Archive for the ‘Nykypäivä’ Category

Kokonaiskoulupäivä oli kokeilu

Perjantai, Joulukuu 15th, 2006

Sipoolainen äiti Susanna Vuorinen kommentoi 1.12.2006 ilmestyneessä Nykypäivässä kriittistä arviotamme kokonaiskoulupäivästä. Hänen mukaansa Sipoon kokonaiskoulupäiväkokeilusta saadut hyvät kokemukset kumoavat kritiikkimme.

On syytä muistaa, että jo nykyisellään koulut kamppailevat puutteellisten resurssien kanssa.  Opettajilta ja muulta koulun henkilökunnalta vaaditaan jatkuvaa venymistä, että lapset edelleen saavat kaikkialla hyvätasoista opetusta.  Sipoon kokeilu ei olisi ollut mahdollinen ilman Sitran avokätistä rahoitusta.  Lisärahoitus ei tule jatkumaan kokeilun päätyttyä.

Ensi vuoden budjetissa hallitus – vastoin hallitusohjelmansa lupauksia – sekä leikkaa ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat resurssit pois opetukselta että korvaa kustannustason nousun kunnille vain osittain.  Yhteensä tästä syntyy yli 120 miljoonan vajaus perusopetuksen resursseihin, kun taas kokonaiskoulupäivän toteuttaminen vaatisi noin 162 miljoonan euron lisärahoituksen. On siis päivänselvää, että kokonaiskoulupäivää ei voida toteuttaa heikentämättä koulun ydintehtävää, laadukasta opetusta ja oppimista.

Olemme edelleen sitä mieltä, että kerhotunnit yhdessä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa tukevat paremmin koulun ydintehtävää leikkaamatta opetukseen käytettäviä resursseja. Erityisen tärkeää on muistaa, että perheiden tilanteet ovat erilaisia ja siksi tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja.  Laadukkaan opetuksen ei pidä olla ensimmäinen leikkauskohde.

SARI SARKOMAA
kansanedustaja (kok)
Helsinki

RAIJA VAHASALO
kansanedustaja (kok)
Kirkkonummi

Hallitus käy yhteisvoimin kokoomuksen kimppuun

Perjantai, Joulukuu 15th, 2006
EERO ILONIEMI
EDUSKUNTA. Hallituksen tämän vaalikauden viimeinen budjettiesitys ei kokenut perinteistä kohtaloa. Yleensä eduskunnan salissa oppositio on hyökännyt yhdessä hallituksen esittämän talousarvion puutteita vastaan. Nyt hallitus hyökkäsi kokoomuksen vaihtoehtoesityksiä vastaan ja sai siinä tukea myös opposition pienpuolueilta.
Sanavaihto 17.12. käydyssä keskustelussa äityi välillä kiivaaksi. Uutta oli se, että pienet oppositiopuolueet tyytyivät hallitusta vastaan hajalaukauksiin, kun taas hallitus keskittyi johtavan oppositiopuolueen kokoomuksen moukarointiin. [..]
Nykypäivä 15.12.2006 eduskunnasta
Kuva: Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) kätteli budjettikeskustelussa kokoomuksen Pertti Hemmilää. Ympärillä kokoomuksen Ahti Vielma, Raija Vahasalo, ryhmäpuheenvuoron pitänyt Lyly Rajala, Olli Nepponen ja Eero Akaan-Penttilä.
Nykypäivä 15.12.2006

Linnan juhlat

Perjantai, Joulukuu 8th, 2006

Kuva: Kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo

Kuva: Kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo
Sari Gustafsson/Lehtikuva
Nykypäivä 8.12.2006

Uusi päivähoitoasetus ei poista tulkinnanvaraisuutta

Perjantai, Marraskuu 17th, 2006

Päiväkotien henkilöstömitoitusta täsmennetään uudella päivähoitoasetuksella, joka jättää kunnille yhä mahdollisuuden soveltaa sitä väärin.

Päiväkotien ryhmäkokoja määrittelevää päivähoitoasetusta on tarkoitus täsmentää jouluun mennessä. Ongelmana nykyisessä asetuksessa on niin sanottu joustopykälä, jota kunnat ovat soveltaneet väärin. Pykälän mukaan asetuksen määräämästä henkilökunnan ja lasten suhdeluvusta voidaan poiketa, jos lapsia ei ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. [..]

Joustopykälän uudella muotoilulla etsitään nyt apua ongelmaan. Mutta muuttaako uusi muotoilu, jos lapsia ei ole muutoin kuin lyhytaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää käytännössä yhtään mitään? [..]

Kokonaisuudistus jäi alle puolitien

Hallituskauden alussa puhuttiin päivähoitolain kokonaisuudistuksesta [latojan huomautus: kansanedustaja Raija Vahasalon tekemän ja eduskunnan enemmistön kannattaman toimenpidealoitteen pohjalta]. [..] Vuoden 2004 tammikuussa peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk.) keskeytti kuitenkin ylllättäen lain valmistelun. Eduskunta sai tänä syksynä typistetyn lakiesityksen, joka keskittyi vain erityislastentarhanopettajien lukumäärään kunnissa. Tämän lisäksi täsmennettiin päivähotiasetusta.

