Archive for the ‘Lehdistötiedote’ Category

Kokoomuksen Vahasalo ja Laiho: Tuettu hoivavapaa on inhimillinen ratkaisu työssäkäynnin ja läheisen hoitamisen mahdollistamiseksi

Keskiviikko, Elokuu 22nd, 2018

Kokoomuksen kansanedustajat Raija Vahasalo ja Mia Laiho riemuitsevat Kokoomuksen esityksestä tuetusta hoivavapaasta. Hoivavapaalle on voitu jäädä jo vuodesta 2011, mutta ilman taloudellista tukea tilanne on ollut läheistään hoitavalle, työssäkäyvälle ihmiselle kohtuuttoman raskas ja uuvuttava. Kokoomus ajaa nyt seuraavaan hallitusohjelmaan tuettua hoivavapaata, joka vähentäisi näiden henkilöiden kuormitusta.

-Haluamme, että isovanhemmillamme, vanhemmilla ja myös meillä itsellämme on turvallinen ja hyvinvoiva vanhuus. Meidän täytyy tukea entistä paremmin myös niitä työssäkäyviä ihmisiä, jotka pitävät huolta läheisistään, Vahasalo toteaa.

Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä erilaisia versioita tuetusta hoivavapaasta. Ruotsissa työntekijä voi saada määräaikaista korvausta sairausvakuutuksesta.

-On tärkeää, että otamme myös Suomessa askeleen eteenpäin ja aidosti mahdollistamme sen, että myös työssäkäyvät henkilöt voivat jäädä kotiin hoitamaan läheisiään. Tämä mahdollistaa aivan uudella tavalla työnteon ja läheisen auttamisen yhdistämisen inhimillisellä tavalla, Laiho kiteyttää.

Tällä hetkellä noin kolmasosa työikäisistä hoivaa, auttaa tai muuten huolehtii työnsä ohessa läheisestään. Suomen väestö ikääntyy huimaa vauhtia ja tämä määrä tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Kokoomuksen hoivavapaan tuki olisi tarkoitettu lyhytaikaisiin tilanteisiin esimerkiksi vakavan sairastumisen vuoksi.

-Tämä on paras ratkaisu sekä avun tarvitsijalle, läheiselle kuin yhteiskunnalle. On erityisen hienoa, että läheinen voi vakavan sairauden tai esim. onnettomuuden sattuessa jäädä auttamaan apua tarvitsevaa läheistään, Vahasalo toteaa.

-Meidän täytyy huolehtia, että muuttuneessa elämäntilanteessa läheisen hoitoon on myös työssäkäyvillä mahdollisuus. Kyse on arvovalinnasta perheen tukemiseksi, Laiho muistuttaa.

 

Kokoomuksen Raija Vahasalo: Kaksivuotinen esiopetus vahvistamaan koulutien alkua

Torstai, Toukokuu 17th, 2018

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle hyväksyttäväksi kantaa, jonka mukaan velvoittavasta esiopetuksesta pitäisi tehdä kaksivuotista. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Raija Vahasalo iloitsee puoluehallituksen muodostamasta kannasta ja kannustaa kesäkuussa järjestettävää puoluekokousta hyväksymään esityksen. Vahvempi esiopetus on Vahasalon mukaan kipeästi tarvittua tukea koulupolun alkupäähän.

”Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rooli osana koulutuspolkua on jo tällä vaalikaudella vahvistunut merkittävästi. Tämä on mielestäni oikea suunta. Panostaminen lasten varhaisiin vuosiin on kaikkein vaikuttavinta koulutuspolitiikkaa. Esiopetuksen kaksivuotisuus takaisi sen, että kaikki 5-6 –vuotiaat lapset osallistuvat ja saavat yhtä vahvat eväät peruskoulun alkuun”, Vahasalo toteaa.

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen tietoja ja sosiaalisia taitoja leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. Esiopetuksella edistetään lapsen kehitystä ja oppimisen edellytyksiä. Suomessa esiopetus on maksutonta ja alkaa nykyisin 6-vuotiaana. Kaksivuotiseksi laajennettuna velvoittava ja maksuton esiopetus alkaisi jo 5-vuotiaana.

