Archive for the ‘Kirkkonummen Sanomat’ Category

Verotus oikeudenmukaiseksi – kohtuutta eläkeläisille ja perillisille!

Sunnuntai, Huhtikuu 14th, 2019

Hyvä veropolitiikka on reilua, pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Kaikilta osin siinä ei ole onnistuttu. Nostan esiin kaksi erityistä epäkohtaa: eläkkeiden ja perintöjen verotus.

Suomessa on pitkään ollut tavoitteena, että eläkkeitä tulee verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja. Tällä hetkellä keskimääräisestä, noin 1700 euron eläkeestä maksetaan 40 euroa suurempaa veroa kuin vastaavasta palkasta. Eläkkeiden veron laskeminen palkan tasolle olisi huomattavasti nopeampi ja reilumpi vaihtoehto parantaa eläkeläisten ostovoimaa kuin vaalilupauksina ilmaan heitetyt ja sittemmin perutut vappusataset.

Toinen epäkohta liittyy perintöjen verottamiseen.

EU-maista jo 15 on luopunut perintöverosta. Myös meillä Suomessa on tavoitteena päästä siitä eroon.

Puolelle suomalaisista on tuttu tilanne, jossa toinen vanhemmista kuolee ja lapsille tulee maksettavaksi heidän perimänsä 50% osuus yhteisestä kodista. Tyypillisesti leskeksi jäänyt puoliso jää asumaan yhteiseen kotiin, jolloin perintöä ei voida muuttaa rahaksi. Valtio sen sijaan vaatii perinnöstä välittömästi oman osuutensa. Valmiiksi asuntovelkaisten perillisten on siinä vaiheessa suunnattava pankkiin hakemaan lainaa veron maksamiseksi.

Perintöverosta voidaan päästä helpoimmin eroon pienin askelin. Aloitetaan vaikka siitä, että perintövero pitää maksaa vasta siinä vaiheessa, kun perinnön saa tosiasiallisesti.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja

Är Raija Vahasalo den avgörande faktorn?

Lauantai, Maaliskuu 30th, 2019

Energiknippet Raija Vahasalo, riksdagsledamot, kommunfullmäktige, lärare, rektor, mamma och mormor, ställer upp i Nyland för Samlingspartiet. Hon är full av iver och energi. Kampanjen har satt igång och det ser lovande ut. Hon reser omkring i Nyland, där visar man stort intresse inför valet. Hon gläder sig över att så många känner igen henne, hon gillar att träffa folkmassor. Nationellt känt är ju att finländare är lyckligast i världen, något vi kan vara stolta över. Vi är trygga, hederliga, klimatet är hyggligt och skolorna är bäst i världen. Men det gäller att följa utvecklingen. Vi kan bli ännu bättre.

Dagligen svarar hon på kvistiga frågor, också på twitter, facebook och instagram, kan man nå henne. – Det känns fint att höra folk, höra deras önskningar, säger Raija. Frågorna har hittills mest berört förfrågningar och bekymmer från den äldre befolkningen, ofta gäller det små pensioner och orättvisa beskattningsfrågor om skötseln på vårdhemmen.

På hennes agenda finns den människovärdiga omtanken för de äldre.

Vi behöver ett nytänkande, börjande från fungerande äldreboende, seniorhem och hälsovården. Alla skall ha rätt att känna sig trygga, få en god vård. Livskvalitet behövs, den är nödvändig, då håller man sig längre frisk. Bekant är att det behövs mer vårdpersonal, sjuksköterskor och läkare. De äldre är ofta ensamma, ensamheten kan bli svår för många. Vi måste utbilda ungdomar och arbetslösa att gå ut med äldre och som också kan utföra lättare sysslor för att ge sjuksköterskorna mera tid för patienterna. Motion och någon form av rörelse är till hjälp för alla. Det finns i dag många seniorer som är pigga, krya och aktiva. Deras insats och kunskap kommer väl till pass i vårt samhälle. Kulturen har stor betydelse för välbefinnandet.

