Archive for the ‘Lehdistötiedote’ Category

Kansanedustaja Vahasalo: Päivähoidossa siirrettävä painopiste hoidosta kasvatukseen ja oppimiseen

Torstai, Kesäkuu 6th, 2013

TIEDOTE 6.6.2013

Vapaa julkaistavaksi heti

Kansanedustaja Vahasalo: Päivähoidossa siirrettävä painopiste hoidosta kasvatukseen ja oppimiseen

– On kiinnostavaa esittää kysymys ”Millaista päivähoito olisi, jos se keksittäisiin tänään?”, kysyi kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) yleisöltä tänään 6.6. Varhaiskasvatuksen johdon ja asiantuntijoiden valtakunnallisessa seminaarissa viitaten uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun.

– Tämän pohdinnan pohjalta tulee kehittää meidän päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmää, nyt kun ikivanhaa lakia uudistetaan, Vahasalo visioi.
 – On aika siirtää painopiste, myös puheen tasolla, sanasta hoito sanoihin kasvatus ja oppiminen. Meillä on suuri tarve varhaiskasvatuksen perustehtävän kirkastamiselle. Pedagoginen osaaminen ja johtajuus on nostettava keskiöön, Vahasalo vaatii.
 – Varhaiskasvatus ei ole aikaistettua koulunkäyntiä, vaan laadukasta pedagogista toimintaa, joka antaa tilaa leikille ja oivaltamiselle, kansanedustaja toteaa.

Vahasalo vaatii ripeitä toimenpiteitä nykytilan korjaukseen lastentarhaopettajien huutavasta pulasta, sillä laadukkaan varhaiskasvatuksen tae on pätevät ja ammattitaitoiset opettajat.
– Nykyisellään kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme ei riittävästi huomioi lasten herkkyyskausia, Vahasalo toteaa jatkaen: – Nyt kun lakia muutetaan, on välttämätöntä vastata pedagogisen ammattitaidon suureen tarpeeseen.
– Päivähoidon tulee olla niin laadukasta, että vanhemmat haluavat viedä lapsensa päivähoitoon. Tällä hetkellä Suomen 3–5 -vuotiaista lapsista päiväkotien varhaiskasvatuspalveluihin osallistuu 63,4 % ja perhepäivähoitoon 12,8 %. Vertailun vuoksi, muissa Pohjoismaissa osallistumisaste on lähes 100 %.

Vahasalo puhui Varhaiskasvatuksen johdon ja asiantuntijoiden valtakunnallisessa seminaarissa Helsingissä 6.-7.6.2013.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo
Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
0505113090
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Sarkomaa ja Vahasalo: Ehdoton ei arviointikeskuksen hajasijoittamiselle!

Lauantai, Joulukuu 29th, 2012

Lehdistötiedote 29.12.2012

Kokoomuksen kansanedustajat, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ovat tyrmistyneitä julkisuuteen tulleista kaavailuista hajasijoittaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Jyväskylään. Keskuksen siirtäminen Jyväskylään on  vastoin selvitysmiehen esitystä ja valtionhallinnolle esitettyjä tehokkuusvaatimuksia. Opetusministerikin on jo ehtinyt aiemmin todeta, ettei ole perusteluja poiketa selvitysmiehen esityksestä.

Kansanedustajat penäävät nyt vastausta, mistä asiassa kyse ja vaativat opetusministeriä pysymään kannassaan sekä selvitysmiehen perustellussa esityksessä.

Arviontikeskuksen sijoittamiselle Helsinkiin on vahvat perusteet. Siinä toteutuvat toiminnan tehokkuudelle oleelliset arviointiasiantuntijoiden saanti, läheinen yhteys opetusviranomaisiin ja sidosryhmiin, hyvät yhteydet eri puolille Suomea sekä kansainvälinen yhteistyö. Sijoittamisessa tulee niin ikään säästösyistä ottaa huomioon opetushallinnon sisäisten voimavarojen ja tietojärjestelmien  yhteinen käyttö. Sijainti Opetushallituksen yhteydessä voisi luoda myös siltaa arvioinnista kehittämiseen.

Arviointikeskusta koskevan lakiesityksen on arvioitu tulevan alkuvuodesta eduskunnan käsittelyyn. Selvitysmies jätti asiasta marraskuussa raporttinsa, jossa hän esitti arviointikeskuksen toimipaikaksi Helsinkiä.