Typistettyä lakiesitystä ennen eduskunnan tiloissa seikkaili tänä syksynä kuitenkin laajempi versio, joka sisälsi muun muassa ehdotuksia valtakunnantason varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä jokaiselle lapselle tehtävästä henkilökohtaisesta suunnitelmasta.
– Siellä se oli niin sanottuna mustakorvana eli tarkistamattomana luonnoksena kärryissä, mistä sen nappasin, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo (kok.).
Myöhemmin tämä laajempi, mutta ei toki kokonaisuudistuksen mittainen versio oli hävinnyt eduskunnasta, mikä aiheutti hämmennystä valiokunnassa. [..]

Satu Schauman / Nykypäivä 17.11.2006

“Varhaiskasvatus ja päivähoito osaksi opetusministeriötä”

Perjantai, Marraskuu 17th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) haluaa siirtää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon sosiaali- ja terveysministeriöstä osaksi opetusministeriön hallinnonalaa. Tämä korostaisi Vahasalon mukaan varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kasvatuksellista tehtävää sekä helpottaisi nivelvaihetta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välillä.
Sivistysvaliokunnan mietinnössä koulutuspoliittisesta selonteosta peräänkuulutetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen välisen yhteyden vahvistamista. Vahasalon mukaan tämä toteutuisi parhaiten siirtämällä varhaiskasvatus ja päivähoito samaan hallintokuntaan perusopetuksen kanssa.

Useimmissa muissa Euroopan maissa varhaiskasvatus ja päivähoito kuuluvat opetusministeriön hallinnonalaan, joten muutos helpottaisi Vahsaalon mukaan myös EU-tason koulutuspoliittista yhteistyötä.

SS / Nykypäivä 17.11.2006

Vahasalolta lakialoite lautamiesten ikärajoista

Perjantai, Lokakuu 27th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) on tehnyt lakialoitteen käräjäoikeuden lautamiesten ikärajojen muuttamisesta. Nykylain mukaan lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Vahasalo esittää alaikärajaksi 18 ja yläikärajaksi 68 vuotta.

Vahasalon mielestä nykyisen ikähaarukan molemmat ääripäät ovat kyseenalaisia. Alaikärajan osalta voi kysyä, miksei kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen voi toimia lautamiehenä. Yläikärajassa ihmetyttää se, miksi lautamiehenä voi olla vain 63-vuotiaaksi, kun nykyään työelämässä ollaan usein jopa 68-vuotiaaksi asti.

“Vanhuus ei ole sairaus”

Perjantai, Kesäkuu 16th, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo muistutti Kokoomuksen puoluekokouksen seniorikannanoton yhteydessä käyttämässään puheenvuorossa, että vanhuus ei ole sairaus. Siksi kenenkään ei pidä joutua sairaalahoitoon vain siitä syystä, että on vanha. Vanhuspalveluissa on siksi lisättävä avohoitopainotteisuutta.

– Jokainen haluaa elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään arvokkaasti ja turvallisesti. Tämä ei voi toteutua ilman kunnon mahdollisuutta kotipalveluihin ja omaishoitoon, kansanedustaja muistutti.

Vahasalo kehottaa Suomen vanhuspalveluiden suunnittelijoita ottamaan mallia Tanskasta.

[..]

– Tanskalaiset vanhukset ovat aktiivisia ja iloisia. Samanlainen myönteinen kehitys ei voi toteutua Suomessakin pelkästään nykyistä järjestelmämme viilaamalla. Vahasalo haastaakin kaikki päättäjät ajattelemaan asioita kokonaan uudelta kantilta ja olemaan uudistusmielisiä, jotta ikäihmisten elämänlaatu voitaisiin turvata ja että se paranisi.

(Lue lisää: Nykypäivä 16.6.2006)

“Kiitos, Sau-li! Kiitos, Sau-li!”

Perjantai, Helmikuu 3rd, 2006

Ikimuistoinen kampanja nosti tunnelmaa
“Kiitos, Sau-li! Kiitos, Sau-li!”
.. Keskellä ravintolaa huomio kiinnittyy vanhaan herraan, joka heiluttaa pientä Suomen lippua ryhdikkäästi ilmassa. Hän on kokoomusaktiivi ja innokas kampanjatyöntekijä Raimo Elonsalo, joka toimii Kirkkonummen Kansallisten Seniorien puheenjohtajana..

Kirkkonummelainen kokoomusaktivisti Raimo Elonsalo (kesk.) seurasi tuloslaskennan etenemistä yhdessä kokoomuksen kansanedustajan Raija Vahasalon kanssa.

Kirkkonummelainen kokoomusaktivisti Raimo Elonsalo (kesk.) seurasi tuloslaskennan etenemistä yhdessä kokoomuksen kansanedustajan Raija Vahasalon kanssa.

(Vaalivalvojaisissa Studio 51:ssä Nykypäivä 3.2.2006)