Archive for the ‘Länsi-Uusimaa’ Category

Syrjäytymisvaarassa oleville tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja

Torstai, Huhtikuu 26th, 2012

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen haettiin keskiviikkona lääkkeitä Karjaalla Kadonneet pojat -seminaarissa.
Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kertoi, mitä valtakunnan tasolla on tehtynä ja tekeillä. Vahasalolta ei löytynyt kannatusta viime päivinä keskustelunaiheeksi nousseelle oppivelvollisuusiän nostamiselle.
– Pitää löytää räätälöity ratkaisu jokaiselle.
Parhaillaan mietitään muun muassa sitä, miten syrjäytymisvaarassa oleville nuorille löytyisi vastuullinen taho, joka seuraisi nuoren pääsyä koulutukseen ja työelämään.

Länsi-Uusimaa 26.4.2012

Keskusta kaatoi liikuntatuntien lisäämisen

Lauantai, Tammikuu 15th, 2011

Johannes Koroma (Lukijan areena 8.1.) väitti virheellisesti Henna Virkkusen esittäneen draamaa perusopetuksen oppiaineeksi muun muassa liikuntatuntien kustannuksella. Näin asia ei ollut. Perusopetuksen tuntijakouudistus olisi päinvastoin lisännyt liikunnan yhteistä tuntimäärää neljällä tunnilla.

Perusopetuksen tuntijakouudistuksessa korostettiin liikunnan opetuksen tehtävää liikunnallisen ja terveyttä edistävän elämänasenteen omaksumisessa. Liikunnan opetuksen tavoitteeksi asetettiin fyysisen toimintakyvyn sekä liikunnallisen aktiivisuuden ja liikkumisen ilon kehittäminen.

Keskusta kaatoi perusopetuksen tuntijakouudistuksesta esitetyn kompromissin, jossa draaman osuus oli jo enimmäkseen integroitu muuhun opetukseen ja jossa kaikkien taito- ja taideaineiden pakollisten tuntien määrää olisi lisätty. Kieltäytymällä kompromissista keskusta esti myös liikuntatuntien lisäämisen koulussa ja asettui samalla esteeksi perusopetuksen laadun kehittämiselle.

Koulujen taito- ja taideaineiden opetus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Valinnaisuuksien vähentäminen on johtanut samalla taito- ja taideaineiden opetuksen vähenemiseen. Suuntaa halutaan kuitenkin nyt muuttaa uuden ajan kansalaistaitojen merkityksen kasvaessa. Nykyinen tuntijako ei siis vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Sivistysvaliokunta antoi juuri mietinnön Kulttuurin tulevaisuus -selonteosta. Siinä edellytimme taito- ja taideaineiden lisäämistä perusopetuksessa ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Koska perusopetuksen laadun kehittäminen ja taito- ja taideaineiden määrän lisääminen jäi tällä hallituskaudella toteuttamatta, on asiaan syytä palata heti uudessa hallitusohjelmassa.

Raija Vahasalo
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja,
Kansanedustaja (kok), Kirkkonummi

Länsiväylä 15.-15.1.2011, Lukijan areena

Autoilijan henki vaarassa Sunnanvikin risteyksessä

Perjantai, Helmikuu 19th, 2010

Sunnanvikin risteys Siuntiossa on hengenvaarallinen jo nyt, mutta vaarat lisääntyvät lähitulevaisuudessa, kun moottoritien rakentaminen Kivenlahden ja Kirkkonummen välillä pääsee vauhtiin.

–Maansiirtomassoja varmasti kuljetetaan lähialueelta. Etukäteen ei voi edes kuvitella, millainen rekkaralli risteykseen tulee, sanoo Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa. [..]

Siuntion kunnan delegaatio kävi keskiviikkona Helsingissä viemässä viestiä alueen kansanedustajille ja pyytämässä heitä apuun. Kansanedustajista paikalla olivat tilaisuutta isännöinyt Matti Saarinen (sd.) Lohjalta, Raija Vahasalo (kok.) ja Thomas Blomqvist (r.) Raaseporista.

–Palaveri jätti hyvän fiiliksen. Kansanedustajat totesivat yli puoluerajojen, että he ajavat asiaa eteenpäin mutta realistisesti: ei meille luvattu, että tulee rekka täynnä rahaa.

