikko, Lokakuu 10th, 2018

“Kansanedustajan mukaan rahoitusjärjestelmän sirpaloituminen vaikeuttaa kasvupotentiaalin hyödyntämistä.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kehottaa hallitusta uudistamaan pikaisesti luovien alojen rahoitusjärjestelmän, jotta alan toimijat pääsisivät tasavertaiseen asemaan muun elinkeinoelämän rinnalle.

– Meillä on Suomessa todella korkeatasoinen taide- ja kulttuurialan koulutus, mikä pitää korkealla myös luovan alan toimijoiden taitavuutta. Olemme uudistaneet koulutusjärjestelmämme ja työmarkkinoitamme, mutta luovien alojen rahoitusjärjestelmä elää vielä vanhaa aikaa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

– Emme ole hyödyntäneet luovan alan kasvupotentiaalia riittävästi. Työllisyyden parantaminen on ollut yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista ja siinä on onnistuttu. Luovia aloja ei saa kuitenkaan jättää tästä ulkopuolelle, vaan niiden kasvulle on luotava hyvät edellytykset.

Luova sektori on Euroopan nopeimmin kasvavia palvelualoja. Luovien alojen muodostamaksi arvonlisäksi on arvioitu Suomessa yli 7 miljardia euroa eli 3,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Osuus on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai majoitus- ja ravintolatoiminnan osuudet, Vahasalo huomauttaa.

Ongelmana on, että alan asioita käsitellään tällä hetkellä useassa eri ministeriössä. Sipaleisuus on vaikeuttanut alan kehittämistä, koska näkökulmat ministeriöissä ovat erilaiset.

Esimerkiksi monen taiteilijan toimeentulo voi koostua monesta eri muodosta: osa ansaitaan palkansaajana, osa apurahoina ja osa yrittäjänä. Riittävää varmuutta työn täysimittaiselle tekemiselle ei usein ole.

– Luovien alojen tekijöiden, taiteilijoiden, muusikoiden ja tanssijoiden asemaa pitäisi selkiyttää esimerkiksi luomalla välimalli palkansaajan ja yrittäjän väliin. Luovan alan tekijöitä ei voida lokeroida suoraan kumpaankaan, vaan heidän työnsä erityispiirteet täytyy ottaa paremmin huomioon muun muassa sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita uudistettaessa, Vahasalo sanoo.”

Lue lisää: Verkkouutiset 10.10.2018

Kansanedustajat pitäisivät hyvitysmaksun ennallaan

Torstai, Syyskuu 27th, 2018

Verkkouutiset
ILKKA AHTOKIVI | 27.09.2018 | 11:24

“Joukko kansanedustajia on jättänyt talousarvioaloitteen, joka esittää yksityisen kopioinnin hyvityksen tason säilyttämistä nykytasolla myös ensi vuonna.

Hallitus esittää valtion budjetista tekijöille, taiteilijoille ja tuottajille maksettavaa yksityisen kopioinnin hyvitystä alennettavaksi nykyisestä 11 miljoonasta yhdeksään miljoonaan. Mikko Alatalon (kesk.), Raija Vahasalon (kok.), Pia Viitasen (sd.) ja eräiden muiden kansanedustajien aloitteen tavoitteena on säilyttää se nykytasolla. [..]

– Lain mukaan tekijöillä on oikeus riittävään korvaukseen yksityisen kopioinnin sallimisesta ja nyt näin suuri hyvitysmaksukertymän aleneminen vaikuttaa kielteisesti luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiin. Eduskunnan on syytä havahtua asiaan ja korjata tilannetta, toteaa Vahasalo. [..]”

Lue lisää: Verkkouutiset 27.9.2018

Kokoomusedustaja vaatii lisää rahaa koululaisten kerhoihin

Keskiviikko, Elokuu 15th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo vaatii lisää rahaa koululaisten kerhotoimintaan.

Kerhotoimintaan valtion ensi vuoden budjettiin on esitetty n. 2,9 miljoonaa euroa aiempien vuosien tapaan, mutta summaa on jo useampana vuonna peräkkäin jouduttu jälkikäteen nostamaan 3 miljoonalla eurolla eduskunnan toimesta.

– On aika, että budjettiriihessä nostetaan reippaasti summaa, jolla tuetaan kerhotoimintaa, eikä jätetä tehtävää jälleen kerran eduskunnan harkinnan varaan. Kerhotoiminta, kuten monet muutkin harrastukset, lisää kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointia ja siksi siihen pitää panostaa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

Lue lisää: Verkkouutiset 15.8.2018

Taiteilijoiden kohtalo aktiivimallissa huolettaa

Perjantai, Toukokuu 25th, 2018

Kansanedustaja Raija Vahasalon mukaan taiteilijoiden erityistilanne on huomioitava TE-palveluissa.

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kertoo olevansa huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa.

Vahasalo on jättänyt työministeri Jari Lindströmille (sin.) aihetta koskevan kirjallisen kysymyksen.

Vahasalo kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että asiaan liittyvä tiedottaminen toimii ja ammattiryhmän erityistilanne huomioidaan tarvittavalla tavalla TE-palveluissa.

Lue lisää: Verkkouutiset 25.5.2018