”Lapset tulevat esiopetukseen ja sieltä peruskouluun valtavan erilaisilla taustoista ja erilaisilla valmiuksilla. Esimerkiksi perhetaustan ja asuinpaikan vaikutukset näkyvät lasten lähtötasoissa edelleen voimakkaasti. Esiopetusta vahvistamalla voimme turvata kaikille lapsille paremmat lähtökohdat sekä tasoittaa oppimiseroja ja edellytyksiä pärjätä opinnoissa.”

Vahasalo painottaa, että oppivelvollisuuden pidentäminen loppupäästä ei saisi aikaan samoja positiivisia vaikutuksia, kuin varhaisiin vuosiin panostaminen.

”Meidän on pidettävä huoli siitä, että jokaisella lapsella on peruskoulun päättyessä riittävät taidot ja valmiudet pärjätä elämässä ja jatko-opinnoissa. Tätä ei turvata toisen asteen pakollisuudella, vaan sillä, että panostamme kaiken perustaan: varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun laatuun.”

”Yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurimmista epätasa-arvoa ylläpitävistä tekijöistä on se, että osallistuminen varhaiskasvatukseen on muita OECD-maita selvästi alhaisempaa. Kaksivuotisella esiopetuksella varmistetaan koko ikäluokan osallistuminen ja helpotetaan lapsen tietä peruskouluun. Toivon erittäin lämpimästi, että tämä asia etenee ja päästään pian toimenpiteisiin”, Vahasalo päättää.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090

Vahasalo: Keskitytään seuraavaksi sisältöihin rakenteiden mylläämisen sijaan

Torstai, Maaliskuu 26th, 2015

Tiedote 26.3.2015
Julkaisuvapaa: Heti

– Korkeakoulutuksessa tulee seuraavalla vaalikaudella keskittyä koulutuksen sisältöihin, laatuun ja yhteistyön kehittämiseen, eikä väkisin tehtävään rakenneremonttiin. Kaikki korkeakoulut eivät voi tehdä kaikkea. Nykyisten korkeakoulujen tulee profiloitua keskittymällä omiin vahvuusalueisiinsa, linjaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

Yliopistolaki uudistettiin viime vaalikauden lopuksi ja ammattikorkeakoululaki tämän vuoden alusta. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhdistämisiä on tehty viimevuosina useita, kuten uuden Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston perustaminen. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten määrää on jo jonkin verran vähennetty hallittujen prosessien tuloksena.

– Viime viikkoina on tehty useita erilaisia esityksiä korkeakoulukentän uudistamiseksi. Esitykset korkeakoulujen yhteistyön lisäämisestä ja eri korkeakoulujen profiloimisesta omille vahvuusalueilleen ovat kannatettavia ja niitä tulee edistää. Sen sijaan painopisteeksi ei tule nostaa uutta suurta rakenneuudistusta, vaan tulee keskittyä koulutusjärjestelmän sisältöihin, Vahasalo vaatii.

– Pienessä maassa ei voida tehdä jokaisessa korkeakoulussa samoja asioita. Kun pienempi määrä yksiköitä tekee saman koulutusalan koulutusta ja tutkimusta, alan resurssit riittävät paremmin laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, Vahasalo toteaa.

– Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tulee ensi vaalikaudella kehittää omien sisältöjensä, tavoitteidensa ja tutkintojensa pohjalta. Molempia korkeakoulusektoreita koskevat lait on hiljattain uudistettu. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulee lisätä soveltuvilla aloilla, mutta yhteistyön tulee lähteä vapaaehtoisesta yhteistyön muodoista. Koulutusverkon mahdollinen tiivistäminen tulee tehdä luonnollisen tarpeen mukaan. Lainsäädäntötoimin pakotettava yhteistyö ei ole oikea keino, Vahasalo linjaa.

– Tavoitteena tulee olla, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut antavat laadukasta opetusta ja tekevät kansainvälisesti vertailtuna huippulaatuista tutkimusta. Uskon, että korkeakoulujen profiloimisella ja soveltuvien alojen yhteistyöllä edistetään tätä pakkoa paremmin. Nyt on poliitikkojen aika antaa korkeakouluille keskittyminen oman työnsä kehittämiseen, Vahasalo päättää.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo, kansanedustaja (kok)
raija.vahasalo@eduskunta.fi Puh. 050 511 3090

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Perjantai, Helmikuu 27th, 2015

Tiedote 27.2.2015
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo ja Sarkomaa: Työrauha eduskunnalle varhaiskasvatuslain säätämisessä