Kansanedustajat Sarkomaa ja Vahasalo muistuttavat opetusministeriä eduskunnan  tarkastusvaliokunnan raportista. Raportti roimi kovin sanoin alueellistamispolitiikan toteutusta. Valiokunnan raportti osoittaa, että alueellistamisesta on tullut suuria kustannuksia.  Alueellistaminen ei ole jäänyt vain tuloksiltaan laihaksi, vaan siitä on aiheutunut myös selkeää vahinkoa. Virastojen pakkosiirrot  ovat tulleet hyvin kalliiksi ja vaurioittaneet siirrettyjen virastojen toiminnan laatua sekä tehokkuutta. Siirrot ovat olleet kestämätöntä henkilöstöpolitiikkaa

“Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa toistaa näitä virheitä. Päinvastoin on keskityttävä lisäämään kustannustehokuutta, jotta nykyisillä resursseilla voidaan saada aikaiseksi enemmän”, toteavat Sarkomaa ja Vahasalo. Edustajat jättävät arviointikeskuksesta myös kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston vastattavaksi.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
050 511 3033

Raija Vahasalo
050  511 3090

Tiedote: Varhaiskasvatuspalveluiden uudistaminen hallitusohjelman vastaista

Tiistai, Syyskuu 4th, 2012

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Raija Vahasalo

TIEDOTE 4.9.2012

Julkaistavissa heti

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kummastelee varhaiskasvatuspalvelujen uudistamisen kaaosta: ”Hallitusohjelman vastaista!”

Opetusministeri Jukka Gustafsson toteaa viimeisimmässä tiedotteessaan 3.9.2012 seuraavasti: ”Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sovittu, että lainsäädännön siirron jälkeen THL ja Valvira vastaavat yhä nykyisistä tehtävistään myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta.”

Kuitenkin yhdessä sovittu hallitusohjelma yksiselitteisesti linjaa, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön.

– Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden laadinta ja uudistaminen on tiukka varhaiskasvatusta ohjaava väline, joten se ei voi jäädä THL:lle, Vahasalo painottaa. – Sen on siirryttävä Opetushallitukselle.
– Tehtävien jaon sekamelska on vastoin asiantuntijoiden mielipiteitä ja vastoin hallitusohjelmaa, Vahasalo paheksuu. Tämä vaarantaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämisen kokonaisuutena, hän jatkaa.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksen kehittämisestä vastuussa olevat viranomaiset ja tehtävät on selkeästi määritelty. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta muodostavat kokonaisuuden, joiden sisällön, lainsäädännön ja ohjauksen kehittämisvastuu tulee olla selkeästi OKM:ssä.

Varhaiskasvatus kuuluu nykyisin paremmin opetus- ja sivistyspuolelle. Tähän mennessä enemmistö kunnista on jo siirtänyt varhaiskasvatuksen sosiaalitoimelta sivistystoimelle, Vahasalo muistuttaa.

Nykyisellään myös STM:n tilastoinnissa on puutteitta, Vahasalo huomauttaa. – Valtakunnallista tietoa ei ole kerätty esimerkiksi lastentarhaopettajien määrästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa tähänkin tulisi tarvittava korjaus. Nykytilanne on kestämätön.

Vahasalo kummastelee, miksi asiassa ei edetä sovitusti. – Vaikuttaa, että pitkään odotettu ja yhdessä päätetty uudistus uhkaa romuttua, Vahasalo kuvaa tilannetta huolestuneena.

Edustaja Vahasalo jätti asiasta kirjallisen kysymyksen tänään (4.9.2012, ks. alla).

 

 
Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Sarkomaa ja Vahasalo: Äidinkielen ylioppilaskoeuudistuksessa ei kannata hosua!

Perjantai, Maaliskuu 30th, 2012

Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok) sekä eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) jättivät kirjallisen kysymyksen äidinkielen ylioppilaskokeen ja lukiokoulutuksen uudistamisesta. Sarkomaa ja Vahasalo kannustavat opetusministeri Gustafssonia (sd.) tekemään uudistukset hätiköimättä ja pohtimaan uudistuksien marssijärjestystä.

Äidinkielen ylioppilaskokeen uudistamisen aikataulu ja sisältö on herättänyt huolta useilla tahoilla. Kirjallisessa kysymyksessään Sarkomaa ja Vahasalo nostavat esille mm. sen, olisiko tarkoituksenmukaisempaa uudistaa äidinkielen ylioppilaskoe vasta sitten kun lukiokoulutuksen kokonaisuudistus on toteutettu sekä valmistelutyö ylioppilastutkinnon sähköistämiseksi edennyt. Lukion tavoitteiden, tuntijaon ja opetussuunnitelman uudistuksen on tarkoitus käynnistyä ensi syksynä ja astua voimaan vuoden 2016 syksyllä. Muutaman vuoden kuluttua joudutaan kaikki ylioppilaskokeet tarkistamaan koulutuksen uusittujen sisältöjen ja tutkinnossa käyttöön otettavan tietotekniikan mukaisiksi.