Raija Vahasalo är kunnig, hon är en erfaren riksdagsledamot, och redo att genast ta itu med uppdragen. Hon gläder sig över tiden mellanåren hon skötte rektorstjänsten, då kom hon i kontakt med skolan och det skolprogram, hon har varit med om att utarbeta. Man minns också andra synliga insatser, bl.a. initiativet till Alkolås, hon har kämpat om väg 51. mm. Kulturen har alltid stått henne nära, i år är det 175 år sen Minna Canths födelse, lustigt samman träffande är att årtalet är mitt valnummer, säger Raija innan hon går från vårt möte, till nästa valmöte.

GUNVOR WESTREN-DOLL

Kirkkonummen Sanomat 30.3.2019

Onko Raija Vahasalo ratkaiseva tekijä?

Lauantai, Maaliskuu 30th, 2019

Energiakimppu Raija Vahasalo, kansanedustaja, kunnanvaltuutettu, opettaja, rehtori ja mummi, on Uudenmaan Kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Hän on täynnä intoa ja energiaa. Kampanja on käynnissä ja näyttää lupaavalta. Hän kiertää ympäri Uuttamaata, jossa kiinnostus vaaleja kohtaan on suurta. Hän on iloinen siitä, että monet tunnistavat hänet, ja hän on mielissään tavatessaan ihmisiä. Suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa ja voimme olla ylpeitä siitä. Täällä on turvallista, ihmiset ovat rehellisiä, ilmasto miellyttävä ja koulut maailman parhaita. Mutta kehitystä on seurattava. Voimme tulla vielä paremmiksi.

Raija Vahasalo vastaa päivittäin visaisiin kysymyksiin, hänet tavoittaa myös Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. – Tuntuu hienolta kuunnella ihmisiä, kuulla heidän toiveitaan, sanoo Raija. Tähän asti kysymykset ja pyynnöt ovat enimmäkseen koskeneet ikäihmisiä, usein pientä eläkettä ja epäreilua verotusta sekä hoidon tasoa hoivakodeissa.

Tarvitsemme uudenlaista ajattelua alkaen toimivasta ikäihmisten asumisesta, seniorikodeista ja terveydenhuollosta. Kaikilla on oikeus saada tuntea olonsa turvalliseksi ja saada hyvää hoitoa. Elämänlaatua tarvitaan, se on välttämätöntä, jotta pysymme pidempään terveinä. On tiedossa, että hoitohenkilökuntaa, sairaanhoitajia ja lääkäreitä tarvitaan lisää. Ikäihmiset ovat usein yksinäisiä ja yksinäisyys voi olla vaikea. Meidän täytyy kouluttaa nuoria ja työttömiä ulkoilemaan ikääntyneiden kanssa ja hoitamaan kevyempiä töitä, jotta sairaanhoitajille jää aikaa keskittyä potilaisiin. Liikunta on tärkeää kaikille. Monet seniorit ovatnykyään pirteitä, terveitä ja aktiivisia. Heidän panostaan ja osaamistaan tarvitaan yhteiskunnassa. Kulttuurilla on suuri merkitys hyvinvoinnille.

Raija Vahasalo on osaava ja kokenut kansanedustaja ja valmis heti tarttumaan toimeen. Hän on iloinen välivuosien aikana hoitamastaan rehtorin tehtävästä, jolloin hän sai käytännön tuntuman kouluun ja uuteen opetussuunnitelmaan, jota oli ollut mukana kehittämässä. Myös muut näkyvät panokset muistetaan, mm. alkolukko ja kantatie 51 parannus moottoritieksi. Kulttuuri on aina ollut lähellä Raijan sydäntä. Tänä vuonna on kulunut 175 vuotta Minna Canthin syntymästä ja on hauska yhteensattuma, että 175 on myös vaalinumeroni, Raija sanoo ennen kuin lähtee tapaamisestamme seuraavaan vaalitilaisuuteen.

Raija Vahasalo haluaa antaa nuorille mahdollisuuden rakentaa Suomea osaamiselle.

