Archive for the ‘Verkkonummi’ Category

Kokoomusedustajat puolustavat koululaisten kerhotoimintaa

Perjantai, Lokakuu 24th, 2014

Kuntien heikentynyt taloustilanne on heikentänyt pienempien oppilaiden mahdollisuutta saada aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ratkaisuksi ehdotetaan esimerkiksi asiakasmaksujen indeksiin liittämistä. [..]

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Raija Vahasalo ja Sanna Lauslahti toivovat, että peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus turvataan. Edustajat jättivät perjantaina kirjallisen kysymyksen toiminnan asiakasmaksuista, joita muun muassa kuntien heikko taloustilanne ja siitä aiheutuneet säästöt ovat kurittaneet. Edustajien mukaan säästöt ovat johtaneet siihen, että 1. ja 2. luokan oppilaille ei ole mahdollista järjestää kaikkialla riittävässä määrin koululaisten iltapäivätoimintaa.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 2004, eikä niitä ole sidottu indeksikorotuksiin. Toiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin nousseet joka vuosi. Uudet menot ovat jääneet kuntien hoidettavaksi.

– Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että alan yrittäjille ja kolmannen sektorin toimijoille on jäänyt jatkuvasti vähemmän rahaa käytettäväksi aamu- ja iltapäiväkerhojen tuottamiseen, kansanedustajat toteavat.

Kauma, Vahasalo ja Lauslahti ehdottavat kysymyksessään, että asiakasmaksujen suuruutta tarkastellaan ja niiden liittämistä indeksiin pohdittaisiin. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja voitaisiin myös periä päivähoitomaksujen tyyppisesti. Lisäksi ne voitaisiin edustajien mielestä sitoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaisiin päivähoidon enimmäismaksuihin.

– Aamu- ja iltapäivätoiminta on monille lapsille hyvin tärkeää, mutta tilanne on tällä hetkellä taloudellisesti kestämätön, edustajat toteavat.

Lue lisää: Verkkouutiset 24.10.2014

Haapaniemi vetäytyi, Vahasalosta Kirkkonummen kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tiistai, Tammikuu 29th, 2013

Timo Haapaniemi lähetti kunnanvaltuustolle 25.1.2013 päivätyn viestin, jossa hän ilmoitti vetäytyvänsä häneen kohdistuneiden epäilyjen vuoksi kaikista poliittisista luottamustoimista toistaiseksi. Näin ollen kokoomus pääsi viikonlopun aikana rakentamaan uuden listan puolueensa ehdokkaiksi kunnan eri luottamustoimiin ja valtuusto pääsi hyväksymään kaikkien ryhmien ehdotukset yksimielisesti.

[..] Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja pitkäaikainen Kirkkonummen kunnanhallituksen jäsen Raija Vahasalo, joka kuntavaaleissa sai lähes yhtä paljon ääniä kuin Timo Haapaniemi. Vahasalo on monessa asiassa ollut eri mieltä kuin edellinen kunnanhallituksen puheenjohtaja. On mielenkiintoista nähdä, vaikuttavatko näkemyserot myös päätöksentekoon.

Lue lisää: Verkkonummi 29.1.2013

Eduskuntavaalit 2011: Puutteet hyvien päätösten toteutumisessa turhauttavat Raija Vahasaloa

Maanantai, Maaliskuu 14th, 2011

Raija Vahasalon hymyilevät kasvot tulevat vastaan lehtien sivuilla ja Kirkkonummen kaduilla. On vaikeaa uskoa, että noin iloista ihmistä ärsyttää ylipäätään mikään, mutta kyllä ärsyttää. Kolme kautta eduskunnassa ollut Vahasalo on harmissaan esimerkiksi siitä, että eduskunnassa tehty työ menee hukkaan, jos kunnissa ei aina noudateta lakia ja asetuksia. Kyse ei ole välttämättä siitä, että kunnat toimisivat tieten tahtoen vastoin ohjeita: lainlukutaito vain on välillä kovin puutteellinen.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajaa harmittaa muun muassa se, että kunnille annettua, korvamerkittyä rahaa käytetään muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Esimerkiksi opetusryhmien pienentämiseen on myönnetty kunnille rahaa avokätisesti, mutta silti ryhmäkoot kasvavat. Myös Kirkkonummen opetustoimi sai tätä rahaa yli 450 000 €, mutta jostain syystä esimerkiksi Kirkkoharjun koulun ryhmäkokoja jouduttiin syksyllä kasvattamaan huomattavasti edellisvuodesta rahanpuutteen vuoksi. [..]

Lue lisää: Verkkonummi.fi