”Mikäli äidinkielen ylioppilaskoe uudistetaan nyt kiireellä ja ennen kokonaisuudistusta, on vaarana, että koe on jo syntyessään vanhentunut. Suunniteltu koetyyppi edellyttäisi toimiakseen nimenomaan uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä”, huomauttavat Sarkomaa ja Vahasalo. ”Järkevintä olisi sitoa uusiutuvan ylioppilastutkinnon käyttöönotto uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon.”

Mikäli uusi äidinkielen koe otettaisiin käyttöön alkuperäisten suunnitelmien mukaan jo vuonna 2015, olisi valmistelutyön oltava valmis jo ensi syksyyn mennessä, jotta silloin lukionsa aloittavat opiskelijat tietävät, millainen päättötutkinto heitä odottaa. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan ministeri Gustafsson on arvioinut, että todennäköisesti vuoden 2015 sijaan tähtäimessä olisi vuosi 2016.

”Vertailun vuoksi on sanottava, että vuoden 2007 äidinkielen ylioppilaskokeen uudistusta valmisteltiin vuosikymmenen verran ennen kuin koe varsinaisesti tuli päättökokeeksi. Ei valmisteluun tarvitse vuositolkulla aikaa käyttää, mutta samansuuruinen muutos muutamassa kuukaudessa kuulostaa mahdottomalta ja hätiköimiseltä”, sanovat Sarkomaa ja Vahasalo.

Sarkomaan ja Vahasalon mielestä hyvä tavoite olisi, että uuden opetussuunnitelman puitteissa syksyllä 2016 aloittavat opiskelijat pääsisivät suorittamaan koko ylioppilastutkinnon sähköisesti. Tämä edellyttää panostuksia koulujen välineistöön ja opettajien koulutukseen.

Tällä vaalikaudella on lukiokoulutuksen uudistamisen vuoro. Sarkomaa ja Vahasalo kirittävät ministeriä aloittamaan uudistuksen viipymättä. He pitävät välttämättömänä, että lukiokoulutuksen tavoite- ja tuntijakotyöryhmä voisi aloittaa työnsä mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
050 511 3033

Raija Vahasalo
050 511 3090

Tiedote: TYÖSUHDETEKIJÄNOIKEUSOLETTAMAA EI TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN

Keskiviikko, Joulukuu 16th, 2009

Tiedote 16.12.2009

Julkaistavissa heti

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo:

TYÖSUHDETEKIJÄNOIKEUSOLETTAMAA EI TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo pitää erittäin tärkeänä, ettei työsuhdetekijänoikeusolettamaa sisällytetä tekijänoikeuslakiin. Asiaa koskeva muutoshanke on syytä haudata,  sillä se herättää turhaa eripuraa ja epävarmuutta koko kulttuuri- ja palkansaajakentässä.
“Tämä on erityisen vakava asia siksi, että luovan ja innovatiivisen työn rooli on avainasemassa, kun Suomen taloutta vauhditetaan uuteen nousuun”, Vahasalo painottaa.

Nykyisen lain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat vapaasti sopia tekijänoikeuksista ja lainsäädäntö on kannustanut sopimaan asioista. “Meillä on nykyisellään toimiva sopimuskulttuuri ja oikeusriidoilta on vältytty”, Vahasalo tiivistää. On myös työnantajan etu, että työntekijän kanssa työsopimuksella tai muulla sopimuksella sovitaan selkeästi tekijänoikeuksien siirron laajuudesta.

Tekijänoikeuslakiin ehdotettavat muutokset antaisivat työnantajalle oikeuden käyttää, myydä ja muuttaa teoksen luovaa sisältöä työntekijältä kysymättä.
“Tämä saattaisi käytännössä johtaa siihen, ettei monellakaan työnantajalla olisi enää intressiä sopia asiasta. Tällainen malli ei myöskään kannustaisi innovatiivisuuteen ja luovuuteen työpaikoilla”, Vahasalo toteaa. Selkeät sopimukset ja hyvä, luovuuteen kannustava työilmapiiri on kaikkien osapuolten kannalta parempi vaihtoehto, hän korostaa. Vahasalo uskoo, että tekijänoikeuksia kunnioittava lähestymistapa vastaa myös kokoomuksen eduskuntaryhmässä vallitsevia näkemyksiä.