Kirkkonummen Sanomat 30.3.2019

Ratkaisuja hoitojonoihin

Sunnuntai, Maaliskuu 24th, 2019

Erikoissairaanhoito toimii maassamme erinomaisesti, mutta perusterveydenhoitoon me tarvitsemme uudistamista.  Ongelma on, että lääkärin vastaanotolle tai hoitoon ei aina pääse riittävän aikaisin. Hoitojonoissa kukaan ei parane ja jonossa viruminen tuottaa tuskaa ihmiselle ja tulee kalliiksi sekä sairastuneelle itselleen ja koko yhteiskunnalle.  Kenenkään etu ei ole se, etteivät palveluprosessit toimi riittävän hyvin.  Me tarvitsemme nyt ratkaisuja.

Yksi toimiva keino on hoitotakuun kiristäminen nykyisestä.  Jos hoitoon ei pääse määräajassa, palvelujen järjestäjällä on lakisääteinen velvoite tarjota asiakkaalle palveluseteliä. Tämä pakottaa julkisen puolen organisoimaan hoitoketjut kuntoon, jotta sairastunut saa nopeasti avun. Julkinen sektori kantaa tulevaisuudessakin vastuun palvelujen järjestämisestä ja yksityinen taho ja kolmas sektori ovat täydentämässä ja monipuolistamassa palveluja, kuten tälläkin hetkellä on.

Väestömme ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa.  Meillä pitää olla laadukkaat palvelut nyt ja tulevaisuudessakin jokaiselle ihmiselle iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Kustannukset pysyvät tulevaisuudessakin hallinnassa, kun hoitoon päästään oikea-aikaisesti ja ihmiset saadaan jonoista pois, kun järjestäjätahot ovat vahvoja, johtaminen on hyvää ja kustannukset avoimia ja vertailtavia.

Me tarvitsemme myös lisää hoitajia. Sairaanhoitajien on voitava keskittyä niihin tehtäviin, joihin ovat saaneet koulutuksen. Me tarvitsemme hoitoalalle lisää esim. hoiva-avustajia, joita ei saa laskea hoitajamitoitukseen. Hoiva-avustajien tehtävä on välttämätön, sillä kylvettämiset, syöttämiset, ulkoiluttamiset, seurusteleminen, yms. ovat asiakkaan elämänlaadun kannalta oleellisia.  Usein juuri nämä tehtävät jäävät kiireessä tekemättä.  Hoiva-avustajat tuovat lisää käsiä arjen pyöritykseen.

Palvelujen uudistamisen lähtökohta on aina ihminen.  Hallinto tulee perässä.

Kirkkonummi mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun – Kokoomuksen Vahasalo: Viisas, lapsimyönteinen päätös!

Maanantai, Maaliskuu 4th, 2019

Elokuussa 2018 alkanut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu jatkuu ja laajenee. Ensi syksynä käynnistyvälle toiselle kierrokselle on valittu yhteensä 27 kuntaa. Kokeilun ensimmäisellä kierroksella mukana on ollut yhteensä 19 kuntaa, joista 14 on päättänyt jatkaa myös toiselle kierrokselle.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo iloitsee kokeilun jatkosta ja siitä, että myös Kirkkonummi on hakenut ja päässyt mukaan. Vahasalon mukaan päätös on oikea ja edistyksellinen.

”Varhaiskasvatus on parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn. Meillä Suomessa lapset osallistuvat siihen edelleen pohjoismaalaisittain vertailtuna liian vähän. Kun maksut nyt kirkkonummelaisilta ja 26 muun kunnan 5-vuotiailta poistuvat, madaltaa se kynnystä osallistua. Tämä on hieno hanke!”, Vahasalo toteaa.

Vahasalo painottaa, että varhaiskasvatukseen panostaminen on oikea tie myös jatkossa.

”Meidän on panostettava erityisellä huolella lasten varhaisiin vuosiin. Monet oppimisen ja sosiaalisen elämän ongelmat voidaan varhaiskasvatuksessa torjua tehokkaasti ja ennakkoon. Osallistuminen varhaiskasvatukseen pehmittää lapsen tietä koulun alkuun ja opettaa tärkeitä elämän ja oppimisen taitoja. Jos ongelmia lähdetään korjaamaan vasta myöhemmin, esimerkiksi oppivelvollisuutta toiselle asteelle pidentämällä, ollaan jo auttamatta liian myöhässä”, rehtorina pitkän uran tehnyt Vahasalo painottaa.