Vetoamme ministeri Krista Kiuruun (sd), että eduskunta saisi rauhassa käsitellä varhaiskasvatuslakia koskevan lakiesityksen loppuun. Käynnissä oleva käsittely tulee käydä rauhassa ennen kuin Kiurun johtama ministeriö siirtää keskustelun virkamiesvalmistelussa olleisiin, ensi vaalikaudella mahdollisesti tehtäviin uusiin uudistuksiin, vetoavat kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt tällä viikolla lausunnoille esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Nykyistä vaalikautta on jäljellä alle kaksi kuukautta. Eduskunnan käsittelyssä olevaa varhaiskasvatuslain uudistusta ei ole vielä saatu valmiiksi. Siitä huolimatta ministeriö haluaa tuoda keskusteltavaksi jo seuraavan uudistuksen. Hallitus on päättänyt, että asiaa edistetään parlamentaarisen työryhmän kautta. Nyt tämä päätös ohitetaan kokonaan ja tuodaan lausunnoille virkamiesvalmisteluna tehty esitys, edustajat ihmettelevät.

Edustajat ihmettelevät, että miksi ministeriö haluaa tuoda uuden esityksen lausunnoille juuri ennen eduskuntavaaleja. Ei ole ongelmatonta että lakiluonnos on lausunnolla, ennen kuin on säädetty edes ensimmäisestä vaiheesta. Tämä on märkä rätti eduskunnan kasvoille. Varhaiskasvatuslain uudistamisen käsittelyssä oleva vaihe tulee tehdä nyt rauhassa loppuun. Vasta uuden vaalikauden alkaessa tulee sitten katsoa, miten uudistamista jatketaan, Vahasalo ja Sarkomaa lopettavat.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo, kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3090

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja puh. 050 511 3033

Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!

Torstai, Syyskuu 25th, 2014

TIEDOTE 25.9.2014
Julkaisuvapaa: Heti

Vahasalo: Ministeri Kiurun tuotava varhaiskasvatuslaki mahdollisimman pian eduskuntaan!

– Eduskunnan tulee saada mahdollisimman pian käsiteltäväkseen hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Voimassa olevan päivähoitolain uudistamista on esitetty jo vuonna 1999. Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti vuonna 2001 tekemäni toimenpidealoitteen, jossa vaadittiin lain säätämistoimiin ryhtymistä. Vaikka päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on ollut hallitusohjelmassa vuodesta 2003 alkaen, mitään ei ole vieläkään tehty. Tämän hallituksen tulee vihdoin antaa esitys lain uudistamiseksi, linjaa kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok).

Vahasalon jättämässä kirjallisessa kysymyksessä hän vaatii hallitukselta selvitystä, milloin hallitusohjelmassa sovittu esitys varhaiskasvatuslaiksi annetaan. Lisäksi hän vaatii hallitukselta tietoa, tuleeko esitys olemaan esitys kokonaan uudeksi varhaiskasvatuslaiksi vai nykyisen lain osittaiseksi uudistamiseksi.

– Mikäli uuden varhaiskasvatuslain säätäminen kerralla katsottaisiin taloudellisesti mahdottomaksi, lakiuudistus voitaisiin tehdä kahdessa vaiheessa. Uudistamisen ensimmäisessä vai­heessa voitaisiin täsmentää varhaiskasvatuksen tavoitteita nykyistä tavoitteellisemmiksi sekä selkiyttää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon vä­listä eroa käsitteitä tarkentamalla. Lisäksi voitai­siin selkiyttää henkilöstön tehtäviä ja vas­tuualueita. Näiden uudistusten taloudellinen vaikutus olisi pienempi, jolloin niiden tekeminen nopeammin olisi mahdollista. Myöhemmin uudistuksen toisessa vaiheessa voitaisiin tehdä loput uudistukset, joiden kustannusvaikutus olisi suurempi, Vahasalo esittää.

– Varhaiskasvatuslain säätäminen on merkittävä ja tärkeä uudistus. Eduskunnalla tulee olla riittävästi aikaa lakiesityksen käsittelyyn. Esitys tulee antaa eduskunnalle siten, että se varmasti ehditään käsittelemään. Lain uudistamista on tehty nyt jo lähes 15 vuotta, nyt on aika ryhtyä vihdoin toimenpiteisiin, vaatii Vahasalo.

Lisätietoja:

Raija Vahasalo,
kansanedustaja,
eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
p. 050-511 3090

Kansanedustajat Vahasalo ja Sarkomaa: Suvivirsi soikoon!

