Archive for the ‘Opettaja’ Category

Kolmiportainen tuki vaatii uudistusta

Perjantai, Huhtikuu 5th, 2019

OAJ on esittänyt kolmiportaisen tuen uudistusta. Tuemme ajatusta täysin rinnoin. Nykyinen laki ei toimi, ainakaan sitä ei noudateta. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle ei kunnissa aina tehdä erityisen tuen päätöstä, vaikka oppilaan tarve sitä edellyttäisi. Usein päätökset tehdään muilla perusteilla kuin oppilaan tarve. Yleensä peruste on säästösyy. Tällöin ei noudateta perusopetuslakia.

Erityisen tuen oppilaalla tulee olla oikeus erityisluokkaopetukseen, sillä yleensä erityistuen oppilas tarvitsee vähemmän ärsykkeitä ja pienemmän ryhmän erityisopettajan ohjauksessa. Ongelma on, että kunnat ovat lakkauttaneet erityisluokkia ja –kouluja, vaikka nykyisen perusopetuslain ei ollut tarkoitus siihen kannustaa.

Nykyinen perusopetuslaki sanoo, että jotta erityisoppilas voidaan integroida luokkaan, tulee tarkastella luokan kokonaistilannetta. Sopiiko integrointi muille luokan oppilaille? Onko turvattu oppilaan oppiminen, jos opettajan voimavarat menevät vain osalle oppilaista? Kuinka monessa kunnassa ja koulussa näin tosiasiassa tehdään? Miten tämä vaikuttaa oppimistuloksiin?

Koska kuntien käytännöt eivät vastaa lakia, on lakia syytä kiristää, jotta käytännöt muuttuvat. Opettajien pitää saada tarvitsemansa tuki työlleen ja oppilaiden oikeusturvan pitää toteutua.

Erityisopettajista on huutava pula. Pidämme välttämättömänä, että opetusministeriössä aloitetaan toimet, joilla varmistetaan riittävä tuki varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Seuraavan eduskuntakauden yksi tärkeimmistä tehtävistä on tehdä tästä päätökset.

Oleellista on, että oppilas saa opiskella hänelle parhaiten soveltuvassa oppimisympäristössä.

Raija Vahasalo ja Sari Sarkomaa
eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet,
kansanedustajaehdokkaat (kok.)

Opettaja 7/2019

“Päiväkotitietoa päättäjille”

Lauantai, Toukokuu 19th, 2018

Tuoreimmassa Opettaja-lehdessä 10/2018 toimittaja Matias Manner on kirjoittanut erinomaisen jutun varhaiskasvatuksen grand old lady Ritva Semistä, joka on tehnyt mittavan elämäntyön alan arvostuksen hyväksi.

Jutussa vilahtaa myös kansanedustaja Raija Vahasalo, joka 17 vuotta sitten teki eduskunnassa toimenpidealoitteen Lasten päivähoidosta annetun lain kokonaisuudistuksesta. Aloitteen allekirjoitti yhteeensä 106 kansanedustajaa, aikaa on kulunut, mutta vihdoin tänä keväänä kokonaisuudistus on pääsemässä maaliin.

Lue lisää: Opettaja 18.5.2018

Valtava lakiruuhka

Perjantai, Tammikuu 23rd, 2015

Eduskunta on käynyt kenties historiansa suurimman lakiruuhkan kimppuun ennen kuin kansanedustajat pääseävät vaalikentille maaliskuussa.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) kertoo, että valiokunnan on kokouksia suurin piirtein yhtä monta kuin käsittelyssä olevia asioitakin.

– Yhtälö on vaikea. Eduskunta oli luvannut käsitellä lakiesityksen, joiden piti tulla 4. joulukuuta mennessä. Sivistysvaliokuntaan on tullut sen jälkeen monta esitystä – vielä nyt tammikuussakin. Valiokunnan pitää käsitellä lakiesitykset huolella eikä vain toimia postikonttorina. [..]
– Erityisen hankalia ovat toisen asteen järjestämislupaan ja rahoitukseen sekä varhaiskasvatukseen liittyvät lakiesitykset, jotka tulivat sovitun määräajan jälkeen.

 

Lue lisää: Opettaja 2/2015 / Keskustelua

Lisätunnit saatava

Perjantai, Tammikuu 23rd, 2015

Perusopetuksen tuntijakopäätös on jäänyt keskeneräiseksi. Siihen luvattuja kolmea lisätuntia ei ole vieläkään annettu.

Valtioneuvosto päätti vuonna 2012 lisätä kolme vuosiviikkotuntia perusopetuksen valinnaisiin tunteihin vuodesta 2016 alkaen. Tuntien rahoituskin on hyväksytty. Tunteja ei kuitenkaan voida suunnitella, mikäli opetusministeri ei anna tähän vaadittavaa asetusmuutosta ajoissa.

Uudet opsit pitäisi ottaa käyttöön 1.8.2016. Kunnissa vallitsee nyt epätietoisuus. Paikallisia opseja on mahdoton tehdä ilman, että tiedetään, toteutuvatko luvatut lisätunnit. Asia pitää saada hoidettua ensi tilassa.