Pirjo Pistooli / Länsi-Uusimaa 19.2.2010

Vahasalo laajentaisi YTV-aluetta

Sunnuntai, Lokakuu 7th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo, kok, esittää lakialoitteessaan, että YTV:n yhteistoiminta-aluetta laajennettaisiin kehyskuntiin. Liikenneratkaisuista saataisiin toimivammat ja taloudellisemmat kuin henkilöautoliikenteen rajoituksilla. Tämä tarkoittaisi yhteistä päätöksenteko- suunnittelu-, kilpailutus- ja tilaajajärjestelmää sekä lippuyhteistyötä. Lisäksi hänen ehdottamallaan ratkaisulla olisi myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Esimerkiksi Kirkkonummen kunta on toistuvasti ilmaissut halukkuutensa osallistua YTV:n työskentelyyn sen täsimääräisenä jäsenenä, jolloin kunnan mahdollisuudet sekä rautatie- että linja-autoliikenteen järjestämiseen olisivat huomattavasti paremmat kuin nykyään. Nykyisen järjestelmän ongelmana on se, etä YTV on Kirkkonummen liikenteen järjestämisessä vain yhteistyökumppani, ei viranomainen.

Länsiväylä 7.10.2007

Raija Vahasalo haluaa päivähoitoon uudistuksia ja vaihtoehtoja

Sunnuntai, Syyskuu 16th, 2007

Kansanedustaja Raija Vahasalo (kok) Kirkkonummelta vaatii hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen
liittyvien näkökulmien sisällyttämistä uudistettavaan päivähoitolakiin. Samalla kun uudistus toteutetaan,
päivähoito pitäisi siirtää opetusministeriön vastuulle kuuluvaksi asiaksi. Näin jo on monessa Euroopan maassa.
– Arvioidessaan Suomen päivähoidon laatua OECD:kin kiinnitti huomiota siihen, että päivähoidossa pitäisi olla nykyistä enemmän kasvatuksellista näkökulmaa, Raija Vahasalo sanoo.

Kansanedustaja Raija Vahasalo Länsiväylässä 16.9.2007

Valokuva: Länsiväylä, Pekka Salonen

Käytännössä monissa kunnissa varhaiskasvatus on jo nivelletty päivähoitoon, mutta laki laahaa ajastaan jäljessä. Vahasalon mukaan Suomessa alle puolet 3-5 – vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen,
kun muissa pohjoismaissa vastaava määrä on noin 80 prosenttia. [.. näköislehteen, ks. 16.9.2007 s.6]

Anneli Tuominen-Halomo / Länsiväylä 16.9.2007

Kirkkonummelle kaivataan opastettuja luontopolkuja

Keskiviikko, Kesäkuu 6th, 2007

KIRKKONUMMI. Iso joukko valtuutettuja kiirehtii kuntaa rakentamaan Kirkkonummelle luontopolut, jotka Kirkkonummen kansalaisopiston kurssilla suunniteltiin viisi vuotta sitten. Valtuutetut toivovat, että luontopolut saataisiin rakenteille jo ensi vuonna. [..]

Valtuutetut muistuttavat, että Kirkkonummella ei ole yhtään viitoitettua luontopolkua eikä kunnan maalle pystytettyä lintutornia. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Raija Vahasalo (kok).

Länsiväylä 6.6.2007

Opiskelijat, sivistys ja osaaminen hallitusohjelman kova ydin

Sunnuntai, Toukokuu 13th, 2007

Opiskelijat ovat joutuneet aikaisemmin tottumaan siihen, että lupauksista huolimatta euroja ja senttejä on joutunut vuosi vuodelta venyttämään pidemmiksi. Nyt sen sijaan sekä opintorahaa että opiskelijan vapaan tulon rajaa korotetaan. Opiskelijan tulevaisuus näyttää muutenkin paljon toiveikkaammalta.