Keskiviikko, Maaliskuu 26th, 2014

TIEDOTE 25.3.14

Eilinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjaus Suvivirrestä on herättänyt perustellusti ihmetystä. Tilanne on muodostunut kestämättömäksi koulujen kannalta, joissa parhaillaan suunnitellaan lähestyviä kevätjuhlia.

”Kouluissa suunnitellaan parhaillaan lähestyviä kevätjuhlia. Tilanne vaatii nopeaa selkeyttämistä”, linjaavat kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, Raija Vahasalo (kok) ja kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok).

Edustajien mielestä viime kädessä perustuslakivaliokunnan on asiaa käsiteltävä. Koulujen ja asian merkittävyyden kannalta on välttämätöntä, että asiaan saadaan täysi selkeys ennen kuin mitään ohjeita tai käytäntöjä muutetaan.

”Nykyinen käytäntö on ollut toimiva ja se perustuu Opetushallituksen jo vuonna 2006 tehtyyn ohjeistukseen perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tähdentänyt, että kevät- ja joulujuhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Virren johdosta ei juhlaa voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Koulujen käytännöistä hankaluuksia ei ole aiheutunut, joten ei pidä tehdä ongelmia siellä missä niitä ei ole”, toteavat kokoomuspoliitikot. Heidän mielestään ei ole mitään syytä siihen, miksi perinteitä pitäisi muuttaa.

Suomalaiset koulut ovat yhä useammin monikulttuurisia. Joissakin luokissa saattaa puolet oppilaista olla maahanmuuttajataustaisia lapsia. Silloin on erityisen tärkeää ylläpitää omaa kulttuuria ja huomioida lasten ja nuorten erilaisuus. Tämän onnistuminen vaatii koulujen rehtoreilta, opettajilta ja vanhemmilta hyvää yhteistyötä.

”Omien perinteiden säilyttäminen ja arvostaminen on osa päiväkotien ja koulujen toimintaa. On tärkeää, että kevätjuhlissa voi laulaa ja lauletaan perinteisiä lauluja, myös suvivirttä. Se kuuluu suomalaisuuteen”, kansanedustajat alleviivaavat.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo, kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja (puh. 050 511 3090)

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja (puh. 050 511 3033)

Kokoomuksen Vahasalo: Rakenneuudistusten fokus on mietittävä tarkoin

Lauantai, Elokuu 10th, 2013

Tiedote 10.8.2013
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Vahasalo: Rakenneuudistusten fokus on mietittävä tarkoin

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo vaatii hallituksen rakennetoimilta vaikuttavuutta. “Toimenpiteitä ei tule tehdä vain otsikoiden vuoksi”, Vahasalo painottaa.

Vahasalon mukaan mm. ministeri Ihalaisen esiin nostama oppivelvollisuusiän nostaminen on yksi esimerkki toimenpiteestä, jossa hyvä tarkoitus voi tosiasiassa johtaa aivan päinvastaiseen lopputulokseen. “Tässä esitetään tehotonta lisälusimista nuorelle ja helposti vain siirretään nuoren ongelmia eteenpäin”, Vahasalo muistuttaa. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pinnaavat jo nykyisen oppivelvollisuuden aikana peruskoulussa tai keskeyttävät toisen asteen opintonsa.“Miten nämä nuoret tavoitetaan paremmin vain pidentämällä oppivelvollisuutta”, Vahasalo kysyy.

Vahasalon mukaan vaikuttavampia tuloksia saataisiin tekemällä rakenteelliset uudistukset koulupuolella: kohdentamalla opiskelupaikkoja entistä tehokkaammin sinne, missä on eniten nuoria ja luomalla uusia polkuja. Esimerkiksi oppisopimusjärjestelmän rinnalle olisi tärkeä saada pikaisesti koulutustyösuhdejärjestelmä, joka varmasti lisäisi oppisopimuspaikkoja.  “Oppivelvollisuus ilman riittäviä opiskelupaikkoja on turha vaatimus”, Vahasalo sanoo.

Lisäksi Vahasalon mukaan on jatkettava panostuksia nuorisotakuuseen. “Syrjäytymisen syyt ovat erilaisia ja tästä syystä tarvitaan henkilökohtaista ohjausta ja erilaisia vaihtoehtoja peruskoulun jälkeen. Yksi standardiratkaisu ei sovi kaikille,” Vahasalo painottaa.

