Archive for the ‘Kirkkonummen Sanomat’ Category

Kirkkonummi mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun – Kokoomuksen Vahasalo: Viisas, lapsimyönteinen päätös!

Maanantai, Maaliskuu 4th, 2019

Elokuussa 2018 alkanut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee. Ensi syksynä käynnistyvälle toiselle kierrokselle on valittu yhteensä 27 kuntaa. Kokeilun ensimmäisellä kierroksella mukana on ollut yhteensä 19 kuntaa, joista 14 on päättänyt jatkaa myös toiselle kierrokselle.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo iloitsee kokeilun jatkosta ja siitä, että myös Kirkkonummi on hakenut ja päässyt mukaan. Vahasalon mukaan päätös on oikea ja edistyksellinen.

”Varhaiskasvatus on parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn. Meillä Suomessa lapset osallistuvat siihen edelleen pohjoismaalaisittain vertailtuna liian vähän. Kun maksut nyt kirkkonummelaisilta ja 26 muun kunnan 5-vuotiailta poistuvat, madaltaa se kynnystä osallistua. Tämä on hieno hanke!”, Vahasalo toteaa.

Vahasalo painottaa, että varhaiskasvatukseen panostaminen on oikea tie myös jatkossa.

”Meidän on panostettava erityisellä huolella lasten varhaisiin vuosiin. Monet oppimisen ja sosiaalisen elämän ongelmat voidaan varhaiskasvatuksessa torjua tehokkaasti ja ennakkoon. Osallistuminen varhaiskasvatukseen pehmittää lapsen tietä koulun alkuun ja opettaa tärkeitä elämän ja oppimisen taitoja. Jos ongelmia lähdetään korjaamaan vasta myöhemmin, esimerkiksi oppivelvollisuutta toiselle asteelle pidentämällä, ollaan jo auttamatta liian myöhässä”, rehtorina pitkän uran tehnyt Vahasalo painottaa.

Kokoomuksen tavoitteena on seuraavalla hallituskaudella tehdä esiopetuksesta kaksivuotista siten, että kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät osallistumaan – maksutta ja 20 tunniksi viikossa.

”Maksuton, kaksivuotinen esiopetus on mielestäni välttämätön tulevaisuusteko. Olen onnellinen siitä, että kokoomus tätä voimallisesti edistää. Nyt jatkuva maksuttomuuskokeilu antaa tälle uudistukselle hyvät pohjat”, Vahasalo päättää.

Vanhuspalveluiden uudistus etenee

Keskiviikko, Helmikuu 20th, 2019

On hienoa, että ikäihmisten hoitoon on viimein kiinnitetty huomiota. Olen nähnyt omin silmin, millaista on hyvä ikäihmisten hoito monessa muussa maassa. Tämän pohjalta on syntynyt vahva näkemys siitä, miten hoitoa pitää Suomessa parantaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat ministerit päättivät vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen käynnistämisestä jo tällä hallituskaudella. Työ kattaa koko ikäihmisten hoidon kokonaisuudessaan, mm. ennaltaehkäisevät palvelut, henkilöstön määrän ja osaamisen, kotihoidon, omaishoidon ja valvonnan.

Hyvän ikäihmisten hoidon tae ovat koulutetut, ammattitaitoiset hoitajat. Suomi ikääntyy ja vanhuspalveluiden kysyntä kasvaa, jolloin myös hoitajien käsipareja tarvitaan lisää. Sekä lähihoitajien että sairaanhoitajien koulutusta lisätään. Hyvä hoito vaatii aina ihmisten läsnäoloa.

Ikäihmisten ja läheisten on myös voitava luottaa siihen, että hoiva-alalle valikoituvat soveltuvat henkilöt. Oppilaitoksille palautetaan mahdollisuus järjestää soveltuvuuskokeet lähihoitajien ja sairaanhoitajien koulutuksiin. Mielestäni tämä ei riitä. Soveltuvuuskokeiden täytyisi olla pakollisia jokaisessa oppilaitoksessa, jotta alalle varmasti valikoituisi oikeat henkilöt.

On myös erinomaista, että valvontaa on tehostettu ja väärinkäytöksiin rankalla kädellä puututtu. Eduskunnan oikeusasiamiehelle myönnettiin tämän vuoden alusta 250 000 euroa lisää ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan. Nämä määrärahat ovat jo hyvässä käytössä, eli valvojia on palkattu lisää.

Ikäihmisen hyvä hoito lähtee kunnioittavasta asenteesta ikäihmisiä kohtaan, kuuntelusta, yksilöllisestä hoidosta ja toimintakyvyn ylläpidosta. Siinä on kaikki!

