Archive for the ‘Kauppalehti’ Category

Torstai, Syyskuu 27th, 2018

On turhaa nostaa oppivelvollisuusikää

Kauppalehti 27.9.2018

Timo Harakka (sd.)  ihmettelee (KL 24.9.), miksi Kokoomus vastustaa maksutonta toista astetta.  Kokoomus ei suinkaan vastusta toisen asteen maksuttomuutta. Asian ydin piilee siinä, miten se toteutetaan.  Oppimateriaalilisällä helpotetaan oppimateriaalikustannuksia jo tällä vaalikaudella.

Maksuttomuus ei yksin ratkaise todellista ongelmaa. Sitä ei tee myöskään demareiden ajama oppivelvollisuusiän nosto. Noin 15% jää pelkän peruskoulun varaan, kuten Harakka itsekin totesi. Oppivelvollisuusiän nosto ei takaa sitä, että kaikki saisivat suoritetuksi toisen asteen tutkinnon. Demareilla ja kokoomuksella on sama tavoite, mutta eri lääkkeet.

Kokoomus kannattaa oppimateriaalikustannusten alentamista. Oppivelvollisuusiän pidentäminen sen sijaan olisi kallis ja tehoton toimenpide.

Nuorten ongelmat ovat yleensä syntyneet jo varhaislapsuudessa ja perusopetuksen puolella. Siksi on järkevämpää panostaa varhaiskasvatuksen laatuun ja perusopetuksen vahvistamiseen.  Pohjan pitää olla kunnossa, jotta selviytyy toisen asteen ja korkea-asteen opinnoista.
Olemme myös esittäneet esiopetuksen pidentämistä kaksivuotiseksi. Näin lasten lähtötasoeroihin ja mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti ja riittävän varhain.

Toimenpiteitä on tehty myös toisella asteella. Eduskunta hyväksyi juuri paljon kehutun uuden lukiolain, jossa muun muassa tarjotaan jokaiselle lukiolaiselle mahdollisuus yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa, jolloin jatko-opintoihin siirtyminen helpottuu.  Samoin säädettiin erityisopetuksesta, joka on nyt kaikille mahdollista. Ammatillisen koulutuksen reformia juuri jalkautetaan.  Reformin suurin muutos on erilainen ajattelutapa: oppilaitoskeskeisyydestä työelämä- ja opiskelijalähtöisyyteen.  Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opinpolkunsa, jolloin keskeyttäneiden määrä vähenee/poistuu, kun tuki voi täsmäkohdistua.

Vahvempi toinen aste riippuu toimenpiteistä perusopetuksen puolella. Perusopetusta tuleekin vahvistaa esimerkiksi kehittämällä joustavaa perusopetusta, jota kunnissa käytetään nyt aivan liian vähän.

Myöskään oppilashuolto ei toimi, kuten sen pitäisi.  Siksi lakia tältä osin on korjattava tai uudistettava kokonaan. Armovitosista pitää päästä pois. Arviointia ollaankin uudistamassa.

Koulutusjärjestelmä on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Nyt heikompana lenkkinä ketjussa on perusopetus eikä toinen aste. Toimenpiteet on kohdennettava sen mukaan.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja (kok)
Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen

Suomalaista laatutyötä?

Tiistai, Helmikuu 8th, 2011

Kokoomuksen vaaliblogi Kauppalehdessä. Lue blogiteksti linkistä
http://kokoomus.blogit.kauppalehti.fi/blog/22115

Kauppalehti 8.2.2011

Vaaliklubi Kauppalehdessä