Kokoomuksen tavoitteena on seuraavalla hallituskaudella tehdä esiopetuksesta kaksivuotista siten, että kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät osallistumaan – maksutta ja 20 tunniksi viikossa.

”Maksuton, kaksivuotinen esiopetus on mielestäni välttämätön tulevaisuusteko. Olen onnellinen siitä, että kokoomus tätä voimallisesti edistää. Nyt jatkuva maksuttomuuskokeilu antaa tälle uudistukselle hyvät pohjat”, Vahasalo päättää.

Vanhuspalveluiden uudistus etenee

Keskiviikko, Helmikuu 20th, 2019

On hienoa, että ikäihmisten hoitoon on viimein kiinnitetty huomiota. Olen nähnyt omin silmin, millaista on hyvä ikäihmisten hoito monessa muussa maassa. Tämän pohjalta on syntynyt vahva näkemys siitä, miten hoitoa pitää Suomessa parantaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat ministerit päättivät vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen käynnistämisestä jo tällä hallituskaudella. Työ kattaa koko ikäihmisten hoidon kokonaisuudessaan, mm. ennaltaehkäisevät palvelut, henkilöstön määrän ja osaamisen, kotihoidon, omaishoidon ja valvonnan.

Hyvän ikäihmisten hoidon tae ovat koulutetut, ammattitaitoiset hoitajat. Suomi ikääntyy ja vanhuspalveluiden kysyntä kasvaa, jolloin myös hoitajien käsipareja tarvitaan lisää. Sekä lähihoitajien että sairaanhoitajien koulutusta lisätään. Hyvä hoito vaatii aina ihmisten läsnäoloa.

Ikäihmisten ja läheisten on myös voitava luottaa siihen, että hoiva-alalle valikoituvat soveltuvat henkilöt. Oppilaitoksille palautetaan mahdollisuus järjestää soveltuvuuskokeet lähihoitajien ja sairaanhoitajien koulutuksiin. Mielestäni tämä ei riitä. Soveltuvuuskokeiden täytyisi olla pakollisia jokaisessa oppilaitoksessa, jotta alalle varmasti valikoituisi oikeat henkilöt.

On myös erinomaista, että valvontaa on tehostettu ja väärinkäytöksiin rankalla kädellä puututtu. Eduskunnan oikeusasiamiehelle myönnettiin tämän vuoden alusta 250 000 euroa lisää ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan. Nämä määrärahat ovat jo hyvässä käytössä, eli valvojia on palkattu lisää.

Ikäihmisen hyvä hoito lähtee kunnioittavasta asenteesta ikäihmisiä kohtaan, kuuntelusta, yksilöllisestä hoidosta ja toimintakyvyn ylläpidosta. Siinä on kaikki!

Raija Vahasalo
kansanedustaja

Vahasalo ehdolle eduskuntaan

Maanantai, Lokakuu 29th, 2018

Uudenmaan Kokoomus ry:n ylimääräinen piirikokous nimesi lauantaina 27.10. Vantaalla 29 ensimmäistä ehdokasta kevään 2019 eduskun­ta­vaa­leihin. Loput 7 ehdokasta nimetään myöhemmin.

Uudenmaan vaalipiirin kansa­ne­dus­ta­ja­määrä kasvanee yhdellä kansa­ne­dus­ta­jalla ja ehdokkaita saa ensi keväänä asettaa 36. Uudenmaan Kokoomus tulee asettamaan vaaleihin täyden 36 ehdokkaan listan. Eduskun­ta­vaalit järjestetään 14. huhtikuuta 2019 ja lopulliset ehdokaslistat tulee jättää viimeistään 5. maaliskuuta. Ennak­ko­ää­nestys on 3.-9. huhtikuuta.

Kirkkonummelta ehdolla Arkadianmäelle on istuva kansanedustaja Raija Vahasalo.