Vahasalon mukaan hyviä tuloksia yksilöllisistä ratkaisuista on saatu esimerkiksi etsivällä nuorisotyöllä. “Tällöin joku aikuinen oikeasti tapaa nuoren useaan otteeseen, seuraa hänen etenemistään ja kertoo ja rohkaisee erilaisiin koulutus-, työ-, tai harjoitteluvaihtoehtoihin”, Vahasalo kiittelee.

Lisätietoja: Raija Vahasalo 050 511 3090

Kansanedustaja Vahasalo: Päivähoidossa siirrettävä painopiste hoidosta kasvatukseen ja oppimiseen

Torstai, Kesäkuu 6th, 2013

TIEDOTE 6.6.2013

Vapaa julkaistavaksi heti

Kansanedustaja Vahasalo: Päivähoidossa siirrettävä painopiste hoidosta kasvatukseen ja oppimiseen

– On kiinnostavaa esittää kysymys ”Millaista päivähoito olisi, jos se keksittäisiin tänään?”, kysyi kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo (kok) yleisöltä tänään 6.6. Varhaiskasvatuksen johdon ja asiantuntijoiden valtakunnallisessa seminaarissa viitaten uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun.

– Tämän pohdinnan pohjalta tulee kehittää meidän päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmää, nyt kun ikivanhaa lakia uudistetaan, Vahasalo visioi.
 – On aika siirtää painopiste, myös puheen tasolla, sanasta hoito sanoihin kasvatus ja oppiminen. Meillä on suuri tarve varhaiskasvatuksen perustehtävän kirkastamiselle. Pedagoginen osaaminen ja johtajuus on nostettava keskiöön, Vahasalo vaatii.
 – Varhaiskasvatus ei ole aikaistettua koulunkäyntiä, vaan laadukasta pedagogista toimintaa, joka antaa tilaa leikille ja oivaltamiselle, kansanedustaja toteaa.

Vahasalo vaatii ripeitä toimenpiteitä nykytilan korjaukseen lastentarhaopettajien huutavasta pulasta, sillä laadukkaan varhaiskasvatuksen tae on pätevät ja ammattitaitoiset opettajat.
– Nykyisellään kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme ei riittävästi huomioi lasten herkkyyskausia, Vahasalo toteaa jatkaen: – Nyt kun lakia muutetaan, on välttämätöntä vastata pedagogisen ammattitaidon suureen tarpeeseen.
– Päivähoidon tulee olla niin laadukasta, että vanhemmat haluavat viedä lapsensa päivähoitoon. Tällä hetkellä Suomen 3–5 -vuotiaista lapsista päiväkotien varhaiskasvatuspalveluihin osallistuu 63,4 % ja perhepäivähoitoon 12,8 %. Vertailun vuoksi, muissa Pohjoismaissa osallistumisaste on lähes 100 %.

Vahasalo puhui Varhaiskasvatuksen johdon ja asiantuntijoiden valtakunnallisessa seminaarissa Helsingissä 6.-7.6.2013.

Lisätietoa:

Raija Vahasalo
Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
0505113090
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Sarkomaa ja Vahasalo: Ehdoton ei arviointikeskuksen hajasijoittamiselle!

Lauantai, Joulukuu 29th, 2012

Lehdistötiedote 29.12.2012

Kokoomuksen kansanedustajat, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sari Sarkomaa sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo ovat tyrmistyneitä julkisuuteen tulleista kaavailuista hajasijoittaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Jyväskylään. Keskuksen siirtäminen Jyväskylään on  vastoin selvitysmiehen esitystä ja valtionhallinnolle esitettyjä tehokkuusvaatimuksia. Opetusministerikin on jo ehtinyt aiemmin todeta, ettei ole perusteluja poiketa selvitysmiehen esityksestä.

Kansanedustajat penäävät nyt vastausta, mistä asiassa kyse ja vaativat opetusministeriä pysymään kannassaan sekä selvitysmiehen perustellussa esityksessä.