Raija Vahasalo

Eduskunnan sivistysvaliokunnan pj (kok.), rehtori, kansanedustajaehdokas

Lue lisää: Opettaja 2/2015 / Keskustelua

Amk-uudistus tarvitaan

Perjantai, Helmikuu 10th, 2012

Ammattikorkeakoulujen uudistustyö on eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon (kok.) mielestä edellytys oppilaitosten menestykselle. Päällekkäisyyksien poistolla ammattikorkeat voivat profiloitua paremmin. Vahasalo kehuu liittoumakorkeakouluja, jotka oma-aloitteisesti tiivistävät yhteistyötä.

Opettaja 10.2.2012

Ministeriö jarruttelee opettajarekisteriä

Perjantai, Tammikuu 27th, 2012

Paine opettajarekisterin aikaansaamiseksi kasvaa. Kansanedustajat yli puoluerajojen toivovat, että opettajan ammattinimike rajataan vain kelpoisten käyttöön. Opetusministeriö jarruttelee vielä. [..]

– Asia on tärkeä. Enemmistö kansanedustajista tahtoo, että rekisteri perustetaan, sivistysvaliokunnn puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok.) painottaa.

Vahasalo on puhunut opettajarekisterin puolesta kansanedustaja Tuula Peltosen (sd.) kanssa viime hallituskaudesta lähtien. [..]

Opettaja 27.1.2012

Työrauhaa kouluihin

Perjantai, Tammikuu 20th, 2012

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) vaatii välitöntä puuttumista opettajiin kohdistuvaaan häirintään ja kiusaamiseen. Monien opettajien mielestä heidän työympäristönsä on muuttunut uhkaavaksi oppilaiden vanhempien jatkuvan häirinnän vuoksi.

Vahasalon mukaan opettajiin kohdistuvaa häirintää on vähätelty ja hyssytelty.
– On välttämätöntä huolehtia opettajien työhyvinvoinnista. Opettajat ovat koulutusjärjestelmämme kivijalka. He ovat mahdollistaneet erinomaiset oppimistulokset.

Vahasalo on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen valtioneuvostolle. [..]

Opettaja 20.1.2012

Sivistysvaliokunnalta tukea OAJ:lle

Perjantai, Marraskuu 19th, 2010

Päivähoitolain kokonaisuudistus ja ammatillisten opettajien kelpoisuusvaatimukset nousivat esille, kun OAJ:n edustajat tapasiviat eduskunnan sivistysvaliokunnan.

[..] OAJ:n edustajat olivat viime viikolla eduskunnassa sivistysvaliokunnan vieraina kertomassa järjestön näkökulmia ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Valiokunta jakaa OAJ:n huolen monissa asioissa.

– Kun uutta yliopistolainsäädäntöä tehtiin, sivistysvaliokunta päätti seurata tilannetta ja asiasta on tulossa raportti keväällä 2012, valiokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kertoi.

Raija Vahasalo, Tuomo Hänninen, Anneli Kiljunen, Lauri Oinonen ja Leena Rauhala tapasivat OAJ:n edustajat
Raija Vahasalo, Tuomo Hänninen, Anneli Kiljunen, Lauri Oinonen ja Leena Rauhala tapasivat OAJ:n edustajat. Kuva Kari Kuukka / Opettaja

Opettaja 19.11.2010

Varhaiskasvatus opetustoimeen

Perjantai, Syyskuu 3rd, 2010

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo pitää välttämättömänä, että varhaiskasvatuksen hallinto siirretään opetustoimeen, lukioita kehitetään ja Perusopetus paremmaksi -ohjelmaa jatketaan.

Opettaja-lehti 3.9.2010

Nimikesuojan ehdot työn alla

Perjantai, Elokuu 27th, 2010

Pätevien opettajien palkkaaminen helpottuu, vanhemmat saavat paremmin tietää, millainen henkilö heidän lapsiaan opettaa, opettajien virkanimitykset tulevat entistä läpinäkyvämmiksi. Muun muassa näiden asioiden vuoksi opettajan ammattinimike halutaan suojata.

Monet taputtavat käsiään, jos opettajan ammattinimike rajataan koskemaan vain päteviä opettajia. Eduskunnassa, Opetushallituksessa ja OAJ:ssä pohditaan, millä ehdoilla nimike suojattaisiin.  [..]

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuslainen Raija Vahasalo vahvistaa, että kansanedustajien joukossa asialle löytyy laajaa kannatusta kaikista puolueista. Hän lupaa ottaa asian esille valiokunnassa, ja mikäli valiokunnan enemmistö niin päättää, hanke etenee opetusministeriöön.

Vahasalo uskoo, että opettajan ammattinimikkeen suojaaminen parantaisi perusopetuksen pohjaa.

– Suojaus on hyvä asia. Nyt opettajana voi esiintyä kuka tahansa, vaikka opetus vaatii korkeaa ammattitaitoa.

Vahasalo muistuttaa, että Suomessa opettajankoulutus on vetovoimainen ala eikä pätevistä opettajista ole pulaa. Ammattinimikkeen suojaamisella nostettaisiin opettajan statusta entisestään.

Hän myöntää, että pitkään ammatissa toimineet epäpätevät opettajat saattavat vastustaa suojauksia.

– Mutta kun katsoo kokonaisuutta, niin on jokaisen etu, että kaikki opettajat ovat päteviä.

Riitta Korkeakivi / Opettaja 27.8.2010