Archive for the ‘Tiedote’ Category

Keskustellaan 4.12. koulutuksen tulevaisuudesta Keravalla

Torstai, Marraskuu 29th, 2018

Kokoomuksen Vahasalo: Tarvitsemme rakennusriitalautakunnan

Perjantai, Marraskuu 23rd, 2018

Tiedote 23.11.2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jättänyt tänään toimenpidealoitteen rakennusriitalautakunnan perustamisesta. Suurin osa suomalaisista törmää jossain vaiheessa elämäänsä erilaisiin riitatilanteisiin tai muihin ongelmiin rakentamisessa. Rakentamiseen liittyvät erimielisyydet ovat lisääntyneet sekä monimutkaistuneet ja muodostavat näin ollen myös merkittävän yhteiskunnallisen ongelman.

-Rakennusriitojen määrä ja niiden kustannukset eri oikeusasteissa ovat voimakkaassa kasvussa. Koska tuomioistuimissa ei ole rakennusteknistä osaamista, tämä voi johtaa joko huonosti perusteltaviin päätöksiin tai pitkittyvään ja kalliiseen asiantuntijoiden käyttöön. Pahimmillaan riitojen oikeudenkäyntikustannukset ylittävät monin verroin itse riita-asian arvon. Siksi ihmiset kokevat oikeusturvansa näissä riita-asioissa heikoksi, toteaa kansanedustaja Vahasalo.

Suomessa on jo nyt paljon erilaisia lautakuntia ja neuvostoja, joissa riita-asioiden selvittäminen on nopeampaa ja edullisempaa kuin käräjäoikeudessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajariitalautakunta, vakuutuslautakunta ja liikennevahinkolautakunta. Vahasalon mukaan rakentamiseen liittyviä riitoja varten olisi kuitenkin hyvä perustaa oma asiantunteva lautakunta, joka antaisi niihin liittyviä ratkaisuja.

Tällä hetkellä rakentamiseen liittyviä riitoja tuodaan pääasiassa käräjäoikeuksiin ja jossain määrin, lähtökohtien niin salliessa, myös kuluttajariitalautakuntaan ja vakuutuslautakuntaan. Vahasalo ehdottaa, että kuluttajariitalautakunta keskittyisi kuluttajansuojaan ja vakuutuslautakunta vakuutusoikeuteen, mutta ne pyytäisivät rakentamiseen liittyvissä riidoissa lausunnon rakennusriitalautakunnalta.

-Lautakunnat ovat puolueettomia ja riippumattomia ratkaisuelimiä, joille keskeistä on oikeuden helppo saatavuus ja oikeudenmukaisuus. Niiden toiminta tähtää siihen, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet saada oikeusapua oman lompakon paksuudesta riippumatta. Niillä on näin ollen tärkeä rooli tasa-arvon edistäjinä. Parhaiten rakentamista koskevien riitojen osapuolien oikeusturva toteutuisi, jos perustaisimme rakennusriitalautakunnan, joka keskittyisi vain rakentamiseen liittyviin riita-asioihin, Vahasalo toteaa.

-Lautakunnissa riita-asioiden käsittely sujuu monesti helpommin kuin käräjäoikeudessa. Ne vähentävät myös käräjäoikeuksien työmäärää ja asioiden selvittely rakennusriitalautakunnassa todennäköisesti lyhentäisi oikeuteen asti päätyvien riitojen ratkaisuaikaa. On välttämätöntä, että rakentamista koskeviin riita-asioihin perustetaan oma lautakuntansa, jotta oikeuden helppo saatavuus voidaan turvata myös rakentamista koskevien riitojen kohdalla, Vahasalo summaa.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050-5113090

Kokoomuksen sivistysedustajat: Demarien koulutuslupausten menoarviot eivät täsmää

Keskiviikko, Marraskuu 14th, 2018

TIEDOTE 13.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Tällä viikolla eduskunnassa käsitellään oppositiopuolueiden varjobudjetteja. Kokoomuksen sivistysvaliokuntaan kuuluvat kansanedustajat Sari Multala, Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa ihmettelevät sosiaalidemokraattien varjobudjetissa esitettyjä kustannusarvioita erityisesti oppivelvollisuuden pidentämisen osalta. Uudistuksen hinnaksi ensimmäisenä vuonna on arvioitu 20 miljoonaa euroa.