Raija Vahasalo
kansanedustaja

Vahasalo ehdolle eduskuntaan

Maanantai, Lokakuu 29th, 2018

Uudenmaan Kokoomus ry:n ylimääräinen piirikokous nimesi lauantaina 27.10. Vantaalla 29 ensimmäistä ehdokasta kevään 2019 eduskun­ta­vaa­leihin. Loput 7 ehdokasta nimetään myöhemmin.

Uudenmaan vaalipiirin kansa­ne­dus­ta­ja­määrä kasvanee yhdellä kansa­ne­dus­ta­jalla ja ehdokkaita saa ensi keväänä asettaa 36. Uudenmaan Kokoomus tulee asettamaan vaaleihin täyden 36 ehdokkaan listan. Eduskun­ta­vaalit järjestetään 14. huhtikuuta 2019 ja lopulliset ehdokaslistat tulee jättää viimeistään 5. maaliskuuta. Ennak­ko­ää­nestys on 3.-9. huhtikuuta.

Kirkkonummelta ehdolla Arkadianmäelle on istuva kansanedustaja Raija Vahasalo.

Lue lisää: Kirkkonummmen Sanomat 29.10.2018

Porkkalanniemi uusiutuu retkikohteena

Sunnuntai, Lokakuu 28th, 2018

Porkkalanniemeä on kohennettu palveluiltaan osana Porkkalan luonnonsuojelualueen perustamista. Reiti ja palvelut on keskitetty jo käytössä olevalle alueelle siten, että kävijälle tajrotuu mahdollisuus kokea parhaat maisemat ja vaihteleva luonto, metsät, kalliot ja meri. Uudistetun Porkkalanniemen avajaisia vietettiin iloisissa tunnelmissa keskiviikkona 24.10. Porkkalan portin avasi kansanedustaja Raija Vahasalo. [..]

Lue lisää: Kirkkonummen Sanomat 28.10.2018

Kansanedustaja Vahasalo: Tiet rapistuvat – mikä neuvoksi?

Lauantai, Syyskuu 1st, 2018

Porkkalantie on huonossa kunnossa koko matkan.

Kuntalaiset ovat olleet minuun paljon yhteydessä tiestömme surkeasta kunnosta. Johtaja Tuovi Päiviö kertoi, että myös ELY-keskukseen on tullut paljon valituksia, erityisesti Porkkalan ja Masalan heikossa kunnossa olevista teistä. Palautetta on tullut varsinkin sen jälkeen, kun ajoratamerkinnät maalattiin kuoppien päälle.

Teiden kunto puhututti myös Kirkkonummipäivänä järjestetyssä MC Porkkalan tapahtumassa. Pölynsidonnan ja huonojen paikkausten aiheuttama liukkaus ovat erityisesti motoristien huolia, mutta eläinkolarit, vaaralliset liittymät ja huonokuntoiset pinnoitteet ovat kaikkien yhteisiä ongelmia.

Nykyrahoitus ei riitä

Valtion rahoja on osoitettu riittävästi vain valta- ja kantateiden päällysteiden uusimiseen. Sen johdosta alempi tieverkko rapistuu silmissä.

Päällystetöistä päätetään kerran vuodessa keväisin. Tänään ei tiedetä, mitkä tiet kunnostetaan ensi vuonna. Kunnostettavien teiden valintaan vaikuttavat tekniset kriteerit ja mittaukset. Päätöksissä huomioidaan myös liikennemäärät ja elinkeinoelämän tarpeet.

Rahan vähyyttä kuvastaa hyvin se, että ELY-keskuksen alueella, joka siis sisältää Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat, on tällä hetkellä menossa vain kolme kevyen liikenteen hanketta: Kirkkonummen Lapinkylässä, Porvoossa ja Sipoossa. On lottovoitto, että yksi meidän kohteistamme on mukana.

Lähivuosien hankkeita ovat Kehä III:n valaistus välillä Kauklahti – Kt 51, Lapinkylästä Siuntioon menevän maantie 1130:n parantaminen sekä Pikkaraisenpuron silta maantiellä 110. Myös Veikkolan meluaidan rahat ovat budjetissa.

