Archive for the ‘Polemiikki’ Category

Pudotuspeli jatkuu – Kuka karsii kouluverkon?

Perjantai, Syyskuu 5th, 2014

Kouluverkon arvennuksesta puhutaan itsestään selvyytenä. Mutta kuka ratkaisee, mitkä koulut jäävät toimintaan – ja mitkä suljetaan? Entä millaisilla kriteereillä karsinta suoritetaan? Polemiikki pyysi valtakunnan vaikuttajia pohtimaan kouluverkon ja koulujen tulevaisuutta tähtäimessä vuosi 2025.

[..]

Kouluverkon harventaminen ei ole taloudellisestikaan yksinkertainen yhtälö. Näin sanoo kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

– Kun kouluverkko harvenee, se väistämättä lisää kustannuksia koulukyydeissä. Kun julkisen liikenteen verkkokin harvenee, koulukyytien järjestämisen kustannukset saattavat nousta erittäin korkeiksi.

Vahasalolla on koulumatematiikka hyppysissään.

– Kuljetusoppilaita on yhteeensä 116.400 ja kustannus oppilasta kohti on keskimäärin 1.450 euroa. Se on noin 17 prosenttia keskimääräisestä yksikkökustannuksesta, hän selvittää.

Raija Vahasalo sanoo pelkäävänsä, että koulukyytien kustannukset kasvavat entisestään – eikä katto näy.

– Silloin raha menee tukipalveluihin, kun sen pitäisi kohdentua ydintehtävään eli perusopetukseen, hän jatkaa.

Vahasalo arvioi, että tällä hetkellä säästetään liiaksi esimerkiksi toisen asteen koulutuksesta. Vajaan 300 miljoonan säästöt aiheuttavat väkisinkin oppilaitosverkon karsimista.

– Kun ydintehtävää halutaan suojella, säästöt on otettava seinistä. Uskon, että kouluverkko harvenee tulevaisuudessa entisestään. Jos koulutuksen saavutettavuus kärsiin tai oppilaiden ikäkautta ei oteta huomioon koulujen ja oppilaitosten sijoittamispäätöksissä, tämä on minusta huono kehitys. Toisaalta kun oppilaat vähenevät, ei kouluakaan ole.

Lähipalveluista sivistysvaliokunnan puheenjohtajalla on selkeä näkemys.

– Mielestäni esi- ja perusopetuksen tulee olla tulevaisuudessakin lähipalveluita. Eduskunnan sivistysvaliokunta on moneen otteeseen pitänyt tavoitteena, että myös lukiota on voitava käydä kotoa käsin. [..]

.. Mielestäni kuntien päättäjien tuleekin vakavasti harkita näiden [1950-60-luvulla rakennettujen home] koulujen purkamista korjaamisen sijaan. Vahasalolla on muutokseen siis toimiva ja konkreettinen konsepti.

– Pommi alle ja suunnitellaan uusia, nykyteknologian mukaisia ja käyttökustannuksiltaan edullisempia rakennuksia. Siten seinät ovat tukemassa opetustoimintaa, eivät hankaloittamassa sitä. [..]

Polemiikki 3/2004 / Eeva-Liisa Hynynen