Kansanedustaja Sari Multalan mielestä tämä on räikeää menojen aliarvioimista.

”Oppivelvollisuuden pidentäminen toiselle asteelle ja maksuttomat oppimateriaalit ovat kallis paukku. En ymmärrä, millä laskentakaavalla demarit saisivat kaiken tämän tehtyä 20 miljoonalla. Esimerkiksi Kuntaliitto on laskelmissaan arvioinut, että pelkät oppimateriaalit maksaisivat 114 miljoonaa. Vaikka ensimmäisenä vuonna kustannuksia tulisikin vain syyslukukaudelta, saa mielikuvitus olla melkoisella laukalla tällaisia 20 miljoonan arvioita annettaessa”, Multala toteaa.

Edustajat tekevät myös yleisen huomion siitä, että SDP ylimitoittaa varjobudjetissaan tulot ja alimitoittaa menot. Ero on huomattava verrattuna myös muihin varjobudjetteihin. Vasemmistoliiton varjobudjetissa pelkän maksuttoman toisen asteen hintalapuksi arvioitiin 85 miljoonaa ja vihreiden versiossa 80 miljoonaa euroa.

”Tässä tehdään katteettomia lupauksia. Jälleen kerran Demarit olisivat rahoittamassa mittavia menolisäyksiään muun muassa Sitralta ja Suomen Pankilta sekä ylimitoittamalla harmaan talouden torjunnasta saatavat tulot. Varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn on välttämätöntä panostaa ja löytää uusia ratkaisuja, mutta myös menoarviot on silloin tehtävä huolella. Tyhjiä, mielikuvitusrahoitukselle perustuvia lupauksia on aivan turhaa ja vastuutonta antaa”, arvioi Raija Vahasalo.

Kokoomusedustajat suhtautuvat varauksella demarien esitykseen mekaanisesta oppivelvollisuuden pidentämisestä. Multala, Vahasalo ja Sarkomaa painottavat, liikenevät panostukset tarvitaan nyt varhaiskasvatukseen ja peruskouluun sekä lasten ja nuorten tukemiseen koko koulutien ajan. On pidettävä huoli siitä, etteivät nuoret jää yksin ja kaikki pysyvät mukana. Nyt näin ei tapahdu.

”Jokainen lapsi ja nuori on kohdattava yksilönä. Kannettu vesi ei kaivossa pysy, eikä oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä ole oikea lääke syrjäytymisongelmaan. Ongelmiin on puututtava mahdollisimman varhain, jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Lapset ja nuoret tarvitsevat entistä enemmän myös moniammatillista tukea. Sosiaali- ja koulutussektorien yhteistyö, päiväkotien ja koulujen tukipalveluiden kehittäminen sekä opintojen ohjaukseen panostaminen ovat tässä vaikuttavampia ja paremmin kohdentuvia keinoja”, toteaa Sari Sarkomaa.

Lisätietoja:

Sari Multala, puh.+358 405317104

Raija Vahasalo, puh. +358 505113090

Sari Sarkomaa, puh. +358 505113033

Kokoomuksen Vahasalo: Yhteistyön lisääminen työpajojen ja oppilaitosten välillä on välttämätöntä

Tiistai, Marraskuu 6th, 2018

Tiedote 6.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Nuorten työpajat tekevät tärkeää työtä ja niiden tarve kasvaa vuosi vuodelta. Työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ne lisäävät mahdollisuuksia ja valmiuksia työn tai koulutuksen löytämiseen. Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo haluaa vahvistaa työpajojen toimintaedellytyksiä.

– Yhteistyöstä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja nuorten työpajatoiminnan välillä on saatu hyviä kokemuksia, Vahasalo muistuttaa.