Lue lisää: Kirkkonummmen Sanomat 29.10.2018

Porkkalanniemi uusiutuu retkikohteena

Sunnuntai, Lokakuu 28th, 2018

Porkkalanniemeä on kohennettu palveluiltaan osana Porkkalan luonnonsuojelualueen perustamista. Reiti ja palvelut on keskitetty jo käytössä olevalle alueelle siten, että kävijälle tajrotuu mahdollisuus kokea parhaat maisemat ja vaihteleva luonto, metsät, kalliot ja meri. Uudistetun Porkkalanniemen avajaisia vietettiin iloisissa tunnelmissa keskiviikkona 24.10. Porkkalan portin avasi kansanedustaja Raija Vahasalo. [..]

Lue lisää: Kirkkonummen Sanomat 28.10.2018

Kansanedustaja Vahasalo: Tiet rapistuvat – mikä neuvoksi?

Lauantai, Syyskuu 1st, 2018

Porkkalantie on huonossa kunnossa koko matkan.

Kuntalaiset ovat olleet minuun paljon yhteydessä tiestömme surkeasta kunnosta. Johtaja Tuovi Päiviö kertoi, että myös ELY-keskukseen on tullut paljon valituksia, erityisesti Porkkalan ja Masalan heikossa kunnossa olevista teistä. Palautetta on tullut varsinkin sen jälkeen, kun ajoratamerkinnät maalattiin kuoppien päälle.

Teiden kunto puhututti myös Kirkkonummipäivänä järjestetyssä MC Porkkalan tapahtumassa. Pölynsidonnan ja huonojen paikkausten aiheuttama liukkaus ovat erityisesti motoristien huolia, mutta eläinkolarit, vaaralliset liittymät ja huonokuntoiset pinnoitteet ovat kaikkien yhteisiä ongelmia.

Nykyrahoitus ei riitä

Valtion rahoja on osoitettu riittävästi vain valta- ja kantateiden päällysteiden uusimiseen. Sen johdosta alempi tieverkko rapistuu silmissä.

Päällystetöistä päätetään kerran vuodessa keväisin. Tänään ei tiedetä, mitkä tiet kunnostetaan ensi vuonna. Kunnostettavien teiden valintaan vaikuttavat tekniset kriteerit ja mittaukset. Päätöksissä huomioidaan myös liikennemäärät ja elinkeinoelämän tarpeet.

Rahan vähyyttä kuvastaa hyvin se, että ELY-keskuksen alueella, joka siis sisältää Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat, on tällä hetkellä menossa vain kolme kevyen liikenteen hanketta: Kirkkonummen Lapinkylässä, Porvoossa ja Sipoossa. On lottovoitto, että yksi meidän kohteistamme on mukana.

Lähivuosien hankkeita ovat Kehä III:n valaistus välillä Kauklahti – Kt 51, Lapinkylästä Siuntioon menevän maantie 1130:n parantaminen sekä Pikkaraisenpuron silta maantiellä 110. Myös Veikkolan meluaidan rahat ovat budjetissa.

Luvattu lisärahoitus ei kata vanhaa korjausvelkaa

Uutta rahaa perusväylänpidolle luvataan vasta vuonna 2022, yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tilanne on kestämätön, sillä korjausvelka kasvaa joka vuosi 100 miljoonalla eurolla. Korjausvelka maanteiden, ratojen ja laivaväylien osalta on 2,5 mrd euroa. Tällä hallituskaudella parannustöihin on ohjattu vajaat miljardi euroa ja korjausvelka on saatu pysäytettyä. Kuitenkin varattu lisäraha loppuu tänä vuonna ja korjausvelka alkaa taas kasvaa. On välttämätöntä saada lisärahoitusta huonoimpien teiden kunnossapitoon. Muuten lisälasku paisuu kohtuuttomuuksiin. Suomen koko tieverkon pituus on 454 000 km. Siitä Liikenneviraston vastuulla on 78 000 km ja katuverkkojen 26 000 km. Päällystettynä on noin 65 prosenttia teistä.

Uudet rahoitusajatukset tarpeen

Ministeriössä liikennehankkeille mietitään uusia rahoitusmalleja, sillä valtion budjettivarat eivät koskaan tule riittämään koko tiestön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hallitus käynnisti keväällä 2016 liikenneverkkoselvityksen. Ministeriön hahmottelema yhtiömuotoinen malli kuitenkin ajautui umpikujaan, joten nyt ollaan takaisin lämmittämässä vanhoja ajatuksia.