Luvattu lisärahoitus ei kata vanhaa korjausvelkaa

Uutta rahaa perusväylänpidolle luvataan vasta vuonna 2022, yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tilanne on kestämätön, sillä korjausvelka kasvaa joka vuosi 100 miljoonalla eurolla. Korjausvelka maanteiden, ratojen ja laivaväylien osalta on 2,5 mrd euroa. Tällä hallituskaudella parannustöihin on ohjattu vajaat miljardi euroa ja korjausvelka on saatu pysäytettyä. Kuitenkin varattu lisäraha loppuu tänä vuonna ja korjausvelka alkaa taas kasvaa. On välttämätöntä saada lisärahoitusta huonoimpien teiden kunnossapitoon. Muuten lisälasku paisuu kohtuuttomuuksiin. Suomen koko tieverkon pituus on 454 000 km. Siitä Liikenneviraston vastuulla on 78 000 km ja katuverkkojen 26 000 km. Päällystettynä on noin 65 prosenttia teistä.

Uudet rahoitusajatukset tarpeen

Ministeriössä liikennehankkeille mietitään uusia rahoitusmalleja, sillä valtion budjettivarat eivät koskaan tule riittämään koko tiestön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hallitus käynnisti keväällä 2016 liikenneverkkoselvityksen. Ministeriön hahmottelema yhtiömuotoinen malli kuitenkin ajautui umpikujaan, joten nyt ollaan takaisin lämmittämässä vanhoja ajatuksia.

Mielestäni ”uudet rahoitusmallit”, kuten tietullit, eivät saa muodostua lisäveroiksi, joilla tilkitään yleisbudjettia. Ehkä mallia pitää ottaa Ruotsista, jossa tieverkostoa korjataan lähes 17 miljardin euron EU-rahoituksella. Sen rinnalla Suomen runsaan 200 miljoonan euron hankkeet vaikuttavat näpertelyltä.

Luota Keynesiin!

Pellervon taloustutkimus PTT selvitti vuonna 2016 valtioneuvoston toimeksiannosta talouspolitiikan säännöstöä ja julkisten investointien rahoitusta. Tutkimuksen mukaan julkiset investoinnit taantuman aikana ovat erityisen kannattavia, vaikka ne tehtäisiin velkarahalla. Investointi, joka vastaa yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta, tuottaa jo toteutusvuonna 1.5 prosentin kasvun ja 3 prosenttia neljän vuoden kuluttua. Keynesiläinen talouspolitiikka toimii. Tiivistetysti: populistit haluavat investoida silloin, kun rahaa tulee; valtiomiehet silloin, kun se on viisasta.

KS 30.8.2018

Vahasalo: Elämää ja elämyksiä läheltä

Lauantai, Kesäkuu 16th, 2018

Suomen kesä on tarjonnut meille pikakattauksen parhaisiin puoliinsa. Vasta hetki sitten maakun­ta­lin­tumme mustarastas tarjosi kevät­kon­sert­tinsa, kun kävelin hakemaan aamun lehteä. Leskenlehdet ja valkovuokot viimeistään todistivat kevään alkaneen. Viime viikolla huumasivat syreenit, omenapuut ja kirsikat, tänään juhannusruusut. Luonto ja oma piha ovat täynnä ihmeitä, kunhan avaa silmänsä ja korvansa.

Silmät ja korvat kannattaa avata myös omassa kotikunnassa. Lähimatkailu tarjoilee ihmeitä, kunhan malttaa nähdä ja kuulla sen, mitä on lähellä.

Oletko jo patikoinut Porkka­lan­niemen ranta­kal­li­oilla tai Meikon järviylängön maastossa? Joko parenteesiajan bunkkerit Meikojärven länsipäässä ovat tuttuja? Jos kulttuuria kaipaat, korkeatasoiset orkesterit, kuorot ja teatteriryhmät tarjoavat hengen ravintoa – jopa oopperaa voi olla tarjolla. Ruumis tulee erinomaisesti ravituksi korke­a­ta­soi­sissa ravin­to­lois­samme.

Yhtä lailla Siuntiossa on kaikenlaista tehtävää, nähtävää ja kuultavaa. Käy melomassa tai tutustu hienoihin linnoihin! Jokaiselle kirjallisuuden ystävälle Fanjunkarsin torppa tuottaa väristyksiä.

Inkoossa juuri nyt on parasta Meri- ja musiikki -festivaali: eturivin muusikkoja ja elämyksiä niin kirkossa kuin muualla keskustan alueella. Igor-museo Degerbyssä on minulle jokaisen kesän kohde – on hyvä palauttaa mieleen historiaa, joka on kolhinut aluettamme.