– Hyvät kokemukset pitää levittää kaikkiin oppilaitoksiin ja työpajoihin. Pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö auttaa nuoria pääsemään opinpolulle. Jokaisella nuorella pitäisi olla toisen asteen tutkinto. Nuorten työpajoista täytyy luoda selkeä polku ammatillisiin oppilaitoksiin ja tämä toteutuu vain, jos siihen luodaan toimivat prosessit ja tiivis yhteistyö työpajojen ja oppilaitosten välille. Tämä vaatii hyvää johtamista kummaltakin puolelta, Vahasalo sanoo.

Myös työpajojen rahoitusta on uudistettava merkittävästi. Työpajojen kokonaisrahoituksesta noin 9-12 prosenttia tulee valtiolta ja loput julkisesta avustusmuotoisesta rahoituksesta, valmennuspalveluiden myynnistä sekä yksityisestä rahoituksesta.

– Työpajatoiminnan uhkana on rahoituksen sirpalemaisuus ja hankemaisuus. Rahoituksen uudistus on erityisen tärkeää, jotta voidaan taata työpajoille pitkäjänteinen kehittämistyö ja luoda vakautta työpajojen toimintaan. Tällä hetkellä työpajat eivät voi tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä. Tämä taas heikentää työpajojen kehittämistä ja vaikuttavuutta, Vahasalo painottaa.

– Liian moni nuori jää yksin ilman tukiverkkoa ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa. Tämä heijastuu koko yhteiskunnan pahoinvointiin ja ongelmiin. Syrjäytyminen lisääntyy. Sen lisäksi, että syrjäytyminen on inhimillinen tragedia, se on myös kansantaloudellinen haaste. Työpajat auttavat tehokkaasti tällaisessa tilanteessa olevia nuoria.  On hyvä selvittää työpajojen mahdollisuutta ottaa isompi rooli myös maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa, vaatii Vahasalo.

Vahasalo puhui valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n tilaisuudessa, jossa yhdistys julkisti hallitusohjelmatavoitteensa 2019-2023.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo
050 511 3090

Kokoomusedustaja vaatii lisää rahaa koululaisten kerhoihin

Keskiviikko, Elokuu 15th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo vaatii lisää rahaa koululaisten kerhotoimintaan.

Kerhotoimintaan valtion ensi vuoden budjettiin on esitetty n. 2,9 miljoonaa euroa aiempien vuosien tapaan, mutta summaa on jo useampana vuonna peräkkäin jouduttu jälkikäteen nostamaan 3 miljoonalla eurolla eduskunnan toimesta.

– On aika, että budjettiriihessä nostetaan reippaasti summaa, jolla tuetaan kerhotoimintaa, eikä jätetä tehtävää jälleen kerran eduskunnan harkinnan varaan. Kerhotoiminta, kuten monet muutkin harrastukset, lisää kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointia ja siksi siihen pitää panostaa, Vahasalo toteaa tiedotteessa.

Lue lisää: Verkkouutiset 15.8.2018

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Taiteilijoille tietoa ja tukea aktiivimallin tulkintaan

Perjantai, Toukokuu 25th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa. Hän nostaa ongelman esiin kirjallisessa kysymyksessä. Vahasalo kysyy työministeri Lindströmiltä, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että taiteilijoiden riittävästä informoinnista pidetään huolta ja että ammattiryhmän erityistilanne tunnistetaan riittävässä laajuudessa TE-palveluissa.

Aktiivimalli edellyttää, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Kokoomuksen Raija Vahasalo on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii, että TE-keskuksiin saataisiin johdonmukaisemmat linjaukset lain tulkintaan taiteilijoiden osalta.

– Taiteilijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, ettei heidän asemaansa ja työnteon tapojaan tunnisteta aktiivimallin tulkinnassa. On aivan välttämätöntä, että aktiivisuusehdon tulkintatavat ovat yhtenäiset ja huomioivat myös taiteilijat, toteaa Vahasalo.