Mielestäni ”uudet rahoitusmallit”, kuten tietullit, eivät saa muodostua lisäveroiksi, joilla tilkitään yleisbudjettia. Ehkä mallia pitää ottaa Ruotsista, jossa tieverkostoa korjataan lähes 17 miljardin euron EU-rahoituksella. Sen rinnalla Suomen runsaan 200 miljoonan euron hankkeet vaikuttavat näpertelyltä.

Luota Keynesiin!

Pellervon taloustutkimus PTT selvitti vuonna 2016 valtioneuvoston toimeksiannosta talouspolitiikan säännöstöä ja julkisten investointien rahoitusta. Tutkimuksen mukaan julkiset investoinnit taantuman aikana ovat erityisen kannattavia, vaikka ne tehtäisiin velkarahalla. Investointi, joka vastaa yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta, tuottaa jo toteutusvuonna 1.5 prosentin kasvun ja 3 prosenttia neljän vuoden kuluttua. Keynesiläinen talouspolitiikka toimii. Tiivistetysti: populistit haluavat investoida silloin, kun rahaa tulee; valtiomiehet silloin, kun se on viisasta.

KS 30.8.2018

Vahasalo: Elämää ja elämyksiä läheltä

Lauantai, Kesäkuu 16th, 2018

Suomen kesä on tarjonnut meille pikakattauksen parhaisiin puoliinsa. Vasta hetki sitten maakun­ta­lin­tumme mustarastas tarjosi kevät­kon­sert­tinsa, kun kävelin hakemaan aamun lehteä. Leskenlehdet ja valkovuokot viimeistään todistivat kevään alkaneen. Viime viikolla huumasivat syreenit, omenapuut ja kirsikat, tänään juhannusruusut. Luonto ja oma piha ovat täynnä ihmeitä, kunhan avaa silmänsä ja korvansa.

Silmät ja korvat kannattaa avata myös omassa kotikunnassa. Lähimatkailu tarjoilee ihmeitä, kunhan malttaa nähdä ja kuulla sen, mitä on lähellä.

Oletko jo patikoinut Porkka­lan­niemen ranta­kal­li­oilla tai Meikon järviylängön maastossa? Joko parenteesiajan bunkkerit Meikojärven länsipäässä ovat tuttuja? Jos kulttuuria kaipaat, korkeatasoiset orkesterit, kuorot ja teatteriryhmät tarjoavat hengen ravintoa – jopa oopperaa voi olla tarjolla. Ruumis tulee erinomaisesti ravituksi korke­a­ta­soi­sissa ravin­to­lois­samme.

Yhtä lailla Siuntiossa on kaikenlaista tehtävää, nähtävää ja kuultavaa. Käy melomassa tai tutustu hienoihin linnoihin! Jokaiselle kirjallisuuden ystävälle Fanjunkarsin torppa tuottaa väristyksiä.

Inkoossa juuri nyt on parasta Meri- ja musiikki -festivaali: eturivin muusikkoja ja elämyksiä niin kirkossa kuin muualla keskustan alueella. Igor-museo Degerbyssä on minulle jokaisen kesän kohde – on hyvä palauttaa mieleen historiaa, joka on kolhinut aluettamme.

Itselleen kannattaa asettaa myös haasteita. Mikä on sellainen lähialueen helmi, johon en ole vielä tutustunut? Moniko tuntee alueen luolat ja hiidenkirnut? Mistä saa parhaat kakut ja kahvit? Omat lähialueemme ovat oikeita aarreaittoja, kunhan avaamme aistimme rikkaille elämyksille ja kokemuksille, joita oma ja naapu­ri­kun­tamme meille tarjoavat.

Nautinnollista ja aurinkoista kesää kaikille!

RAIJA VAHASALO
Kansanedustaja
Kunnan­val­tuuston 2. vpj
raija.vahasalo@eduskunta.fi

Lue lisää: KS 16.6.2018