Kokoomus ja keskusta vaativat vaalien alla, että opiskelijoiden vapaan tulon rajoja on nostettava 20 prosentilla. Uudessa hallitusohjelmassa tulorajoja on päätetty nostaa 30 prosentilla samalla, kun opintorahaan tehdään kokoomuksen vaalilupauksen mukainen 15 prosentin korotus. Lisäksi hallitus on päättänyt seurata opintolainan verovähennysoikeuden toimivuutta.

* * *

Näitä uudistuksia on odotettu jo pitkään. Opiskelijoiden ostovoima on viimeisen 15 vuoden aikana heikentynyt yli 20 prosentilla muihin väestöryhmiin verrattuna. Tämä johtuu lähes yksinomaan siitä, ettei opintorahaan ole tehty tasokorotusta sitten vuoden 1992.

Yhä useampi opiskelija on viime vuosina turvautunut ansiotyöhön selvitäkseen vuokrista ja muista arkipäivän menoista. Vuodessa on kuitenkin saanut tienata vain noin 9 000 euroa, jotta ei menettäisi 259 euron opintorahaansa. Tuloraja on ollut täysin jälkeenjäänyt ja se onkin johtanut opintotuen takaisinperinnän kasvuun. Kuluvana vuonna jo lähes 40 000 opiskelijalta on KELAn mukaan karhuttu takaisin liikaa maksettuja opintotukia. Tässä kaoottisessa tilanteessa on uusi, realistisempi vapaan tulon raja varmasti kaikille tervetullut.
* * *
Opintososiaalisiin parannuksiin kuuluu myös opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen kehittäminen. Etenkin ammattikorkeakoulujen opiskelijat eivät ole aina saaneet heille lain mukaan kuuluvaa hoitoa. Joissain tapauksissa kunnalliset terveyskeskukset ovat kieltäytyneet hoitamasta opiskelijoita, jotka ovat kirjoilla eri kunnassa kuin missä he opiskelevat. Hallitus tuleekin nyt kiinnittämään erityistä huomiota opiskelijaterveydenhuollon ja erityisesti mielenterveyspalvelujen tasa-arvoiseen saatavuuteen.

Sosiaalidemokraattiset opetusministerit ovat olleet edellisillä kausilla vesittämässä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen selkeää keskinäistä työnjakoa ja toisistaan poikkeavia tutkintoja. Tälle on nyt tehty loppu. Korkeakoululaitosta kehitetään jatkossa duaalimallin perusteella. Duaalimallissa molemmilla pilareilla on oma tärkeä roolinsa. Tätä mallia kannattavat myös molempien sektoreiden opiskelijajärjestöt.  Mallin vesittäminen olisi ollut kallista – emmekä myöskään tarvitse Suomessa 50 yliopistoa!

Monet yliopisto-opiskelijat ovat toivoneet laadukkaampaa opetusta. Nyt tähän luodaan hyviä mahdollisuuksia. Hallitus kehittää yliopistojen perusrahoitusta sekä taloudellista autonomiaa ja muuttaa tieteellistä työtä tukevat lahjoitukset laajasti verovähennyskelpoisiksi. Tämän ansiosta yliopistot voivat vihdoin saada kasvuun opetushenkilökunnan määrän suhteessa opiskelijamääriin.
* * *
Laatua tulee opiskelijoille lisäksi tarjoamaan uusi ns. huippuyliopisto. Sitä on myös vastustettu. Vastarinnassa on pitkälti ollut kyse mahtipontisesta nimivalinnasta ja siitä, että tämän uuden yliopiston on pelätty syövän muiden rahoitusta.

Sitoutuminen uuteen yliopistohankkeeseen on positiivinen asia, kunhan samalla pidetään tarkkaan huolta muidenkin yliopistojen rahoituksesta. On myös tiedostettava, että yliopistosta voi tulla huippu vain oman työnsä ansiosta, ei poliittisilla ristiäisillä. Siksi uutta yliopistoa olisi voinut kutsua osuvammin metropoliyliopistoksi, tuleehan se toimimaan Helsingin metropolialueella.

Viime vaalikauden aikana monet kilpailijamaamme lisäsivät koulutuksen osuutta BKT:stä, kun Suomessa trendi oli päinvastainen. Nyt tavoitteena on ohjelma, jossa sivistys, osaaminen ja luovuus ovat keskeisiä arvoja.