– Varsinkaan freelancertaiteilijoiden työn erityispiirteitä ei ole tunnistettu.

Vahasalo painottaa, että suurin osa taiteen alan työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Töiden saaminen edellyttää usein jatkuvaa rahoituksen hakemista työntekoon sekä erilaisille hankkeille ja projekteille. Vahasalon mukaan on aivan välttämätöntä, että myös taiteilijoiden tekemän työn erityispiirteet tunnistetaan TE-toimistoissa, ja että tarjolla on riittävästi neuvontaa siihen, miten taiteilija voi työllään aktiivisuusehdon täyttää.

– Aktiivisuusehtoa koskevat päätökset eivät myöskään saa vaihdella TE-toimistosta riippuen. Taiteilijoiden asema on tässä erityinen, ja tiedonvälitys ei välttämättä ole toiminut kaikkein optimaalisimmalla tavalla. Tästä on seurannut se, että taiteellisen työn tekeminen kärsii, taiteilijat ylikuormittuvat ja heidän taloudellinen tilanteensa kärsii kohtuuttoman paljon väärinkäsitysten ja tulkinnanvaraisuuden takia.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo
+358 505113090

Vahasalo: Keskitytään seuraavaksi sisältöihin rakenteiden mylläämisen sijaan

Torstai, Maaliskuu 26th, 2015

Tiedote 26.3.2015
Julkaisuvapaa: Heti

– Korkeakoulutuksessa tulee seuraavalla vaalikaudella keskittyä koulutuksen sisältöihin, laatuun ja yhteistyön kehittämiseen, eikä väkisin tehtävään rakenneremonttiin. Kaikki korkeakoulut eivät voi tehdä kaikkea. Nykyisten korkeakoulujen tulee profiloitua keskittymällä omiin vahvuusalueisiinsa, linjaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

Yliopistolaki uudistettiin viime vaalikauden lopuksi ja ammattikorkeakoululaki tämän vuoden alusta. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhdistämisiä on tehty viimevuosina useita, kuten uuden Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston perustaminen. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten määrää on jo jonkin verran vähennetty hallittujen prosessien tuloksena.

– Viime viikkoina on tehty useita erilaisia esityksiä korkeakoulukentän uudistamiseksi. Esitykset korkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä ja eri korkeakoulujen profiloimisesta omille vahvuusalueilleen ovat kannatettavia ja niitä tulee edistää. Sen sijaan painopisteeksi ei tule nostaa uutta suurta rakenneuudistusta, vaan tulee keskittyä koulutusjärjestelmän sisältöihin, Vahasalo vaatii.

– Pienessä maassa ei voida tehdä jokaisessa korkeakoulussa samoja asioita. Kun pienempi määrä yksiköitä tekee saman koulutusalan koulutusta ja tutkimusta, alan resurssit riittävät paremmin laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, Vahasalo toteaa.

– Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tulee ensi vaalikaudella kehittää omien sisältöjensä, tavoitteidensa ja tutkintojensa pohjalta. Molempia korkeakoulusektoreita koskevat lait on hiljattain uudistettu. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulee lisätä soveltuvilla aloilla, mutta yhteistyön tulee lähteä vapaaehtoisesta yhteistyön muodoista. Koulutusverkon mahdollinen tiivistäminen tulee tehdä luonnollisen tarpeen mukaan. Lainsäädäntötoimin pakotettava yhteistyö ei ole oikea keino, Vahasalo linjaa.

– Tavoitteena tulee olla, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut antavat laadukasta opetusta ja tekevät kansainvälisesti vertailtuna huippulaatuista tutkimusta. Uskon, että korkeakoulujen profiloimisella ja soveltuvien alojen yhteistyöllä edistetään tätä pakkoa paremmin. Nyt on poliitikkojen aika antaa korkeakouluille keskittyminen oman työnsä kehittämiseen, Vahasalo päättää.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo, kansanedustaja (kok)
raija.vahasalo@eduskunta.fi Puh. 050 511 3090

KUTSU:Koulusta kortistoon? – Seminaari korkeakoulutuksesta ja työttömyydestä 31.3. klo 15-17

Tiistai, Maaliskuu 3rd, 2015

Kutsu. Julkaistu: 03.03.2015 klo 11:52
Julkaisija: Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

Voivatko työmarkkinat ja koulutusmarkkinat koskaan kohdata? Miten valtio osallistuu koulutusmarkkinoiden ohjailuun? Millaisia koulutuspoliittisia ratkaisuja tarvitaan seuraavalla hallituskaudella?