Vahasalon mukaan on tärkeää, että tekijänoikeuden suojaa kehitetään, mutta uudistuksia tehtäessä on syytä pitää mielessä työlainsäädännön periaatteet. Tarkoituksena on nimenomaan suojata heikompaa osapuolta, eli työntekijää. Tekijänoikeus kuuluu perustuslain suojaa nauttiviin immateriaalisiin varallisuusoikeuksiin. “Niihin puuttumiseen täytyy aina olla erityisen painavat perusteet”, Vahasalo painottaa.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo p. 050 511 3090

Vahasalo vaatii dieselveron poistoa

Sunnuntai, Marraskuu 18th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) vaatii jatkoa hallituksen autoverouudistukselle. Hänen mukaansa nykyään ei ole enää mitään perusteita dieselautojen käyttövoimaverolle. Nykyisin bensiinin ja dieselöljyn litrahinnatkin ovat lähestyneet toisiaan.

Vahasalon mukaan käyttövoimavero pitääkin poistaa vähintään niiltä autoilta, jotka on varustettu hiukkasloukuilla. Tämä olisi tärkeä kannuste hiukkasloukkujen yleistymiselle ja pienhiukkaspäästöjen saamiselle kuriin.

Kansanedustaja Vahasalo puhui sunnuntaina Järvenpään Kokoomuksen 60-vuotisjuhlassa Järvenpään lukiossa.

Vahasalo SLU:n hallitukseen

Lauantai, Marraskuu 17th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo valittiin yksimielisesti SLU:n hallituksen jäseneksi Jyväskylässä SLU:n syyskokouksessa viikonloppuna. Vahasalo on toiminut Koululiikuntaliiton puheenjohtajana vuodesta 2000 lähtien ja edustaa nyt SLU:n hallituksessa koululais- ja opiskelijaliikuntajärjestöjä.

Vahasalo pitää tärkeänä, että seurojen ja muiden toimijoiden edellytykset voidaan turvata liikunnan järjestämisessä. Hän painottaa varsinkin koululais- ja opiskelijaliikunnan kehittämistä, sillä sitä kautta voidaan tavoittaa valtaosa Suomen nuorista. Motivoiva liikunta auttaa tulevia sukupolvia pitämään yllä toiminta- ja työkykynsä.

– Kauniit periaatteet liikunnan puolesta on muutettava käytännöiksi, toteaa Vahasalo. Koululais- ja opiskelijaliikunnan toimialalla on paljon annettavaa SLU:n hallitustyöhön, sillä sillä on suorat kontaktit kouluihin ja muihin oppilaitoksiin ja siten se voi tavoittaa lähes miljoona nuorta liikkujaa. Tämä antaa myös hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) on suomalaisten liikuntajärjestöjen katto- ja palvelujärjestö. SLU:n tärkein tehtävä on parantaa liikuntajärjestöjen ja -seurojen sekä niissä toimivien ihmisten toimintaedellytyksiä. SLU:hun kuuluu 125 jäsenjärjestöä ja yli 1,1 miljoonaa suomalaista.

KANSANEDUSTAJA VAHASALO: STARTTIRAHAAN SUUNNATTAVA LISÄÄ VAROJA

Perjantai, Elokuu 24th, 2007

Tiedote 24.8.2007

Vapaa julkaistavaksi

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalo (kok.) peräänkuuluttaa lisää varoja starttirahaan. Vahasalo ehdottaa myös, että starttiraha irrotetaan vuoden 2008 budjetissa omaksi momentikseen. Näin varmistettaisiin, ettei starttirahaan tarkoitettuja varoja pääse valumaan muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

–    Starttiraha kuuluu hallitusohjelman painopistealueisiin, mutta määrärahat ovat loppuneet tänäkin vuonna pahasti kesken etenkin Uudellamaalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyvällä yritysidealla ja    kannattavuuslaskelmalla sai alkuvuodesta starttirahan, mutta loppuvuodesta sitä ei myönnetä. Se on vahinko, sillä starttirahasta on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Starttirahalla perustetuista yrityksistä 80 % toimii vielä viiden vuoden kuluttua perustamisesta, ja moni niistä työllistää yrittäjän itsensä lisäksi myöhemmin myös muuta henkilökuntaa, Vahasalo muistuttaa.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo, puh. 050 511 3090