Raija Vahasalo
kansanedustaja (kok.)
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Puheenvuoro, Länsiväylä 13.5.2007

Raijanpäiväkahvit

Keskiviikko, Helmikuu 7th, 2007

Tervetuloa Raijanpäiväkahville 9.2.2007 klo 15:30-17:30

Tervetuloa Raijanpäiväkahville! Wayne’s Coffee Isossa Omenassa pe 9.2.2007 klo 15:30-17:30.

Raija on tavattavissa myös lauantaina 10.2. klo 10-11 Lippulaivassa ja klo 11:30-12:30 Tapiolassa Stockmannin aukiolla.

‘Eläkkeiden kireämmälle verotukselle ei perusteita’

Perjantai, Lokakuu 6th, 2006

Kansanedustajat tapasivat Lohjan veteraaniopettajia

Lohjalainen kansanedustaja Matti Saarinen (sd.) ja Kirkkonummelta kotoisin oleva kansanedustaja Raija Vahasalo ovat täysin yksimielisiä siitä, että eläkkeisiin liittyvät vinoutumat on korjattava.

Kansanedustajat puhuivat Lohjalla Lohjan seudun veteraaniopettajat ry:n keskustelutilaisuudessa. Aiheina olivat eläkkeisiin vaikuttavan indeksiprosentin määrätyminen sekä eläkkeiden verotus palkkatuloon verrattuna.

Veronmaksajain Keskusliiton tilaston mukaan eläkkeiden verotus on palkkatuloa kireämpi silloin, kun eläkkeen suuruus on 13000-35000 euroa vuodessa.

– Jos palkansaajan ja eläkkeensaajan tulot ovat 18000 euroa vuodessa, eläkeläinen maksaa veroa lähes 500 euroa enemmän vuodessa. Eihän tälle mitään perustetta ole, sanoi Raija Vahasalo.
Hänen mukaansa tilanne on korjattavissa niin, ettei sitä sälytetä kuntien harteille.
– Nyt enemmän maksava eläkeläinen voisi saada eläketulovähennystä valtion verosta. Tämä malli maksaisi valtiolle 160 miljoonaa euroa vuodessa, mutta keventäisi puolen miljoonan eläkeläisen verotusta.

Raija Vahasalon mukaan kokoomus on perustanut työryhmän, joka tutkiin vaihtoehtoa nykyiselle indeksirakenteelle, jonka seurauksena eläketulo jää jälkeen palkkatulojen kehityksestä.
– Meidän mielestämme on luotava uusi indeksi, joka paremmin turvaa ostovoiman.

Vahasalo haluaa adoptioperheet samalle viivalle biologisten perheiden kanssa

Perjantai, Syyskuu 1st, 2006

Kansanedustaja Raija Vahasalo kok.) on ilahtunut siitä, että adoptioperheiden asema on noussut ensi vuoden budjetin käsittelyssä esille. Vahasalon mukaan on erittäin positiivista, että ensi vuoden budjettiin saatiin määrärahat myös yli 3-vuotiaiden adoptiolasten kotihoidontukeen.Vahasalo haluaa kuitenkin muistuttaa, että adoptioperheiden asemassa on tämän parannuksen jälkeenkin vielä paljon kehittämistä.

Budjettikeskusteluissa esille nousi myös ottovanhempien vanhempainvapaan pituus. Vanhempainvapaata esitetään pidennettäväksi maksimissaan 200 päivään, mutta Vahasalon mukaan tämä on riittämätöntä. Ottovanhemmilla tulee olla oikeus samaan 263 päivän vanhempainvapaaseen kuin biologisillakin vanhemmilla.

Vahasalo toivoo myös keskustelua vanhempainvapaaseen oikeuttavan adoptiolapsen yläikärajasta. Tällä hetkellä seitsemän vuotta täyttäneen lapsen ottovanhemmilla ei ole lainkaan oikeutta vanhempainvapaaseen. Vahasalo kehottaa ottamaan mallia Ruotsista, jossa adoptiolapsen tulemista perheeseen verrataan syntymään eli kaikki perhevapaat koskevat myös adoptioperheitä.

(Lue lisää: Länsiväylä 1.9.2006)