Arviontikeskuksen sijoittamiselle Helsinkiin on vahvat perusteet. Siinä toteutuvat toiminnan tehokkuudelle oleelliset arviointiasiantuntijoiden saanti, läheinen yhteys opetusviranomaisiin ja sidosryhmiin, hyvät yhteydet eri puolille Suomea sekä kansainvälinen yhteistyö. Sijoittamisessa tulee niin ikään säästösyistä ottaa huomioon opetushallinnon sisäisten voimavarojen ja tietojärjestelmien  yhteinen käyttö. Sijainti Opetushallituksen yhteydessä voisi luoda myös siltaa arvioinnista kehittämiseen.

Arviointikeskusta koskevan lakiesityksen on arvioitu tulevan alkuvuodesta eduskunnan käsittelyyn. Selvitysmies jätti asiasta marraskuussa raporttinsa, jossa hän esitti arviointikeskuksen toimipaikaksi Helsinkiä.

Kansanedustajat Sarkomaa ja Vahasalo muistuttavat opetusministeriä eduskunnan  tarkastusvaliokunnan raportista. Raportti roimi kovin sanoin alueellistamispolitiikan toteutusta. Valiokunnan raportti osoittaa, että alueellistamisesta on tullut suuria kustannuksia.  Alueellistaminen ei ole jäänyt vain tuloksiltaan laihaksi, vaan siitä on aiheutunut myös selkeää vahinkoa. Virastojen pakkosiirrot  ovat tulleet hyvin kalliiksi ja vaurioittaneet siirrettyjen virastojen toiminnan laatua sekä tehokkuutta. Siirrot ovat olleet kestämätöntä henkilöstöpolitiikkaa

“Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa toistaa näitä virheitä. Päinvastoin on keskityttävä lisäämään kustannustehokuutta, jotta nykyisillä resursseilla voidaan saada aikaiseksi enemmän”, toteavat Sarkomaa ja Vahasalo. Edustajat jättävät arviointikeskuksesta myös kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston vastattavaksi.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
050 511 3033

Raija Vahasalo
050  511 3090

Tiedote: Varhaiskasvatuspalveluiden uudistaminen hallitusohjelman vastaista

Tiistai, Syyskuu 4th, 2012

Kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Raija Vahasalo

TIEDOTE 4.9.2012

Julkaistavissa heti

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kummastelee varhaiskasvatuspalvelujen uudistamisen kaaosta: ”Hallitusohjelman vastaista!”

Opetusministeri Jukka Gustafsson toteaa viimeisimmässä tiedotteessaan 3.9.2012 seuraavasti: ”Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sovittu, että lainsäädännön siirron jälkeen THL ja Valvira vastaavat yhä nykyisistä tehtävistään myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen osalta.”

Kuitenkin yhdessä sovittu hallitusohjelma yksiselitteisesti linjaa, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriöön.

– Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden laadinta ja uudistaminen on tiukka varhaiskasvatusta ohjaava väline, joten se ei voi jäädä THL:lle, Vahasalo painottaa. – Sen on siirryttävä Opetushallitukselle.
– Tehtävien jaon sekamelska on vastoin asiantuntijoiden mielipiteitä ja vastoin hallitusohjelmaa, Vahasalo paheksuu. Tämä vaarantaa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämisen kokonaisuutena, hän jatkaa.

On tärkeää, että varhaiskasvatuksen kehittämisestä vastuussa olevat viranomaiset ja tehtävät on selkeästi määritelty. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta muodostavat kokonaisuuden, joiden sisällön, lainsäädännön ja ohjauksen kehittämisvastuu tulee olla selkeästi OKM:ssä.

Varhaiskasvatus kuuluu nykyisin paremmin opetus- ja sivistyspuolelle. Tähän mennessä enemmistö kunnista on jo siirtänyt varhaiskasvatuksen sosiaalitoimelta sivistystoimelle, Vahasalo muistuttaa.

Nykyisellään myös STM:n tilastoinnissa on puutteitta, Vahasalo huomauttaa. – Valtakunnallista tietoa ei ole kerätty esimerkiksi lastentarhaopettajien määrästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa tähänkin tulisi tarvittava korjaus. Nykytilanne on kestämätön.

Vahasalo kummastelee, miksi asiassa ei edetä sovitusti. – Vaikuttaa, että pitkään odotettu ja yhdessä päätetty uudistus uhkaa romuttua, Vahasalo kuvaa tilannetta huolestuneena.

Edustaja Vahasalo jätti asiasta kirjallisen kysymyksen tänään (4.9.2012, ks. alla).

 

 
Lisätietoja:

Raija Vahasalo
050 5113090
raija.vahasalo@eduskunta.fi