Itselleen kannattaa asettaa myös haasteita. Mikä on sellainen lähialueen helmi, johon en ole vielä tutustunut? Moniko tuntee alueen luolat ja hiidenkirnut? Mistä saa parhaat kakut ja kahvit? Omat lähialueemme ovat oikeita aarreaittoja, kunhan avaamme aistimme rikkaille elämyksille ja kokemuksille, joita oma ja naapu­ri­kun­tamme meille tarjoavat.

Nautinnollista ja aurinkoista kesää kaikille!

RAIJA VAHASALO
Kansanedustaja
Kunnan­val­tuuston 2. vpj
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Lue lisää: KS 16.6.2018

Vahasalo huolissaan taitelijoiden asemasta aktiivimallissa

Sunnuntai, Toukokuu 27th, 2018

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on huolissaan taiteilijoiden asemasta aktiivimallissa. Hän nostaa ongelman esiin kirjallisessa kysymyksessä. Vahasalo kysyy työministeri Lindströmiltä, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että taiteilijoiden riittävästä informoinnista pidetään huolta ja että ammattiryhmän erityistilanne tunnistetaan riittävässä laajuudessa TE-palveluissa. [..]

Kirkkonummen Sanomat 27.5.2018

Vahasalo: Kunnille mahdollisuudet uuteen kukoistukseen

Perjantai, Toukokuu 4th, 2018

Kun sote siirtyy maakuntien harteille, jää kuntiin kolme kovaa koota. Kuntien tärkeimmät tehtävät ovat koulutus, kaavoitus ja kehittäminen. Varsinkin koulutuksella on tärkeä rooli kuntien elinvoi­mai­suuden ja kilpailukyvyn ylläpitäjinä. Ne kunnat, jotka pystyvät kehittämään tarjoamansa koulutuksen houkut­te­le­vaksi, tulevat kukoistamaan.

Jo valtion toimilla koulutukseen tulee monia erinomaisia muutoksia tulevina vuosina. Vuodesta 2020 lähtien ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisen luokan keväällä. Tämä muutos aiheuttaa lisäkus­tan­nuksia, mutta valtio korvaa nämä kustannukset kunnille korottamalla valti­o­no­suuksia 7,5 milj. eurolla vuodelle 2020 ja 12 milj. eurolla vuodesta 2021 eteenpäin.

Myös varhais­kas­va­tuksen osallis­tu­mis­määriä nostetaan ja tasa-arvoa lisätään. Vuonna 2019 kunnille kohdennetaan 10 miljoonan euron lisämääräraha. Sen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähen­ki­löstöä niihin päiväkoteihin, joissa sitä kipeimmin tarvitaan. Tämä tasa-arvoavustus kohdennetaan suoraan varhais­kas­va­tuksen järjestäjille.

Lukio­kou­lu­tuk­sessa pyritään helpottamaan korke­a­kou­luihin siirtymistä. Lukioissa otetaan käyttöön korkeammalla asteella käytetyt opintopisteet ja vahvistetaan lukiolaisten saamaa tukea ja ohjausta, jotta oman alan valinta helpottuisi. Myös yhteistyö korkeakoulujen kanssa ja kansain­vä­lisyys lisääntyvät. Tasa-arvoa koulutuksessa parannetaan oppima­te­ri­aa­li­li­sällä, joka varmistaa, ettei kukaan joudu taloudellisen tilanteen takia keskeyttämään opintoja.

Tämän lisäksi käynnistetään laaja jatkuvan oppimisen uudistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa jo työelämässä olevien osaamista. Tässä voidaan hyödyntää korkeakoulujen koulu­tus­tar­jontaa ja oppimi­sym­pä­ristöjä. Tarkoituksena on tehdä tutkinnon osien tai pienempien kokonai­suuksien suorit­ta­mi­sesta joustavaa ja avointa. Sen ansiosta kuka tahansa voi päästä parantamaan osaamistaan tai jopa kouluttautua uudelleen vastaten työmark­ki­noiden muutosta.

Valtio on lähtenyt tosissaan kehittämään koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Nämä uudistukset yhdessä sote-uudistuksen kanssa avaavat kunnille loistavan tilaisuuden kehittää omaa toimintaansa. Tulevaisuuden menestyjät ratkaistaan kunnissa tänään tehtävillä päätöksillä.

RAIJA VAHASALO

Kansanedustaja
Eduskunnan sivis­tys­va­li­o­kunnan jäsen

Lue lisää: Kirkkonummen Sanomat 4.5.2018

Raija Vahasalo återvänder till riksdagen

Torstai, Helmikuu 8th, 2018

Rektor Raija Vahasalo, samlingspartist från Kyrkslätt, kommer högst troligt inom närmaste framtid, på nytt sitta i riksdagen.