Kokoomusopiskelijat järjestävät korkeakoulutettujen työttömyyttä käsittelevän seminaarin tiistaina 31.3 kello 15:00 – 17: 00. Seminaari järjestetään Mannerheim –salissa (Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 5. kerros, 00100 Helsinki). Tilaisuus on maksuton.

Korkeakoulutettujen työmarkkinoista ja koulutuspolitiikan ohjaamisesta keskustelemassa ovat
Raija Vahasalo (Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja), Kai Mykkänen (Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto), Anneli Pirttilä (Rehtori, Saimia AMK), Suvi Eriksson (Asiamies, Suomen Ekonomit) ja Jouni Markkanen (Hallituksen jäsen, ETUC Youth).

Keskustelua johtaa Arto Aniluoto.

Lisätietoja:

Maija Kangasniemi, pääsihteeri: maija.kangasniemi@kokoomusopiskelijat.fi, 044 7343 373.

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Perjantai, Helmikuu 27th, 2015

Tiedote 27.2.2015
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Vetoamme ministeri Krista Kiuruun (sd), että eduskunta saisi rauhassa käsitellä varhaiskasvatuslakia koskevan lakiesityksen loppuun. Käynnissä oleva käsittely tulee käydä rauhassa ennen kuin Kiurun johtama ministeriö siirtää keskustelun virkamiesvalmistelussa olleisiin, ensi vaalikaudella mahdollisesti tehtäviin uusiin uudistuksiin, vetoavat kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tällä viikolla lausunnoille esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Nykyistä vaalikautta on jäljellä alle kaksi kuukautta. Eduskunnan käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain uudistusta ei ole vielä saatu valmiiksi. Siitä huolimatta ministeriö haluaa tuoda keskusteltavaksi jo seuraavan uudistuksen. Hallitus on päättänyt, että asiaa edistetään parlamentaarisen työryhmän kautta. Nyt tämä päätös ohitetaan kokonaan ja tuodaan lausunnoille virkamiesvalmisteluna tehty esitys, edustajat ihmettelevät.

Edustajat ihmettelevät, että miksi ministeriö haluaa tuoda uuden esityksen lausunnoille juuri ennen eduskuntavaaleja. Ei ole ongelmatonta että lakiluonnos on lausunnolla, ennen kuin on säädetty edes ensimmäisestä vaiheesta. Tämä on märkä rätti eduskunnan kasvoille. Varhaiskasvatuslain uudistamisen käsittelyssä oleva vaihe tulee tehdä nyt rauhassa loppuun. Vasta uuden vaalikauden alkaessa tulee sitten katsoa, miten uudistamista jatketaan, Vahasalo ja Sarkomaa lopettavat.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo, kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3090

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3033

Schauman-mitalien luovutus

Torstai, Helmikuu 26th, 2015

Kirjaston hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Niinistö ja kirjaston johtaja Sari Pajula luovuttivat Schauman-mitalit kansanedustajille Inkeri Kerola ja Raija Vahasalo pitkästä ja ansiokkaasta työstä Eduskunnan kirjaston hyväksi.

Eduskunnan kirjaston hallitus päätti 14.11.1985 lyöttää Henrik Schauman-mitalin. Mitali annetaan tunnustuksena Eduskunnan kirjaston ja Suomen kirjastojärjestelmän hyväksi tehdystä merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä.

Jussi Niinistö, Inkeri Kerola, Raija Vahasal ja kirjaston johtaja Sari Pajula. Kuva linkitetty eduskunta.fi