Raija Vahasalo hemma med maken Seppo Vahasalo. Hon kommer givetvis at fortsätta sina förtroende uppdrag i kommunen.

Vahasalo berättar att riksdagsledamot Sanna Lauslahti kommer att tilträda som vekställande direktör i Lääketeollisuus ry, Läkemedelsindustrins intresseorganisation, och då är Vahasalo i turen at tillräda samlingspartiets grupp i riksdagen.

Läs mer: KS 08.02.2018

Kirkkonummen imu

Perjantai, Huhtikuu 7th, 2017

Kunnat kilpailevat ankarasti uusista asukkaista ja yrityksistä. Mitkä ovat meidän vetovoi­ma­te­ki­jöi­tämme, millä Kirkkonummi imee osaavia asukkaita ja yrityksiä?

Tärkeimpiä ovat laadukkaat päiväkodit, koulut, palvelut ja toimivat kulkuyhteydet. Kun koulutus toimii hyvin, se tukee kunnan elinkei­no­toi­mintaa ja pitää yllä myös aikuisväestön ja senioreiden terveyttä ja osaamista.

Valtio maksaa koulutuksen menoista yhä pienemmän osan. Silloin kunnan päättäjien tahto ja vastuu näkyvät koulutuksen määrärahoissa ja tämän kilpai­lu­te­kijän kunnossa.

# # #

Oppiminen koskee meitä kaikkia. Vanhat ammatit häviävät ja työ muuttuu koko ajan. Jos emme päivitä osaamistamme, muutumme museotavaraksi. Osaamisen päivit­tä­mi­sessä meidän toisen asteen ammatillisilla oppilai­tok­sil­lamme pitäisi olla nykyistä isompi rooli.

Tarvitsemme myös muuta kuin ammatillisen osaamisemme laajentamista. ”Aivot ovat lihas, joka vahvistuu käytöstä”, totesi tuttu aivotutkija. Meillä on hieno kansa­lai­so­pisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu. Niillä kaikilla on laadukas ja laaja kurssitarjonta, josta löytyy jokaiselle jotakin. Nämä kaikki ovat erittäin suosittuja, kysyntä ylittää paljon tarjonnan. Onkin harkittava niiden resursseja imua vastaaviksi.

Kansa­lai­so­pis­tomme toimii sekä Kirkkonummen että Siuntion alueilla. Joka vuosi järjestetään noin 11000 opetustuntia 8000 kurssilaiselle 40 opetus­pis­teessä. Musiikkiopisto luo edellytykset elinikäiselle musii­kin­har­ras­tuk­selle ja antaa valmiudet myös musiikin ammat­ti­o­pin­toihin hakeutumiselle. Kuvataidekoulu antaa 5-16 -vuotiaille lapsille tasokasta kuvatai­de­o­pe­tusta.

# # #

Kirjastot ovat tulevaisuuden tietokeskuksia. Olimme onnekkaita: saimme valtion vihoviimeisen valtionosuuden kirjaston laajen­ta­mi­seksi ja korjaamiseksi. Oli helpompi päättää uudistetun kirjaston rakentamisesta, kun tiedossa oli runsas kaksi miljoonaa euroa valtionosuutta. Nykyisin kaikki sivistystoimen raken­nus­hankkeet pitää tehdä kunnan tai yksityisen toimijan kustannuksella. Valtio ei enää avusta niitä.

# # #

Kunta vastaa oman rakentamisensa laadusta. Meillä on niin huonokuntoisia rakennuksia, että niistä on päästävä kokonaan eroon. Jos korjausp­ro­sentti ylittää 75% kustannuksista, ei ole enää järkevää korjata vanhaa. Lisäksi kouluissa opetus on muuttunut niin, että entisajan vanhat, tehottomat luokkahuoneet pitkine käytävineen ovat vain riesa. Myös tieto­tek­nii­kalla ja digiop­pi­mi­sella on omat vaatimuksensa. Jokirinteen oppimiskeskus on suunniteltu uuden ajan opinahjoksi. Joudumme investoimaan pikaisesti myös Veikkolaan ja Gesterbyn koulukeskuksen molempiin kouluihin.

# # #

Kirkkonummi ja kirkko­num­me­laiset menestyvät osaamisella. Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Koulutus on kilpai­lu­ky­ky­valt­timme, ei vain kuluerä kunnan budjetissa.

RAIJA VAHASALO
Kunnan­hal­li­tuksen pj
raija.vahasalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Sanomat 9.4.2017